Menu

TEST : Online - 5. Sınıf cümlede anlam testi

• 447 defa çözüldü.

Online - 5. Sınıf cümlede anlam değerlendirme testi çöz.

1

(I) Türkiye'de ormana elverişli arazi çok fazla değildir. (II) Toprakların eğimi ve rakımın yüksek olması orman oluşumunu olumsuz etkilemektedir. (III) Bu yüzden ormanlarımız kıyılarda iç kesimlere göre daha fazladır. (IV) Toplamda ise 212 bin kilometrekare orman alanı vardır.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır?

A) I.     B) II.     C) III.     D) IV.

2

I. sokak
II. yavaş yavaş
III. sabahın ilk ışıklarıyla
IV. başlamıştı
V. hareketlenmeye

Numaralanmış sözlerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

A) I - III - II - V - IV     B) II - III - I - V - IV
C) III - II - V - I - IV     D) III - V - II - I - IV

3

(I) Bir kostüm içine girmiş insan izlenimi veren dev pandaların soyu ne yazık ki tehlike altında. (II) Ana besin kaynağı bambu yaprakları ve dalları olan dev pandaların doğal yaşam alanı Çin'in iç batı kesimleridir. (III) Burada üç bin kadar pandanın bulunduğu tahmin ediliyor. (IV) İki yüz elliyi aşkın panda ise dünyanın çeşitli ülkelerindeki hayvanat bahçelerinde yaşıyor.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde "üzülme" anlamı vardır?

A) I.     B) II.     C) III.     D) IV.

4

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yay ayraç içinde verilen anlam özelliği yoktur?

A) Yolun kenarındaki bu küçük köye uğrarsanız lezzeti dillere destan peynirini tadabilirsiniz. (Koşul)
B) Yaz sıcağında, çevresini dev bir klima misali serinleten coşkun suyun kenarında oturuyoruz. (Benzetme)
C) Roma şehirlerinin ihtişamını gözler önüne seren Agora Havuzu, eşsiz bir yapıttır. (Beğenme)
D) İnsanoğlu, yaşamında büyük yıkımlara yol açan depremin oluşumunu çözmek için önemli çalışmalar yapıyor. (Abartma)

5

Kozalaklar nemliyken henüz taze oldukları için pulları kapalıdır. Ancak biraz kuruduktan sonra pulları açılır ve çam fıstıkları çevreye dağılır. Tohumları kozalakların pulları arasında bulunan çam, köknar gibi ağaçlar açık tohumlu bitkiler grubuna girer. Bitkilerin bir kısmı da kapalı tohumludur. Şeftali, ayva, ay çekirdeği, üzüm ve elma kapalı tohumlu bitkilerdir.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisine örnek yoktur?

A) Nesnel cümle
B) Neden-sonuç cümlesi
C) Amaç-sonuç cümlesi
D) Örneklendirme cümlesi

6

Aşağıdaki cümlelerden hangisi yay ayraç içinde verilen duyguyu yansıtmaz?

A) Sen kitap yazacaksın da biz de göreceğiz! (Küçümseme)
B) Bir oda dolusu odunu tek başına kırmış! (Sitem)
C) Yollar buz tutarsa köye nasıl gideceğiz? (Kaygı)
D) Ona karşı biraz daha anlayışlı olsaydık bunları yaşamazdık! (Pişmanlık)

7

Osman Hamdi Bey'in yaptığı resimler - - - -
Bu söz aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa nesnel anlatım söz konusu olmaz?

A) günümüze kadar ulaştı.
B) öğrencilere gösterildi.
C) İstanbul'da sergilendi.
D) birbirinden etkileyiciydi.

8

Kendisini sevmeyen insandan, iyilik etmesi beklenmez.
Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yakındır?

A) Kendilerinden hoşlanmayan insanlar başkalarına iyilik yapamazlar.
B) Kötülük sonradan kazanılır, hiç kimse doğuştan kötü değildir.
C) Sevmeyi bilmeyen kişiler iyilik etmeyi de bilmezler.
D) Bir insanın iyilik yapabilmesi için kötülüklerden tamamıyla uzaklaşması gerekir.

9

(I) Ağaçların yaprakları, bir besin fabrikası gibi çalışır. (II) Ağaç köklerinden gelen su, yapraklarda karbondioksitle buluşur. (III) Yaprakların, güneş enerjisinin de yardımıyla su ve karbondioksitten glikoz üretmesine fotosentez denir. (IV) Bitkiler, fotosentezle elde ettikleri glikozu, büyümek ve enerji elde etmek için kullanır.

Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) I. cümlede benzetme yapılmıştır.
B) II. cümle koşul cümlesidir.
C) III. cümle tanım cümlesidir.
D) IV. cümlede amaç-sonuç ilişkisi vardır.

10

? Duygusallık bildiren cümle
? Karşılaştırma cümlesi
? Abartı bildiren cümle

Aşağıdakilerden hangisi, bu cümle çeşitlerinden herhangi birine örnek olamaz?

A) Küçük kız, sudan çıkabilmek için hemen ağaca tutundu.
B) Zavallı adam açlıktan ve susuzluktan yorgun düşmüştü.
C) Bir haftadır gece gündüz uyumadan sınava çalışıyor.
D) Sebze yemeklerini etli yemeklerden çok severim.

11

(I) Böcek bilimcilerin, yıllardır biriken gözlem verilerinin sonucunda, göç eden böceklerden bazılarının yükseklerde esen rüzgârları kullanarak çok hızlı yol aldıkları anlaşıldı. (II) Bazı güve ve kelebek türleri binlerce kilometre ötedeki yerlere gitmek için uygun rüzgârlardan yararlanıyor. (III) Bu rüzgârlara binen akıllı böceklerin hızları saatte 100 km'ye kadar çıkabiliyor. (IV) Bu hızda esen rüzgârlar böceklere bir şey yapmıyor çünkü hava akımının içine kendini atan böcekler de artık havayla aynı hızda ilerliyor.

Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) I. cümlede nesnel anlatımdan yararlanılmıştır.
B) II. cümlede amaç-sonuç ilişkisi vardır.
C) III. cümlede benzetmeden yararlanılmıştır.
D) IV. cümlede sebep-sonuç ilişkisi söz konusudur.

12

Üşüttüğüm için iki haftadır hastayım, keşke sıkı giyinseydim!

Bu cümleye hâkim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Öfke     B) Şaşırma
C) Sitem     D) Pişmanlık

üst