TEST : Online - 6. Sınıf Fen ve Teknoloji Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme Testi

• 2106 defa çözüldü.

Online - 6. Sınıf Fen ve Teknoloji Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme Testi

1

I. Memeli hayvanlarda döllenmiş yumurta, döl yatağında gelişir.
II. Spermin kuyruğu, hareket etmesini sağlar.
III. Kurbağalar yumurtadan çıktıklarında larva hâlindedir daha sonra ergin kurbağa hâline dönüşür.
Hayvanlarda görülen üreme ve gelişme olayları ile ilgili yukarıdaki verilen ifadelerden hangileri doğrudur?


A ) Yalnız I
B ) Yalnız II
C ) I ve III
D ) I, II ve III


2

Aşağıdakilerden hangisi hayvanda gerçekleşen üreme ile ilgili olarak yanlıştır ?


A ) Üreme, belirli bir büyüme ve gelişmenin ardından gerçekleşir.
B ) Bazı hayvanlar yumurtlayarak bazıları ise doğurarak yavrularını dünyaya getirir.
C ) Hayvanlarda döllenme olayının gerçekleştiği yer suda ve karada yaşayanlarda aynıdır.
D ) Canlılar, üreme ile nesillerinin devamlılığını sağlar.


3

- İpek böceği
- Sivrisinek
- Kurbağa
- Balık
- Kelebek
Yukarıdaki canlılardan kaç tanesi başkalaşım geçirir?


A ) 2
B ) 3
C ) 4
D ) 5


4

- Kelebek
- Deve kuşu
- Balık
- Kedi
Yukarıdaki canlıları grupladığımız zaman "kelebek" gelişme durumu bakımından diğerlerinden farklı olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi "kelebek" ile aynı gruba girebilir?


A ) Serçe
B ) Kurbağa
C ) İnek
D ) Yunus


5

Aşağıdaki canlılardan hangisi doğurarak çoğalmaz ?


A ) İnek
B ) İnsan
C ) Kuş
D ) Kedi


6

Aşağıdaki canlılardan hangisi yavrusunu sütle beslemez ?


A ) Hamsi
B ) İnsan
C ) İnek
D ) Maymun


7

Canlıların hayatlarındaki bazı evreler aşağıda verilmiştir.
I. Canlıların gelişim sırasında başkalaşım geçirmesi
II. Sperm ve yumurtaların birleşerek zigotu oluşturması
III. Annenin yavruyu doğurması
IV. Yavrular olgunlaşıncaya kadar anneleri tarafından korunması
Yukarıda verilenlerden hangileri kurbağalarda gözlenen özelliklerdendir?


A ) I ve II
B ) II ve III
C ) II ve IV
D ) III ve IV


8

Doğurarak çoğalan canlılar için aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?


A ) Belli bir dönem yavru bakımı gözlenir.
B ) Kuluçka dönemleri yoktur.
C ) Erkek üreme hücresi olan spermler hareketsizdir.
D ) Doğduktan belli bir süre sonra eşeysel olgunluğa erişir.


9

Suda yaşayan canlıların çok fazla sayıda yumurta oluşturması,
I. Yumurtaların sudaki diğer canlılar tarafından yenilmesi
II. Olumsuz çevre koşulları
III. Suda yaşayan canlıların çok büyük olması
nedenlerinden hangilerine bağlıdır?


A ) Yalnız I
B ) Yalnız III
C ) I ve II
D ) I, II ve III


10

Aşağıda verilen canlıların hangisinde yavru bakımı görülmez?


A ) Kurbağa
B ) Kırlangıç
C ) At
D ) Köpek


    KATEGORİYE AİT DİĞER TESTLER

üst