Menu

TEST : Online - 5. sınıf toplum için çalışanlar teması testi 1

• 382 defa çözüldü.

Online 5. sınıf sosyal bilgiler toplum için çalışanlar teması testi çöz.

1

Aşağıdakilerden hangisi, sivil toplum kuruluşu sayılamaz?

A) AKUT    B) Noter
C) TEV      D) ÇEKÜL


2

İlçemizdeki fabrika, bacasına filtre takmayarak sağlığımızı tehdit ediyor. İlçe halkı olarak bu durumu protesto etmek için gösteri yapmak istiyoruz. Kimden izin almalıyız?

A) Belediye başkanı   B) Kaymakam
C) Vali                      D) Başbakan


3

Sahibi olduğum evi benim adıma oğluma satmak istiyorum. Bu durumda ona vekâlet vermek için nereye gitmeliyim?

A) Valiliğe         B) Notere
D) Belediyeye   C) Mahkemeye


4

Yiğit, sivil toplum örgütleri ile ilgili bir araştırma yapmak için Kızılay, ÇEKÜL, Lösemili Çocuklar Vakfı ve TEGEV'i ziyaret etti. Buna göre Yiğit'in ziyarette bulunduğu örgütlerin çalışma alanı sırasıyla hangisinde verilmiştir?

A) Yardım, Çevre, Sağlık, Eğitim
B) Eğitim, Sağlık, Çevre, Yardım
C) Çevre, Eğitim, Yardım, Sağlık
D) Sağlık, Çevre, Yardım, Eğitim5

Burcu'nun babasının amacı, parasal menfaat sağlamak ise aşağıdakilerden hangisine üye olmaz?

A) Barolar    B) Meslek odaları
C) AKUT       D) Kooperatif


6

Selcanların evinin olduğu sokağa dolmuşlar sık uğramadığı için ulaşım sorunu yaşanıyor. Mahalle sakinleri, bu sorunun çözümü için dilekçe topluyor. Dilekçelerin verilmesi gereken makam aşağıdakilerden hangisidir?

A) Belediye    B) Kaymakamlık
C) Valilik        D) Muhtarlık


7

Aşağıdakilerden hangisi, kamu kuruluşu değildir?

A) Belediyeler     B) Okullar
C) Dernekler       D) Hastaneler


8

Aşağıdakilerden hangisi, amaçları yönünden diğerlerinden ayrı tutulabilir?

A) AKUT           B) TEV
C) SENDİKA      D) ÇEKÜL


9

Kardelenlerin yaşadığı mahallede herkes dayanışma içinde, hiçbir geliri olmayan Şükriye teyzeye yardım ediyor. Mahalleli, Şükriye Teyze'nin evinden koparılmadan, maddi ihtiyaçlarının daha düzenli karşılanabilmesi için ……………………………………… başvuruyorlar.
Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
B) Muhtar ve İhtiyar Heyeti
C) Düşkünler Yurdu
D) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fonu


10

Aşağıdakilerden hangisi, sivil toplum kuruluşlarının etkinliklerinden biri değildir?

A) Yerel yöneticileri seçmek
B) Yoksul öğrencilere burs vermek
C) Yoksul ailelere yardımda bulunmak
D) Toplumsal sorunların çözümüne katkıda bulunmak


11

Aşağıdakilerden hangisi, devlet tarafından kurulmuş sosyal dayanışma kurumu değildir?

A) Çocuk Esirgeme Kurumu
B) Sendika
C) Yeşilay
D) Kızılay


12

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı
Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Odası
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Yukarıdaki çalışma alanlarında aşağıdakilerden hangisine örnek verilmemiştir?

A) Eğitim     B) Çevre
C) Ticaret    D) Meslek


13

Eğitici kulüplerimizin çalışmaları en çok hangisine benzemektedir?

A) Sendikalara
B) Siyasi partilere
C) Meslek odalarına
D) Sivil toplum kuruluşlarına


14

Sivil toplum örgütlerine kimler hizmet edebilir?

A) Devlet memuru olanlar
B) Konuyla ilgisi olanlar
C) Devlet memuru olmayanlar
D) Örgütün sorununa çözüm bulabilenler


15

Çevre sorunlarıyla mücadele veren "10 Milyar Meşe Projesi"ni başlatan sivil örgütü hangisidir?

A) AÇEV    B) ÇEKÜL
C) TEMA    D) Yeşilay


16

Aşağıdakilerden hangisi, sivil toplum örgütlerinin faydalarından biri değildir?

A) Yardıma muhtaç olanlara yardımda bulunmak
B) Dünyanın içinde bulunduğu küresel ısınmayı engellemek
C) Maddi kazanç sağlamak
D) Dayanışma, sevgi, saygı ve birlikteliği kuvvetlendirmek


17

Aşağıdakilerden hangisi, bizim doğrudan etkileşim içinde bulunduğumuz örgütlerden değildir?

A) Aile                   B) Okul
C) Sağlık Kurumu   D) Güvenlik örgütleri


18

Düzenli, huzurlu ve başarılı bir toplum için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?

A) Kurumların oluşması
B) Sivil örgütlerin oluşması
C) Kurumlar arası dayanışma
D) Çatışma ve mücadele


19

Toplumsal örgütlerin oluşması ve başarılı çalışabilmesinin temelini aşağıdakilerden hangisi sağlamaz?

A) Huzur ve mutluluk
B) Saygı ve sevgi
C) Gereksiz ihtiyaç ve istekler
D) Gönüllülük ve hoşgörü


20

Devletin her türlü toplum ihtiyacını giderecek kaynağa sahip olması mümkün değildir. Bu durumda, toplumun üyelerine ne gibi görevler düşer?

A) Toplumda maddi bakımından iyi olanların zorunlu yardımları sağlamalıdır.
B) Toplumda maddi bakımdan iyi olanların gönüllü olarak yardımda bulunmalarına teşvikte bulunulmalıdır.
C) Devletin gerekli kaynağı bulup ihtiyacı gidermesi sabırla beklenmelidir.
D) Örgütler aracılığıyla devlete baskı yapılmalıdır.


üst