TEST : Online - 6. Sınıf Fen ve Teknoloji Dengelenmiş ve Dengelenmemiş Kuvvetler Testi

• 2137 defa çözüldü.

Online - 6. Sınıf Fen ve Teknoloji Dengelenmiş ve Dengelenmemiş Kuvvetler Testi

1

Yönleri ve doğrultuları aynı olan iki kuvvet, aynı cisme etki etmektedir.
Buna göre, kuvvetlerin bileşkesi ile ilgili,
I. Yönü, kuvvetlerin yönüne zıttır
II. Büyüklüğü, uygulanan kuvvetlerin toplamı kadardır
III. Doğrultusu, kuvvetlerin doğrultusuyla aynıdır
İfadelerinden hangileri yanlıştır?


A ) Yalnız I
B ) Yalnız II
C ) I ve II
D ) II ve III


2


K cismine aynı doğrultuda uygulanan kuvvetler şekilde verilmiştir.
Cisme etkiyen kuvvetlerin dengelenmesi için cisme uygulanması gereken dördüncü kuvvetin yönü ve büyüklüğü ne olmalıdır? (Sürtünmeler önemsizdir.)


A ) F1 yönünde, 5N
B ) F3 yönünde, 5N
C ) F2 yönünde, 15N
D ) F1 yönünde, 20N


3


Sürtünmelerin ihmal edildiği yatay düzlemde durmakta olan K cismi, şekildeki gibi uygulanan dört kuvvetin etkisindedir.
Buna göre, cisme etkiyen bileşke kuvvetin yönü ve büyüklüğü ne olur?


A ) F1 yönünde 20 N
B ) F2 yönünde 4 N
C ) F4 yönünde 16 N
D ) F4 yönünde 12 N


4


Durmakta olan A ve B cisimlerine aynı doğrultulu kuvvetler şekildeki gibi uygulanıyor.
Buna göre, bu cisimlerle ilgili;
- A cismi, sabit süratle I yönünde hareket eder.
- A cismi, dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir.
- B cismi, kuvvetlerin etkisinde II yönünde harekete geçer.
- B cismi, dengelenmemiş kuvvetlerin etkisindedir.
ifadelerinden kaç tanesi doğrudur?


A ) 1
B ) 2
C ) 3
D ) 4


5


Sürtünmelerin ihmal edildiği yolda durmakta olan arabaya şekildeki kuvvetler etki etmektedir.
Buna göre, bu kuvvetlerden hangisi kaldırılırsa araba önce yavaşlayarak durur, sonra ters yönde hızlanır?


A ) F
B ) 2F
C ) 3F
D ) 6F


6


Sürtünmelerin ihmal edildiği yatay yolda durmakta olan T arabasına F1 ve F2 kuvvetleri şekildeki gibi uygulanıyor.
Buna göre,
I. Cisim, 1 yönünde harekete geçer.
II. Cisim, dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir.
III. Cisme 2 yönünde 4 newtonluk kuvvet uygulanırsa cismin hareket yönü değişir.
IV. Cisme 2 yönünde 3 newtonluk bir kuvvet uygulanırsa cisim, sabit süratle hareket eder.
ifadelerinden kaç tanesi doğrudur?


A ) 1
B ) 2
C ) 3
D ) 4


7


Sürtünmenin ihmal edildiği yatay düzlemde durmakta olan T cismine 15 newtonluk kuvvet şekildeki gibi uygulanmaktadır.
T cisminin süratinde ve hareket yönünde değişiklik yapabilmek için aşağıda belirtilen kuvvetlerden hangisi uygulanmalıdır?


A ) 15 newton 1 yönünde
B ) 12 newton 2 yönünde
C ) 16 newton 2 yönünde
D ) 16 newton 1 yönünde


8


Yukarıdaki tabloda cisimler ile üzerlerine uygulanan kuvvet etkileri işaretlenmiştir.
Buna göre, hangi işaretleme yanlış yapılmıştır?


A ) Yalnız I
B ) Yalnız II
C ) I ve III
D ) I, II ve III


9


Yukarıda verilen şekilde, düz yolda sabit süratle hareket etmekte olan otobüs (I), belli yükseklikten serbest bırakılan K cismi (II) ve ipe asılmış L cismi (III) görülmektedir.
Buna göre, bu olaylardan hangileri dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde gerçekleşmektedir?


A ) Yalnız I
B ) I ve III
C ) Yalnız III
D ) II ve III


10


Şekilde düz yolda durmakta olan arabayı Kemal, 20 newtonluk kuvvetle iterken Cemal, 15 newtonluk kuvvetle çekmektedir.
Buna göre, Kemal ve Cemal tarafından belirtilen kuvvetler bir süre uygulandıktan sonra arabanın dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde hareket etmesi için arabaya uygulanması gereken üçüncü kuvvetin yönü ve büyüklüğü ne olmalıdır?


A ) 1 yönünde 5 N
B ) 1 yönünde 35 N
C ) 2 yönünde 35 N
D ) 2 yönünde 5 N


11


Fen Bilgisi öğretmeni Melike, tahtada bir cismin süratinin zamana bağlı olarak değişim grafiğini çiziyor. Daha sonra öğrencilerinden, belirlenen aralıklarda cisme etkiyen kuvvetlerle ilgili yorum yapmalarını istiyor.
Buna göre,
Sevda: I. ve III. aralıklarda, cisim dengelenmemiş kuvvetlerin etkisinde hareket etmektedir.
Tuğçe: II. zaman aralığında, cisim dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir.
Burak: I. aralıkta, cisme etki eden net kuvvet hareket yönünde; III. aralıkta cisme etki eden kuvvet, hareket yönü ile ters yönlüdür.
öğrencilerinden hangisinin yaptığı yorum doğrudur?


A ) Yalnız Tuğçe
B ) Yalnız Sevda
C ) Sevda ve Tuğçe
D ) Sevda, Tuğçe ve Burak


12


Yatay düzlemde durmakta olan ve ağırlığı 28 newton olan K cismine, 12 newtonluk kuvvet düşey doğrultuda şekildeki gibi uygulanıyor.
Buna göre, düzlemin cisme uyguladığı tepki kuvvetinin büyüklüğü kaç newton olur?


A ) 12
B ) 28
C ) 40
D ) 52


13


Sürtünmelerin ihmal edildiği yatay düzlemde durmakta olan K cismine, 18 N'luk kuvvet yatay doğrultuda uygulanıyor. Bir süre sonra cisme, 25 N'luk kuvvet F kuvvetiyle zıt yönde uygulanıyor.
Buna göre, cismin hareketi ile ilgili yapılan,
I. Cisim, hemen durur.
II. Cisim, hemen ters yönde harekete geçer.
III. Cisim önce yavaşlar, durur ve sonra ters yönde harekete geçer.
yorumlarından hangileri yanlıştır?


A ) Yalnız I
B ) Yalnız II
C ) Yalnız III
D ) I ve II


14


Tarık, sürtünmeli yatay düzlemdeki K cismini şekildeki gibi çekerek harekete geçiriyor.
Buna göre, K cismine etki eden toplam kaç kuvvet bulunmaktadır?


A ) 1
B ) 2
C ) 3
D ) 4


15


Fazıl, yatay yolda durmakta olan 100 N ağırlığındaki  arabayı 30 N'luk kuvvetle çektiğinde arabanın harekete geçmediğini gören arkadaşları, aşağıdaki yorumları yapıyorlar:
Afet: Arabaya etkiyen kuvvetler dengelenmemiştir.
Tarık: Araba dengede kaldığından üzerine etkiyen kuvvetler dengelenmiştir.
Kutay: Araba ile yol arasındaki sürtünme kuvveti 100 newtondur.
Buna göre, hangi arkadaşın yaptığı yorum yanlıştır?


A ) Yalnız Afet
B ) Afet ve Tarık
C ) Afet ve Kutay
D ) Tarık ve Kutay


    KATEGORİYE AİT DİĞER TESTLER

üst