Menu

TEST : Online - 5. Sınıf doğal sayıları okuma yazma, basamak değeri testi

• 363 defa çözüldü.

Online - 5. Sınıf doğal sayıları okuma yazma, basamak değeri testi çöz.

1

Bir maraton koşusunda Fatih 1., Ümit 2. ve İsmail 3. olmuştur. Kürsüye çıkan koşucuların soldan sağa doğru forma numaralarının oluşturduğu dokuz basamaklı sayının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Altı yüz elli dört milyon altı bin yedi yüz dokuz
B) Altı milyon yedi yüz dokuz bin altı yüz elli dört
C) Yedi yüz dokuz milyon altı bin altı yüz elli dört
D) Yedi milyon dokuz yüz altmış beş bin dört yüz altı

2

876 ... 417 sayısının okunuşu "sekiz yüz yetmiş altı milyon altı yüz dokuz bin dört yüz on yedi” olduğuna göre ... yerine gelmesi gereken sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 976    B) 960    C) 690    D) 609

3

Okunuşu "kırk sekiz milyon doksan bin beş yüz altı" olan sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 480 900 056          B) 480 090 506
C) 48 090 506            D) 48 009 506

4

Yukarıdaki abaküste 698 007 745 sayısı gösterilecektir.
Buna göre boş çubuklara toplam kaç tane boncuk yerleştirilmelidir?

A) 23    B) 20    C) 18    D) 13

5

724 532 821 sayısının birler bölüğü ile milyonlar bölüğü yer değiştirdiğinde oluşan sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 532 724 821          B) 721 532 824
C) 724 821 532          D) 821 532 724

6

15 435 152 sayısının on milyonlar basamağı ile yüz binler basamağındaki rakamların sayı değerleri toplamı kaçtır?

A) 3    B) 4    C) 5    D) 6

7

Yukarıda her bir karta sayılar yazılmıştır. Her bir kart bir bölüğü temsil ettiğine göre bu üç kartı yan yana koyarak yazılabilecek en büyük doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 808 088 888     B) 808 888 088
C) 888 088 808     D) 888 808 088

8

72 306 849 sayısının milyonlar basamağı ile onlar basamağındaki rakamların basamak değerleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

A) 2 ve 4                   B) 4 ve 2
C) 2 000 000 ve 40    D) 4 000 000 ve 20

9

Verilen şekil örüntüsünün 8. adımındaki daire sayısıyla üçgen sayısının toplamı kaçtır?

A) 21    B) 22    C) 24    D) 25

10

4 , 10 , 16 , 22 , K , L , M
Yukarıda verilen adımlar arasındaki farkı sabit olan sayı örüntüsünde K, L ve M sayılarının toplamı kaçtır?

A) 102    B) 108    C) 114    D) 120

11

Verilen şekil örüntüsünün herhangi bir adımındaki kare sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) 20    B) 21    C) 22    D) 23

12

Kumbarasında 5 lira olan Nurşen, her hafta kumbarasına 3 lira eklerse 13. hafta sonunda kumbarasında kaç lira olur?

A) 47    B) 44    C) 41    D) 38

üst