Menu

TEST : Online - 5. sınıf bir ülke bir bayrak testi

• 396 defa çözüldü.

Online 5. sınıf sosyal bilgiler bir ülke bir bayrak teması testi çöz.

1

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal yaşamı genel olarak düzenleyen yazılı kuralların tümüne birden verilen addır?

A) Âdet         B) Töre
C) Kurallar    D) Anayasa

2

Devletin yasama gücü tarafından konulan, herkesin uyması zorunlu olan yaptırımlara ne denir?

A) Yasa             B) Plan
C) Yönetmelik    D) Kural

3

Aşağıdakilerden hangisi, anayasaya göre, yürütülen yasalardan değildir?

A) İş Yasası
B) Vatandaşlık Yasası
C) Töre Yasası
D) Kara Yolları Trafik Yasası

4

Aşağıdakilerden hangisi, anayasamızın ilk üç maddesi içinde yer almaz?

A) Türkiye devleti, bir cumhuriyettir.
B) Türk devleti; ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür.
C) Her Türk vatandaşı 8 yıl zorunlu eğitim hakkına sahiptir.
D) Millî marşımız "İstiklal Marşı"dır.

5

Aşağıdakilerden hangisi anayasamızın özelliklerinden biri değildir?

A) Anayasa, bir devletin temel niteliklerini tarif eder.
B) Vatandaşların hak ve özgürlüklerini belirler.
C) Anayasa, insanları baskı altında tutar ve sıkıntı yaratır.
D) Anayasa, diğer yasalara öncülük eder ve onları denetler.

6

TBMM'nin açılmasıyla yeni Türk devleti kurulmuş oldu. Bu nedenle, yeni bir anayasaya ihtiyaç duyuldu. Yeni Türk devletinin ilk anayasası, 20 Ocak 1921'de I. İnönü Savaşı'nın kazanılmasından sonra oluşturuldu.
Aşağıdakilerden hangisi, cumhuriyetten sonraki anayasalardan değildir?

A) 1921      B) 1924
C) 1961      D) 1982

7

Yasalar bize aşağıdakilerden hangisini sağlamaz?

A) Huzur
B) Güven
C) İstediğimiz gibi davranma özgürlüğü
D) Hayatımızı kolaylaştırma

8

Aşağıdakilerden hangisi, yasaların oluşum sebeplerinden değildir?

A) Halkın huzurunu sağlamak
B) Haklarımızı kullanmamızı sınırlamak
C) Haksızlıklara uğramamızı sağlamak
D) Devletin özelliklerini belirlemek ve kalıcı kılmak

9

Toplumda yazılı olmayan kurallar vardır. Bunlar gelenek, görenek ve ahlak kurallarıdır. Bunlar karşılıklı sevgi, saygı ve yardımlaşmaya dayanır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yazısız kurallardan değildir?

A) Toplu taşıma araçlarında yaşlılara ve hamilelere yer vermek
B) Hastane, banka vb. yerlerde sıraya girmek.
C) Başkalarının kusurları ve engelleriyle alay etmemek.
D) Sürücü belgesi olmadan araba kullanmamak

10

Aşağıdakilerden hangisi, demokrasinin içinde yer almaz?

A) Serbest ve düzenli seçimler
B) Kişisel haklara saygı
C) Vatandaşlara yasa önünde eşitlik hakkı
D) Düşünceleri özgürce söyleyememek

11

Aşağıdakilerden hangisi, cumhuriyet tarihinde yer alan cumhurbaşkanlarımızdan değildir?

A) Mustafa Kemal Atatürk
B) Süleyman Demirel
C) İsmet İnönü
D) Tansu Çiller

12

Cumhurbaşkanını kim seçer?

A) Halk
B) TBMM
C) Başbakan
D) Güvenlik Kurulu

13

Aşağıdakilerden hangisi, bir merkezî yönetim birimi değildir?

A) Millî Eğitim Bakanlığı
B) Türk Hava Kurumu
C) Sağlık Bakanlığı
D) İç işleri bakanlığı

14

TBMM, aşağıdakilerden hangisini yapmaz?

A) Kanun yapar.
B) Kanunda değişiklik gerekiyorsa yapar.
C) Kanunda kalkması gerekeni kaldırır.
D) Anayasanın bütün maddelerini değiştirebilir.

15

Ülkemizde şu anda yürürlükte olan anayasa, hangi tarihte hazırlanmıştır?

A) 1876     B) 1921
C) 1961     D) 1982

16

Demokratik bir ülkede en üstün siyasi otorite hangisidir?

A) Sivil toplum örgütleri
B) Silahlı kuvvetler
C) Devlet
D) Siyasi partiler

17

Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yönetim yapısı içinde yer almaz?

A) Yasama     B) Anayasa
C) Yürütme    D) Yargı

18

Devletin görev ve sorumluluklarını saymakla bitiremeyiz. Peki, ya biz vatandaşların devlete karşı görev ve sorumlulukları yok mu?
Aşağıdakilerden hangisi, bizim devlete karşı olan sorumluluklarımızdan biridir?

A) Kanunlara uymak
B) Ailemizle dayanışma içinde olmak
C) Okula gitmek
D) Arkadaşlarımızla iyi geçinmek

19

I. Halk, egemenlik hakkını genel oyla seçtiği temsilcilerine verir.
II. Halkın temsilcileri de halk adına ülkeyi yönetir.
III. Halk oyu ile seçilen bu kimselere milletvekili denir.
IV. Milletvekilleri, ayrıcalığı olan bir sınıftır.

Yukarıdakilerden hangisi cumhuriyet yönetiminin esaslarına aykırıdır?

A) I   B) II   C) III   D) IV

20

Berkay'ın annesi, milletvekilliğine aday olmak istiyor. Aşağıdakilerden hangisi, seçilme yeterliliği için gerekli değildir?

A) Otuz yaşını doldurmuş olmak
B) En az ilkokul mezunu olmak
C) En az bir yabancı dil bilmek
D) Türk vatandaşı olmak

üst