TEST : Online - 6. Sınıf Fen ve Teknoloji Çiçekli Bitkilerde Üreme, Büyüme ve Gelişme Testi

• 2112 defa çözüldü.

Online - 6. Sınıf Fen ve Teknoloji Çiçekli Bitkilerde Üreme, Büyüme ve Gelişme Testi

1


Yukarıda bir çiçeğin gösterilen kısımlarıyla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?


A ) I numaralı kısım gelişerek tohumun oluşmasını sağlar.
B ) II numaralı kısım tozlaşmaya etki etmez.
C ) III numaralı kısım erkek organa aittir.
D ) IV nolu kısımda polenler üretilir.


2

Yüksek yapılı bitkilerde üremeden sorumlu olan kısım hangisidir?


A ) Kök
B ) Gövde
C ) Yaprak
D ) Çiçek


3

I. Başçık
II. Çanak yaprak
III. Tepecik
IV. Sapçık
Erkek organda, yukarıda verilen kısımlardan hangileri bulunur?


A ) I ve II
B ) I ve III
C ) II ve III
D ) I ve IV


4

Çiçeklerin döllenme ile oluşturdukları tohumların yayılması için;
I.  meyve,
II. tozlaşma,
III. çimleme
faktörlerinden hangileri etkilidir?


A ) Yalnız I
B ) Yalnız II
C ) I ve III
D ) I, II ve III


5

Aşağıdakilerden hangisi meyvenin görevlerinden biridir?


A ) Tozlaşmayı sağlamak
B ) Döllenmeyi sağlamak
C ) Tohumu korumak
D ) Çiçek oluşumunu sağlamak


6

Bitkilerin çoğalması sırasında gerçekleşen olaylar ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


A ) Bir çiçekte hem erkek hem de dişi organ birlikte bulunabilir.
B ) Birçok meyve, hayvanlar için besin kaynağıdır.
C ) Tozlaşma çiçekli bitkilerde görülür.
D ) Tohumun görevi, meyveyi korumaktır.


7

Bitkinin erkek organında oluşan polenlerin dişi organındaki yumurta ile birleşmesine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?


A ) Döllenme
B ) Çimlenme
C ) Gelişme
D ) Büyüme


8

- Hayvan dışkılarının gübre olarak kullanılması
- Zararlılara karşı ilaçla değil doğal yöntemlerle mücadele edilmesi
- Ürün kalitesinin arttırılması
Yukarıda verilen özellikler tarımdaki hangi uygulamayı ifade etmektedir?


A ) Yapay tarım
B ) Suni tarım
C ) Organik tarım
D ) Basit tarım


9

Aşağıda verilen cümlelerden hangisi organik tarımla ilişkilidir?


A ) Amaç, tarım ürünlerinin çeşidini arttırmaktır.
B ) Tarımda doğal gübre ve doğal yöntemler kullanılır.
C ) Zararlı etkenlerle mücadelede kimyasal maddeler kullanılır.
D ) Diğer yöntemlere göre daha az su kullanılır.


10

Bitkiler dünyasında gerçekleşen tozlaşma, döllenme, tohum oluşumu ve meyve oluşumuyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


A ) Döllenme olayından sonra polen ve yumurtalar oluşur.
B ) Böcekler tozlaşmaya yardımcı olan canlılardır.
C ) Tohumlar meyvelerin içerisinde bulunan besleyici yapılardır.
D ) Meyve, tohumun korunmasını ve yayılmasını sağlar.


    KATEGORİYE AİT DİĞER TESTLER

üst