Menu

TEST : Online - 5. sınıf haklarımı öğreniyorum değerlendirme testi

• 352 defa çözüldü.

Online - 5. sınıf 1. ünite haklarımı öğreniyorum değerlendirme testi çöz.

1

Belirli amaçlar doğrultusunda bir araya gelmiş insanların oluşturduğu topuluğa ne denir?

A)Grup           B)Kalabalık
C)Kurum        D)Birey

2
  • Hastane
  • Okul
  • Otobüsteki yolcular

Yukarıdaki şekillerden hangisi yada hangileri kuruma örnek olarak gösterilebilir?

A) Yalnız I          B) I - II
C) I - II ve III    C) Yalnız II

3

A) Kanunlar ve yazılı kurallar çerçevesinde kurulur.
B) Bir gereksinimden ortaya çıkar.
C) Hiç kimse birbirini tanımaz.
D) Gönüllü ve maaşlı çalışanları vardır

4

A) Çocuk        B) Torun
C) Öğrenci      D) Abla

5

Bireylerin yasalar tarafından güvence altına alınmış hakları da vardır. Örneğin; hiç tanımadığınız insanlar evinize girse veya sizi zorla dışarıya atmaya kalksa böyle bir durumda yapacağımız ilk şey güvenlik güçlerine haber vermek olur. Çünkü kişilerin …………………… hakkı vardır. Kişilerin sahip olduğu bu hak yasalarla devlet güvencesi altına alınmıştır.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Yaşama       B) Haberleşme
C) Sağlık         D) Konut dokunulmazlığı

6

Konser izleyicileri, sahilde güneşlenen insanlar, markette alış veriş yapanlar, okul bahçesindeki veliler.

Yukarıda sayılanlar aşağıdakilerden hangisine örnek olarak verilmiştir?

A) Kalabalık    B) Grup
C) Kurum       D) Rol

7

Dünya çocuklarının haklarını korumak amacıyla Birleşmiş Milletler bünyesinde kurulan kuruluşun ismi aşağıdakilerden hangisidir ?

8

Merhaba arkadaşlar yukarıda gördüğünüz dağınık oda benim odamdır. Annem sürekli bana kızıyor. Sizce annem bana neden kızıyor olabilir?

A) Haklarımı yerine getirmediğim için
B) Ders çalışmadığım için
C) Kurumsal davranmadığım için
D) Sorumluluklarımı yerine getirmediğim için

9

Öğretmen olmak isteyen Ayşe, babası tarafından 4. sınıftan sonra okula gönderilmemiştir. Babası Ayşe'nin bir işte çalışarak para kazanmasını istemektedir.

Bu durum Ayşe'nin aşağıdaki haklarından hangisinin ihlal edildiğini gösterir ?

A) Eğitim görme
B) Düşüncelerini açıklama
C) Yaşama
D) Seyahat etme

10

1. Satranç Kulübü öğrencileri
2. Pazarda alışveriş yapanlar
3. Kırmızı ışıkta bekleyen insanlar
4. Sağlık ocağı

Yukarıda verilenlerden hangileri, kalabalık kavramına örnek gösterilebilir?

A) 1 ve 2 B) 2 ve 3
C) 1 ve 4 D) 3 ve 4

11

Öğretmen sınıftaki öğrencilerden çocuk hakları günü hangi gün kutlandığını söylemelerini istemiştir.

Öğrencilerden hangisinin cevabı doğrudur ?

A) Şenay          B) Metin
C) Serdar         D) Sevinç

12

Aşağıdakilerden hangisi gurupların sahip olduğu özellikler arasında bulunmaz?

A) Grup üyelerinin aralarında bir ilişki ve alışveriş vardır.
B) Grup üyeleri rastlantı sonucu bir araya gelmişlerdir, birbirlerini tanımazlar.
C) Bazı guruplar amaçları gerçekleştiğinde dağılır.
D) Grubu oluşturanların ortak bir amacı vardır.

13

Hülya Hanım diyor ki: " Evimde bir eş ve anne, okulda öğretmen, tenis kulübünde sporcu, alış veriş merkezinde müşteri, tiyatroda seyirciyim."

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A) Hülya Hanım, çalışkan bir insandır.
B) Hülya Hanım, iyi bir annedir.
C) Hülya Hanım, gruplar içerisinde sorumluluk alan birisidir.
D) Hülya Hanım'ın farklı gruplar içinde farklı rolleri vardır.

14

Aşağıdakilerden hangisi bu sözü en iyi şekilde anlatmaktadır?

A) Çocuklar gelişimleri için çalıştırılabilir.
B) Bu günün çocukları ama yarının büyükleri ve ülkelerin devletlerin yöneticileri idarecileri olacak olanların eğitimlerine önem vermek gerekir.
C) Erkek çocuklarına daha çok önem verilmelidir.
D) Çocuklara çocuk gibi değil birer yetişkin gibi davranmalıyız.

15

Meriç'in sözlerinden aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz ?

A) Rollerimiz, içinde bulunduğumuz gruba göre değişir. 
B) Başkalarına ait rolleri yerine getiririz.
C) Gruplarda farklı roller üstlenebiliriz.
D) Birden fazla grupta yer alabiliriz.

üst