Menu

TEST : Online - 5. sınıf bir ülke bir bayrak testi 1

• 388 defa çözüldü.

Online 5. sınıf sosyal bilgiler bir ülke bir bayrak ünitesi değerlendirme testi çöz.

1

Aşağıdakilerden hangisi siyasi, hürriyetlerden biri değildir?

A) Seçmek
B) Seyahat etmek
C) Seçilmek
D) Parti kurmak

2

Ozan'ın babası, mahkemede yapılan yargılamasının anayasaya ve yasalara uygun olup olmadığı konusunda emin olamadığı için ………………… başvurdu.
Buna göre, boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) TBMM
B) Sayıştay
C) Danıştay
D) Yargıtay

3

Mustafa Öğretmen, Bölge idari Mahkemesinde görülen davanın temyizini sağlamak için aşağıdakilerden hangisine başvurmalıdır?

A) TBMM
B) Sayıştay
C) Danıştay
D) Yargıtay

4

Aşağıdakilerden hangisi seçimle başa gelmez?

A) Köy ihtiyar heyeti
B) Muhtar
C) Belediye başkanı
D) Vali

5

İl ve ilçelerde görevli emniyet müdürlükleri, hangi bakanlığa bağlı çalışırlar?

A) iç İşleri Bakanlığı
B) Dış İşleri Bakanlığı
C) Adalet Bakanlığı
D) Maliye Bakanlığı

6

Aşağıdakilerden hangisinin vali atamasında bir rolü olmaz?

A) Cumhurbaşkanı
B) Bakanlar Kurulu
C) İç İşleri Bakanı
D) Belediye Başkanı

7

Yasalar, uymak zorunda olduğumuz durum ve davranışlar için düzenlenmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisini yasalara göre yapmak zorunda değiliz?

A) Kırmızı ışıkta durmak
B) İlköğretim çağında okula gitmek
C) Vergi vermek
D) İş yerine bisikletle gitmek

8

I. Ülkemizi tanıtmak ve turizmi geliştirmek için çalışır.
II. Okullarımızla ve eğitimimizle ilgilenir.
III. Sağlıkla ilgili konularla ilgilenir.

Yukarıda verilen görevler, sırasıyla hangi bakanlıklara aittir?

A) Millî Eğitim Bakanlığı - Sağlık Bakanlığı -Kültür ve Turizm Bakanlığı
B) Kültür ve Turizm Bakanlığı - Millî Eğitim Bakanlığı - Sağlık Bakanlığı
C) Sağlık Bakanlığı - Millî Eğitim Bakanlığı -Kültür ve Turizm Bakanlığı
D) Kültür ve Turizm Bakanlığı - Sağlık Bakanlığı - Millî Eğitim Bakanlığı

9

Aşağıdakilerden hangisi, egemen ligimizin göstergesi değildir?

A) Bayrağımız
B) Millî Marşımız
C) Okullarımız
D) Anayasamız

10

Aşağıdakilerden hangisi, "demokrasi" kavramıyla doğrudan ilişkili değildir?

A) Millî birlik ve dayanışma
B) Eşitlik
C) Ulusal egemenlik
D) Özgürlük

11

Aşağıdaki şairlerimizden hangisi, millî marşımızı yazmıştır?

A) Faruk Nafiz Çamlıbel
B) Mehmet Akif Ersoy
C) Fazıl Hüsnü Dağlarca
D) Zeki Üngör

12

Aşağıdakilerden hangisi, devletimizin egemenliğinin sembolü olamaz?

A) İstiklal Marşı
B) Ay yıldızlı bayrak
C) Yasa
D) Türk dili

13

Aşağıdakilerden hangisi yazılı olmayan bir kuraldır?

A. Muhtaçlara yardım etmek
B. Kırmızı ışıkta geçmemek
C. Kapalı alanda sigara içmemek
D. Yollarda belirlenen hızda araba kullanmak

14

Aşağıdakilerden hangisi seçimle iş başına gelmez?

A. Belediye Başkanı
B. Milletvekili
C. Muhtar
D. Vali

15

……………………… anayasamızın değişmeyen maddelerinden biridir. Cümlesinde boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?

A. Eğitim şekli
B. Yönetim şekli
C. Sağlık işleri
D. Çalışma hakkı

16

Demokrasi ile önetilen bir ülke ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A. Yöneticiler ülkeyi yasalara göre idare ederler
B. Yöneticiler halk tarafından seçilir.
C. Seçilen yönetici istediğini yapmakta serbesttir
D. Yasaları halkın seçtiği meclis üyeleri yapar.

17

Yasalar hazırlanırken nelere dikkat edilir?

A. Anayasa
B. Halkın istediklerine
C. Cumhurbaşkanının isteklerine
D. Ekonomik duruma

18

Anayasaya göre yürütme organının başında …………………….. bulunur. Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A. Başbakan
B. Cumhurbaşkanı
C. Meclis Başkanı
D. Danıştay Başkanı

19

Aşağıdakilerden hangisi devletin görevlerinden değildir?

A. Halkın güvenliğini sağlamak
B. Halkın refahını sağlamak
C. Halka sağlık hizmetleri sağlamak
D. Komşu ülkelere yardım etmek

üst