Menu

TEST : Online - 5. sınıf toplum için çalışanlar teması testi

• 463 defa çözüldü.

Online 5. sınıf sosyal bilgiler toplum için çalışanlar teması testi

1

Aşağıdakilerden hangisi temel ihtiyaçlarımızdan biri değildir?

A) Beslenme      B) Barınma
C) Dayanışma    D) Giyinme

2

Aşağıdakilerden hangisi, toplumun temel ihtiyaçlarından değildir?

A) Yol, su, elektrik
B) Hastaneler
C) Yardımlaşma
D) Başkalarının hakkını izinsiz kullanma

3

Aşağıdakilerden hangisi, toplu yaşama kurallarından değildir?

A) Birliktelik, toplum sorunlarına çözümler üretme
B) Yardımlaşmaya önem verme
C) Dayanışmaya ihtiyaç duymama
D) Başkalarının haklarına saygılı davranma

4

Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum örgütlerinden biri değildir?

A) LÖSEV    B) TEMA
C) AÇEV      D) THK

5

Aşağıdakilerden hangisi, devlet tarafından toplumun ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan kurumlarından biri değildir?

A) Hastaneler     B) Dernekler
C) Belediyeler    D) Kızılay

6

Aşağıdakilerden hangisi, insan sağlığını olumsuz etkiler?

A) Temiz hava
B) Yeterli ve dengeli beslenme
C) Sigara, alkol ve uyuşturucu
D) Spor

7

Sigara, alkol ve uyuşturucu maddelerle mücadele veren sivil toplum örgütü, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kızılay     B) Yeşilay
C) LÖSEV     D) Türk Böbrek Vakfı

8

İlk adı Hilal-i Ahmer olan kurumumuzun şimdiki adı nedir?

A) Kızılay    B) Yeşilay
C) TEMA     D) LÖSEV

9

Toplum ihtiyaçlarını karşılamak için ortaya çıkmış pek çok kurum vardır. Bu kurumların bazıları devlet tarafından, bazıları ise gönüllü, duyarlı insanlar tarafından kurulur. Aşağıdakilerden hangisi devlet tarafından kurulmuş resmî bir kurumdur?

A) Kızılay    B) TEMA
C) Yeşilay   D) LÖSEV

10

Sivil toplum örgütleri insanların ihtiyaçlarını karşılamak, çevrenin korunması, eğitim ve sağlık gibi görevleri üstlenmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sivil toplum örgütlerinin amaçlarından biri değildir?

A) Yoksul insanlara yardım etmek
B) Doğal çevreyi korumak
C) Birlikte hoş vakit geçirmek
D) Doğal afetlerde ilk yardım ve kurtarma çalışmaları yapmak

11

Sivil toplum örgütleri nasıl çalışır?

A) Her gönüllü insan, sivil toplum örgütü oluşturabilir.
B) Yasalar çerçevesinde kurulur ve çalışır.
C) Sivil toplum örgütlerinde bir tane devlet memuru bulunmalıdır.
D) Sivil toplum örgütlerini devlet çalıştırır.

12

Devletimizin yardıma muhtaç çocukları korumak amacıyla oluşturduğu kurum hangisidir?

A) Huzurevi
B) Çocuk Esirgeme Kurumu
C) Kreşler ve anaokulları
D) Kızılay

13

Aşağıdakilerden hangisi, toplumda gerekli yardımlaşma ve dayanışmayı sağlayan kurumlardan biri değildir?

A) Türk Pop Müziği Sevenler Derneği
B) Çocuk Esirgeme Kurumu
C) Türk Hava Kurumu
D) Kızılay

14

İyi birey, toplum için aşağıdakilerden hangisini yapmaz?

A) Öncelikle toplumu düşünür.
B) Toplumun huzurunu düşünür.
C) Toplumun sağlığını düşünür.
D) Çevre kirliliğinden hiç rahatsız olmaz.

15

Toplum sorunlarının çözümü için kimler çalışır?

A) Devlet ve gönüllü vatandaşlar
B) Sadece devlet kurumları
C) Sadece vatandaşlar
D) Sadece sivil toplum örgütleri

16

Kan merkezleri kurmak, doğal afetlerde sağlık yardımı yapmak ve insanlara yardım etmek için kurulmuş olan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A) TEMA      B) Çocuk Esirgeme Kurumu
C) Kızılay    D) Yeşilay

17

"Her birimiz tek kanatlı melekleriz ve bizler ancak birbirimizi kucaklayarak uçabiliriz." Mevlana bu sözü ile ne anlatmak istemiştir?

A) Savurganlık    B) Yardımlaşma
C) Üretim           D) Bencillik

18

Aşağıdakilerden hangisi doğru eşleştirilmiştir?

     Kuruluşun adı     Çalışma alanı
A) TEMA                   Sağlık
B) Kızılay                  Eğitim
C) ÇEKÜL                  Çevre
D) Yeşilay                 Doğa

19

Kişisel haklarımızı başkası izinsiz kullandığında, kişisel haksızlığa uğradığımızda aşağıdaki kurumlardan hangisine başvururuz?

A) Sağlık ocaklarına   B) Mahkemelere
C) Derneklere            D) Muhtarlıklara

20

Toplumda evsiz, parasız veya kimsesiz insanlara aşağıdaki hangi kurum sahip çıkar?


A) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
B) Kızılay
C) Yeşilay
D) Eğitim Gönüllüleri Vakfı

21

Toplumda sigara, içki, uyuşturucu gibi zararlı alışkanlıklarla mücadele için kurulmuş (oluşturulmuş) kurum hangisidir?

A) Yeşilay   B) Kızılay
C) LÖSEV   D) AÇEV

22

Bizler, hangi kurumlarla sosyal iletişim içinde yer almayız?

A) Aile              B) Okul
C) Hastaneler    D) Şoförler Derneği

23

Aşağıdakilerden hangisi, bir sivil toplum kuruluşu olan TEMA vakfının etkinliklerinden biri değildir?

A) "Türkiye Çöl Olmasın" sloganını duyurdu.
B) Dünyadaki en büyük ağaçlandırma projesini oluşturdu.
C) Birçok kurumun da yardımıyla binlerce ağaç dikimi gerçekleştirdi
D) Bazı maddelerin insan sağlığına verdiği zararı işledi.

üst