Menu

TEST : Online - 5. sınıf toplum için çalışanlar teması testi 2

• 362 defa çözüldü.

Online 5. sınıf sosyal bilgiler toplum için çalışanlar teması testi çöz.

1

"SAĞLIK", Aşağıdaki kurumlardan hangisiyle eşleştirilmez?

A. Dispanserler
B. Sağlık Bakanlığı
C. Okul
D. Hastaneler


2

Toplumda huzur ve güvenliğin sağlanması hangi kurumun sorumluluğudur?

A. Dış İşleri Bakanlığı
B. Çevre ve Orman Bakanlığı
C. Kültür Bakanlığı
D. İç İşleri Bakanlığı


3

Sivil toplum kuruluşunu diğer kuruluşlardan ayıran en belirgin özellik hangi seçenekte verilmiştir?

A. Yasalara uyması
B. İhtiyaçları gidermesi
C. Gönüllülük olması
D. Toplum hizmeti yapması


4

Sosyal örgütler toplumsal barışın, dayanışmanın gelişmesinde ve ihtiyaçların giderilmesinde büyük rol oynamaktadır. Bir sosyal örgüte üye olabilmek için aşağıdakilerden hangisi aranmaktadır?

A. Askerliğini yapmış olmak.
B. Bir meslek sahibi olmak
C. On Sekiz yaşından gün almak
D. Gönüllü olmak5

I. Bağ-Kur
II. Emekli Sandığı
III. Sosyal Sigortalar Kurumu
Verilenlerden hangileri Sosyal Güvenlik Kurumlarındandır?

A.I       B.II
C.III    D. Hepsi


6

Erozyon sebebi ile ülkemizde azımsanmayacak ölçüde verimli toprak kaybı yaşanmaktadır. Erozyonu önlemenin en etkili yollarından olan ağaçlandırma çalışmalarıdır.
Erozyonla mücadeleyi hedefleyen sivil toplum örgütü hangisidir?

A. Orman Bakanlığı
B. TEMA
C. AÇEV
D. Tarım Bakanlığı


7

I. Eğitim
II. Sağlık
III. Seyahat
IV. Güvenlik
Verilenlerden hangisi toplumun önceliklerinden biri değildir?

A. I   B. II   C.III   D.IV


8

I. Eğitim Gönüllüleri Vakfı
II. Milli Eğitim Bakanlığı
III. Çağdaş Eğitim Vakfı
IV. AÇEV
Verilenlerden hangisi ülkemizde eğitim alamda en yaygın hizmet veren sivil toplum örgütüdür?

A. Yalnız        B. Yalnız II
C. II ve III    D. III ve IV


9

I. Dispanser
II. Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı
III. Sağlık Ocağı
IV. Hastane
Verilenlerden hangi sağlık kurumu değildir?

A. I ve II    B. Yalnız II
C. III         D. IV


10

Aşağıdakilerden hangi sivil toplum örgütü değildir?

A. BISAV
B. LOSEV
C. TEV
D. MEB okulları


11

Bir ülkede sosyal örgütlerin çok sayıda olması aşağıdakilerden hangisini göstermektedir?

A. İşsiz insanların çokluğunu
B. Zengin insanların varlığını
C. Dayanışmanın olmadığını
D. Demokrasinin geliştiğini


12

I. Kişiye özgüvenini kazandırır.
II. Sorumluluk alma duygularını geliştirir.
III. Yeni bakış açıları kazandırır.
IV. Üyeye maddi gelir sağlar.
Verilenlerden hangisi bireyin sosyal bir örgüte katılımıyla elde ettiği kazanımlardan biri olamaz?

A. I       B. II
C. III    D. IV


13

Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşlarının özelliklerinden değildir?

A. Para kazanma
B. Gönüllülük
C. Problem çözme
D. Dayanışma


14

Ülkemizi savunmak ve tehditlere karşı korumakla görevli kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A. Sivil örgütler
B. Vakıflar
C. Türk Silahlı Kuvvetleri
D. Sigortalar Kurumu


15

Sosyal Örgütlere üye olup, aktif görevlerde bulunan kişinin belirgin özelliği hangisidir?

A. Bencil
B. Sosyal katılımcı
C. Rekabetçi
D. Tedirgin


16

Aşağıdakilerden hangisi, işçi ve işverenlerin hak ve kazançlarını korumak için oluşturulan kurumlardan biridir?

A) Volkswagen Sevenler Derneği
B) Hayvan Sevenler Derneği
C) Ticaret Odası
D) Sendika


17

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, serbest meslek sahiplerinin oluşturduğu kurumlardan değildir?

A) Sanayi Odası
B) Şoförler Odası
C) Eğitim Sendikası
D) Ticaret Odası


18

Aşağıdakilerden hangisi, devlet tarafından hizmet veren kurumlardan değildir?

A) Sağlık
B) Güvenlik
C) Çevre düzeni ve temizlik
D) Vatandaşın her türlü isteklerini karşılama


19

Her Türk erkek vatandaşı, askerlik görevini yapmaya kaç yaşından itibaren hak kazanır?

A) 18 yaş     B) 20 yaş
C) 19 yaş     D) 22 yaş


üst