Menu

TEST : Online - 5. sınıf gerçekleşen düşler ünitesi testi 2

• 396 defa çözüldü.

Online 5. sınıf sosyal bilgiler gerçekleşen düşler ünitesi testi çöz.

1

Teknolojik gelişmelerinin devamlı değişmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A. İnsanların en son teknoloji ürünü kullanmak istemesi
B. Bilimin sürekli ilerlemesi
C. Bilim adamalarının ünlü olmak istemesi
D. Bilim adamalarının çok para kazanmak istemesi

2

Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden önce yapılmıştır?

A. Uçan balon     B. Uçak
C. Araba            D. Tekerlek

3

"Daha önce var olmayan bir şeyin ilk kez ortaya koyulmasına …………….. denir." cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A. Bilim    B. Teknoloji
C. Mucit    D. Buluş

4

I. Bilgisayarın icat edilmesi
II. İnternetin bulunuşu
III. Yazının icat edilmesi
IV. Matbaanın bulunuşu

Yukarıdaki buluşların kronolojik sıralaması hangisidir?

A. I - II - III -IV
B. I - II - IV -III
C. III - IV -1 -II
D. III - IV - II -I

5

Aşağıdakilerden hangisi iletişim alanında yapılan bir buluş değildir?

A. Medya    B. Internet
C. Tren       D. Telsiz

6

Aşağıdakilerden hangisi zaman içinde telefon teknolojisinin gelişme nedenlerinden biri değildir?

A. Daha hızlı haberleşme isteği
B. Zamanı daha iyi öğrenme isteği
C. İnsanların isteklerinin sınırsız olması
D. Bir cihaz birden fazla amaç için kullanma isteği

7

Aşağıdakilerden hangisi bilim adamlarının özelliklerinden değildir?

A. Azimlidir
B. Meraklıdır
C. Kararlıdır
D. Taraflıdır

8

Bir icadın ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?

A. İhtiyaç duyulması
B. Yeni bir şey üretme isteği
C. Sağlıklı olması
D. Araştırma merakı

9

Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumunun kısaltılmış şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A. TEMA
B. TÜBİTAK
C. TBTAK
D. TTK

10

Teknolojinin sürekli gelişmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A. Çok para kazandırması
B. Bilim adamlarının ünlü olmak istemesi
C. İnsanların son teknoloji ürününü tercih etmesi
D. İnsanların ihtiyaçlarının sonsuz olması

11

Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarın icat edilmesinin sebeplerinden biridir?

A. Çok fazla bilgiyi depolamak
B. İnsanlara teknolojinin gelişimini göstermek
C. İnsanları bilgisayar oyunlarıyla eğlendirmek
D. İnsanların sağlık sorununu çözmek

12

Hangisi teknolojinin insan hayatında yol açtığı olumsuzluklardan biridir?

A. Fazla para harcanması
B. Çevre kirliliği ve ekolojik dengenin bozulması
C. Ürünlerin çok fazla olması
D. Halatımızı kolaylaştırması

13

Aşağıdakilerden hangisi insanların günlük hayatını kolaylaştıran buluşlardan biri olamaz?

A. Gemi
B. Tren
C. Uzay aracı
D. Telefon

14

Aşağıdakilerden hangisi matbaanın bulunması ile doğrudan ilgili değildir?

A. Düşüncelerin serbestçe yazılıp çoğaltılması
B. Okuma yazma oranının artması
C. Haberleşmenin kolaylaşması
D. Eğlenceye zaman ayrılması

15

Aşağıdakilerden hangisi tekerleğin icat edilmesine bağlı olarak yapılan buluşlardan değildir?

A. Balon
B. Tren
C. Bisiklet
D. Otomobil

16

Televizyonu ilk defa bulan mucit hangisidir?

A. Nevvton
B. Nobel
C. Baird
D. Niepce

17

Aşağıdakilerden hangisi araştırma yaparken dikkat etmemiz gereken hususlardan biri değildir?

A. Faydalanılacak kaynağın belirlenmesi
B. Faydalanılacak kaynağın nereden bulunulacağına karar vermek
C. Araştırmaları kendi bilgilerimizi kullanarak yapmalıyız.
D. Aynı bilgiyi değişik kaynaklardan araştırmalıyız.

18

"Matbaa ..................... alanında yapılan en büyük buluştur." cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi gerekir?

A. Eğitim
B. Sağlık
C. Ulaşım
D. Keşif

19

"Bilim insanı ………………… olmalıdır" Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A. Şakacı       B. Gözlüklü
C. Kararsız     D. Şüpheci

20

Atatürk'ün "Bilim ve fennin dışında kılavuz aramak bilgisizliktir." sözüyle anlatılmak istediği aşağıdakilerden hangisidir?

A. Bilim ve teknolojiyi istersek kullanmalıyız.
B. Bilim ve teknolojiden uzak kalmamalıyız.
C. Bilim ve teknolojiyi aramazsak bulamayız.
D. Bilimin dışında da kılavuz bulabiliriz.

üst