Menu

TEST : Online - 5. sınıf gerçekleşen düşler testi 1

• 412 defa çözüldü.

Online 5. sınıf sosyal bilgiler gerçekleşen düşler teması testi çöz.

1

Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk'ün bilime verdiği önemi dolaylı olarak anlatan bir özdeyişidir?

A) Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir.
B) Öğretmenler, yeni nesil sizlerin eseri olacaktır.
C) Benim manevi mirasım, bilim ve akıldır.
D) Biz, medeniyet, ilim ve fenden kuvvet alıyoruz.

2

I. Tarım        V. Müzik
II. Ticaret     VI. Günlük yaşantı
III. Eğitim     VII. Oyun
IV. Ulaşım     VIII. İletişim
Yukarıdaki alanlardan hangilerine teknoloji girmiştir?

A) I- II- IV-VIII
B) I-II-III -IV
C) Hiçbiri
D) Hepsi

3

Gramofonun icadının günümüze uzantısı hangisi olamaz?

A) Müzik seti      B) Bilgisayar
C) Kasetçalar     D) Mp3

4

Prof. Dr. Gazi Yaşargil, hangi bilim dalında çalışma yapmaktadır?

A) Eğitim         B) Tıp
C) Ekonomi     D) Sanat

5

I. Dürüstlük
II. Emeğe saygı
III. Başkalarına da yol gösterme
IV. Farklı bakış açısı sağlama
V. Ödevin güzel görünmesi
VI. Ödev sayfalarında çokluk sağlama
Yukarıdakilerden hangileri, yaptığımız ödevlerde kaynak göstermemizin sebeplerinden değildir?

A) I - II - III – IV
B) V-VI
C) II – III
D) III- IV-V-VI

6

Aşağıdakilerden hangisi, basit bir buluşun yapılabilmesi için izlenmesi gereken yollardan birisi değildir?

A) Çevreyi gözlemleyip toplumun ihtiyacını belirlemek
B) İhtiyaçları gidermek için fikir üretmek
C) Yapılan bir buluşu tekrar icat etmeye çalışmak
D) Projeler üretmek

7

Aşağıdakilerden hangisi, bilim insanlarının bir problemi veya sorunu çözerken kullandıkları metotlardan değildir?

A) Çalışmalarını inandığı doğrultuda ve kararlı bir biçimde sürdürmek
B) Sahip olunan bilgilerle yetinmeyip problemin çözümüne yönelik değişik kaynaklardan bilgi toplamak
C) Doğru yöntemleri araştırmadan çözüme kavuşmak için rasgele deneyler yapmak
D) Planlı bir şekilde çalışma

8

Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk'ün bilim ve teknoloji ile ilgili düşüncelerinden biridir?

A) Bilim ilerletilmelidir; fakat teknoloji zaten vardır.
B) Daima bilimsel ve teknolojik gelişmelerin takipçisi olunmalıdır.
C) Teknolojik gelişmelerle istenen hedeflere ulaşılamaz.
D) Bilim için teknoloji, teknoloji için bilim gereksizdir.

9

Araştırma yapmanın ve öğrenmenin en etkin biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yaparak, yaşayarak öğrenme
B) Okuyarak öğrenme
C) Soru - cevapta öğrenme
D) İzleyip, gözlemleyerek öğrenme

10

Mucidin tanımı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yeni bir buluşa imzasını atan kişi.
B) Yeni fikirler üreten kişi.
C) Yeniliklere açık kişi.
D) Sadece teknolojik aletleri kullanan kişi.

11

Buluş nedir?

A) Bir şeyin ilk kez ortaya konulmasıdır.
B) Yapılan aracın geliştirilmişidir.
C) Faydasız bir çalışmadır.
D) Aniden oluşan bir sonuçtur.

12

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yayındır?

A) Roman
B) Bilim ve teknoloji dergileri
C) Uzay hikâyeleri
D) Öykü

13

Edison, aşağıdakilerden hangisini bulmuştur?

A) Telefon     B) Elektrik
C) Ampul      D) Matbaa

14

Atatürk'ün ülkemizde tarım alanında ilk defa kullanımını gösterdiği ve anlattığı araç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Saban     B) Pulluk
C) Orak       D) Traktör

15

Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk'ün bilim ve teknolojiye verdiği önemi gösteren sözlerinden biri değildir?

A) İlim, fen ve ihtisas nerede varsa, sanat nerede varsa gidip öğrenmeye mecburuz.
B) İstikbal, göklerdedir.
C) Efendiler, tarım geliştirilmeli ve iyileştirilmelidir.
D) Köylü, milletin efendisidir.

16

Aşağıdakilerden hangisi, ülkemizde bilim ve teknoloji alanında araştırma yapan üniversitelerimizdendir?

A) Marmara Üniversitesi
B) 19 Mayıs Üniversitesi
C) İstanbul Teknik Üniversitesi
D) Gazi Üniversitesi

17

Aşağıdaki buluşlardan hangisi hem görsel hem de işitsel duyularımıza hitap eder?

A) Radyo
B) Telefon
C) Televizyon
D) Mektup

18

Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?

A) Aşı, insan sağlığının korunmasını sağlayan bir buluştur.
B) Bilim ve teknik gibi alanlarda icat edilen bir şeyi bulan kişiye mühendis denir.
C) Tekerleğin bulunması, arabaların icadını kolaylaştırmıştır.
D) Teknoloji alanında yapılan gelişmeler, büyük kolaylıklar sağlamakla birlikte doğal dengenin bozulması gibi problemleri de beraberinde getirmiştir.

19

Bir bilim insanında olması gereken özellikler, aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Meraklı ve araştırmacı olmak
B) Sabırsız ve telaşlı olmak
C) Çevresini gözlemlemeye ihtiyaç duymamak
D) Buluşlarını ihtiyaca göre değil, istediğine göre yapmak

20

Buluşlar, araştırmalarla ve projelerle oluşur. Araştırma yapıp bir proje hazırladığımızda, hangi kaynaklardan ve nasıl yararlandığımızı belirtmeliyiz. Siz de bir projenizi, araştırma kaynaklarıyla yazıp gösteriniz.
Aşağıdakilerden hangisi, doğru bir kaynak belirtme şeklidir?

A) Yazarın adı, kitabın adı, yayınevi, basım yeri, basım yılı
B) Yazarın adı, yayınevinin adresi, basım yeri
C) Kitabın adı, yazarın adı, basım yeri
D) Kitabın adı, yayınevi, basım yeri ve yılı

üst