TEST : Online - 6. Sınıf Fen ve Teknoloji Elementler, Bileşikler, Moleküller Testi

• 2940 defa çözüldü.

Online - 6. Sınıf Fen ve Teknoloji Elementler, Bileşikler, Moleküller Testi

1


Yukarıda verilen madde örnekleri için,

I. Farklı malzemelerin atomları aynı olabilir.
II. Farklı sayıda atomdan oluştukları için maddeler farklıdır.
III. Bakır kaşık ve demir kaşığın içerdikleri atomların özellikleri birbirinden farklıdır.
verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?


A ) Yalnız I
B ) Yalnız II
C ) Yalnız III
D ) I ve II


2

Hasan: Aynı tür atomlar bir araya gelerek elementleri oluşturur.
Emin: Atom sayısı değişirse elementler de değişir.
Merve: Farklı elementlerin atomları da farklıdır.
Kemal Öğretmenin "Elementler hakkında neler söyleyebilirsiniz?" sorusuna öğrenciler yukarıdaki cevapları verdiklerine göre, bu öğrencilerden hangilerinin yorumu doğrudur?


A ) Emin
B ) Hasan
C ) Merve
D ) Merve ve Hasan


3


Yukarıda verilen kimyasal olay için yapılan açıklamalardan hangisi yanlış olur?


A ) H2 ve I2 elementtir.
B ) Hidrojeni oluşturan atomlar, iyodu oluşturan atomlardan farklıdır.
C ) Oluşan madde, aynı tür atomlardan oluşmuştur.
D ) Hidrojen ve iyot moleküler yapıdadır.


4

Aşağıda modelleri verilen maddelerden hangisinde atom türü en fazladır?


5

Elementler ve bileşikler için,
I. Aynı tür tanecikler içerme
II. Farklı tür atomlar içerme
III. Saf (arı) özellik gösterme
bilgilerinden hangileri elementler ve bileşikler için ortak değildir?


A ) Yalnız I
B ) Yalnız II
C ) Yalnız III
D ) I ve II


6


Yukarıdaki tabloda verilen atom modellerinden hangileri moleküldür?


A ) Yalnız I
B ) Yalnız II
C ) I ve II
D ) III ve IV


7

Temizlik malzemelerinin üzerinde yaygın olarak gördüğü amonyak (NH3) molekülünün molekül şeklini merak eden Gökmen, bu modeli çizmek için birkaç kaynak araştırmış ve en sonunda arkadaşlarından yardım almak istemiştir.
Buna göre, Gökmen'in arkadaşlarından hangisinin çizdiği molekül modeli amonyağa ait olabilir?


8


Yukarıda molekül modelleri verilen maddelerin birer moleküllerinde bulunan atom sayılarının karşılaştırılması aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


A ) I < II < III
B ) I = II > III
C ) I = III > II
D ) III < II < I


9


Yukarıdaki tabloya göre; h, s ve n harflerinin yerine yazılması gerekenler aşağıdaki şeçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


           h              s       n
A ) Moleküler       2       1
B ) Atomik           2       2
C ) Moleküler       5       2
D ) Atomik           5       1


10


Batuhan, öğretmeninin verdiği saf madde konulu ödeve hazırlanırken yukarıdaki şemayı oluşturmuştur.
Buna göre,
I. Elementler atomik yapıda bulunabilir fakat bileşikler bulunamaz.
II. Moleküler yapıda bulunmayan bileşiklere tuzlar örnek olarak verilebilir.
III. Hidrojen, iyot ve oksijen doğada moleküler yapıda bulunurken, demir atomik yapıda bulunur.
ödev sonunda Batuhan’ın çıkardığı sonuçlardan hangileri doğrudur?


A ) Yalnız I
B ) I ve II
C ) II ve III
D ) I, II ve III


    KATEGORİYE AİT DİĞER TESTLER

üst