Menu

TEST : Online - 5. sınıf gerçekleşen düşler testi

• 378 defa çözüldü.

Online 5. sınıf sosyal bilgiler gerçekleşen düşler teması testi çöz.

1

Aşağıdakilerden hangisi buluşun tanımıdır?

A) İnsan hayatını kolaylaştırıcı aletler.
B) İş hayatını kolaylaştıran cihazlar.
C) Bir şeyin ilk kez ortaya koyulması ve icat edilmesi.
D) Zamanı hızlandırıcı cihazlar.

2

Aşağıdakilerden hangisi, teknolojik ürünlerin toplum hayatımızdaki en önemli etkilerindendir?

A) Dünyanın her yerinde kullanılabilmesi
B) Taşımacılığın gelişmesi
C) Tarımın ilerlemesi
D) Hayvancılığın gelişmesi

3

Aşağıdakilerden hangisi, insan hayatını kolaylaştırıcı buluşlardan değildir?

A) Telefonun icadı
B) Ampulün icadı
C) Tekerleğin icadı
D) Atomun icadı

4

Teknolojinin insan hayatındaki yerini aşağıdakilerden hangisi açıklar?

A) İnsanı tembelleştirir.
B) İnsana olan ihtiyacı yok eder.
C) İnsan hayatını kolaylaştırır.
D) İnsan faydadan çok zarar verir.

5

Aşağıdakilerden hangisi, okulda ve sınıfta kullanılan teknolojik cihaz veya aletlerden değildir?

A) Bilgisayar
B) Barkot cihazı
C) Tepegöz
D) Yazı tahtası

6

Aşağıdakilerden hangisi, teknolojik gelişmelerin olumsuzluklarındandır?

A) Hayatını kolaylaştırmasının yanında, insanı tembelliğe yöneltmesi
B) Teknolojik gelişmelerin doğada oluşturduğu değişim
C) Sanayi çağının başlaması ile bilgisayar ve İnternetin ortaya çıkması
D) Telefonun icadı ile dünyanın her yeri ile iletişimin sağlanması

7

Tekerleğin icadı ile birlikte aşağıdaki teknolojik gelişmelerden hangisi sağlanmıştır?

A) Bilgisayar teknolojisinin ortaya çıkması.
B) Sanayi teknolojisinin gelişmesi ve çarkların icadı
C) Kara yolu taşımacılığının ortaya çıkması
D) Trenlerin icadı

8

Aşağıdakilerden hangisi, sağlığımızı etkileyen rahatsızlıkları teşhis ve tedavi için kullanılan teknolojik aletlerden birisidir?

A) Fotoğraf makinesi
B) Bilgisayar
C) Röntgen cihazı
D) Radyasyon cihazı

9

Teknolojik gelişmelerin insan hayatına getirdiği en önemli zarar, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gelişen teknoloji ile birlikte her eve giren televizyon, aile içi ilişkilerin zayıflamasına, hatta kaybolmasına neden olmuştur.
B) Bilgisayar teknolojisi ile bilgilerin daha fazla depolanması sağlanmıştır.
C) İnsanların birbirleri ile daha çok zaman geçirmesine imkân sağlanmıştır.
D) İş ve zaman kaybına neden olunmuştu,

10

Teknolojik ürünler hayatımızda olmasaydı, aşağıdakilerden hangisini yaşardık?

A) Hayatımızda hiçbir şey değişmezdi.
B) Ürünlerimizi daha kaliteli ve daha fazla üretebilirdik.
C) Yaptığımız işler için daha fazla zaman harcardık.
D) Daha az elemanla daha çok iş yapardık.

11

Buluşlar, bilim insanları ve mucitlerin çalışmaları sonucu oluşur. Aşağıdakilerden hangisi bilim insanı ve mucitlerin ortak özelliklerinden birisi değildir?

A) Sabırlı olmak
B) Azimli ve meraklı olmak
C) Yalnız kendini düşünmek
D) Araştırmacı ve gözlemci olmak

12

Yıllar önce yaşamış bilim insanlarından Markoni, Pastör, Edison günümüzde de tanınmaktadır. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Her yerde isimlerini söylemeleri
B) Çok zengin olmaları
C) Çok uzun yaşamış olmaları
D) İnsanlar için faydalı eserler ve icatlar yapmış olmaları

13

Özlem; Bilim Çocuk dergisine abonedir ve bu dergiyi zevkle okur. Bilim Çocuk dergisini çıkaran kurum hangisidir?

A) TBMM
B) TÜBİTAK
C) MTA
D) Yapı ve Kredi Bankası

14

Aleksander Graham Bell'in yıllar önce icat ettiği ürünün günümüzdeki son şekli hangisidir?

A) Derin dondurucu
B) İnternet Puan
C) Cep telefonu
D) Plazma televizyonlar

15

I. Bir aletin ilk olarak ortaya konmasına devrim denir.
II. İhtiyaçlar zamanla değiştiği için icat edilen aletlerin de geliştirilmesine ihtiyaç vardır.
III. Teknolojik gelişmelerin icatlarla ilgisi yoktur.
IV. Teknolojik ürünler insanlara zarar verebilir.
Yukarıdaki bilgilerden kaç tanesi yanlıştır?

A) 1   B) 2   C) 3   D) 4

16

Newton'un başına elma düştüğünde yerçekimi kanununu bulması
Arşimet’in hamamda yıkanırken suyun kaldırma kuvvetini bulması
Yukarıdaki örnekler, bilim adamlarının hangi yönüne örnektir?

A) Çok zeki olmalarına
B) Araştırmacı olmalarına
C) İyi bir gözlemci olmalarına
D) İyi bir eğitim almalarına

17

Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Thomas Edison: Ampulün icadı
B) Hazerfen Ahmet Çelebi: İlk kez uçmayı başaran Türk bilgini
C) Galileo Galilei: Dünya’nın döndüğünü ispat eden bilim adamı
D) Piri Reis: Pusulanın mucidi

18

Günümüzde en az kullanılan iletişim aracı hangisidir?

A) Telefon     B) Telgraf
C) İnternet    D) Belgegeçer

19

"Karasaban - traktör" arasındakine benzer ilişki aşağıdakilerden hangisinde yoktur?

A) Telgraf - Telefon
B) Fotoğraf makinesi - Video kamera
C) Gramofon - volkmen
D) Otomobil - Bisiklet

üst