Menu

TEST : Online - 5. sınıf matematik 7. ünite değerlendirme testi

• 398 defa çözüldü.

Online - 5. sınıf matematik kümeler, açı, geometri, kesir, problemler değerlendirme testi çöz.

1

Sınıfımızda bulunan tüm öğrenciler, bahçede tek sıra olmuştur. Korkut, baştan ve sondan 25. öğrencidir. Sınıfımızda kaç öğrenci vardır?

A) 47    B) 49
C) 51    D) 51

2

en az kaç olabilir?

A) 40    B) 30
C) 20    D) 10

3

Bir okulun spor takımları, otobüsle karşılaşmaların yapılacağı kente gidiyorlar. Otobüste; atletizm takımından 27, voleybol takımından 16, basketbol takımından 13 sporcu bulunuyor. Bu sporculardan 4 kişi, her üç takımda da oynuyorlar. Buna göre, otobüste kaç sporcu öğrenci vardır?

A) 42    B) 52
C) 53    D) 63

4

A) 51    B) 50
C) 49    D) 47

5

50m + 25cm kaç km dir?

A) 50,25        B) 0,5025
C) 05,025      D) 0,05025

6

Darası 3,2 kg olan kabın brüt kütlesi 126,5 kg ise kabın içindeki reçel kaç kg dır?

A) 123,3    B) 124,2
B) 124,3    D) 126,3

7

Bir otomobil 18 lt benzinle 70 km yol alıyor. 54 lt benzinle kaç km yol alır?

A) 320    B) 270
C) 210    D) 180

8

1 dm3 hacim ölçüsü 1 litreye eşittir. Hacmi 0,4 m3 olan bir depodaki su, 8 litrelik bidonlara doldurulursa kaç bidon su elde edilir?

A) 80 B) 40
C) 50 D) 60

9

Bir apartmanda ayda ortalama 5 dam3 su harcanıyor. Suyun m3 fiyatı 3800 TL ise, bu apartmanın yıllık su masrafı kaç TL dir?

A) 128.000.000   B) 228.000.000
C) 338.000.000   D) 328.000.000

10

Bir koliye bir tanesinin hacmi 160 cm3 olan diş macunu kutularından 380 tane yerleştirilebiliyor. Bu kolinin hacmi kaç desimetreküptür?

A) 50,282    B) 60800
C) 61800     D) 62800

11

Aşağıdakilerden hangisi bir geometri aracı değildir?

A) Pergel         B) Gönye
C) Diyapozan   D) Açıölçer

12

Yukarıda verilen dik üçgenin alanı kaç cm2 dir?

A) 56    B) 54
C) 29    D) 27

13

Şekildeki daire grafiğinde bir öğretmenin yıllık harcamaları gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki 6 soruyu cavaplayınız

Öğretmenin eğlence için yaptığı harcamalar kaç derecelik merkez açı ile gösterilmiştir?

A) 108 0     B) 72 0

C) 45 0       D) 36 0

14

Bu öğretmenin kırtasiye masrafı kaç milyondur?

A) 90     B) 120
C) 140   D) 180

15

Öğretmenin giyeceğine harcanan para, kaç derecelik merkez açıyla gösterilir?

A) 36 0    B) 57 0

C) 72 0    D) 86 0

16

Yıllık harcamaların yarısında, aşağıdakilerden hangileri yer almaktadır?

A) Yiyecek-kırtasiye    B) Ulaşım-eğlence

C) Eğlence-kırtasiye    D) Yiyecek-giyecek

17

Eğlence harcamaları tüm harcamaların % kaçını oluşturuyor?

A) 1        B) 10

C) 20      D) 30

18

Yıllık harcamaların 1/ 5‘ini hangisi oluşturuyor?

A) Yiyecek    B) Eğlence
C) Giyecek    D) Ulaşım

19

Bu öğretmenin yıllık harcamalarının tutarı ne kadardır?

A) 400 milyon    B) 450 milyon
C) 500 milyon    D) 560 milyon

üst