TEST : Online - 6. Sınıf Fen ve Teknoloji Hız ( Sürat ) Hesaplama Testi

• 4035 defa çözüldü.

Online - 6. Sınıf Fen ve Teknoloji Hız ( Sürat ) Hesaplama Testi

1


Sabit sürat ile U şehrinden G şehrine 2 saatte giden otomobil aynı sürat ile hareket etmeye devam ettiğine göre, G şehrinden R şehrine kaç saatte ulaşır?


A ) 1
B ) 2
C ) 3
D ) 4


2


Doğrusal bir yolda hareket eden K ve L araçlarının yol-zaman grafikleri şekilde verilmiştir.
Buna göre, K ve L araçlarının hareketiyle ilgili aşağıda ifadelerden hangisi yanlıştır?


A ) K'nin sürati L'nin süratinden büyüktür.
B ) K ve L sabit süratli hareket yapmaktadır.
C ) K ve L birbirine yaklaşmaktadır.
D ) K ve L'nin hareket yönleri aynıdır.


3


Sürat-zaman grafiği şekildeki gibi olan K hareketlisinin 25 saniyede aldığı yol kaç metredir?


A ) 300
B ) 400
C ) 500
D ) 600


4

I. Makbule 360 m'lik yolu sabit süratle 1 saatte alıyor.
II. Burhan 12 m'lik yolu sabit süratle 120 saniyede alıyor.
III. Gaffur 720 m'lik yolu sabit süratle 120 dakikada alıyor.
Buna göre, Makbule, Burhan ve Gaffur'un süratleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


A ) Makbule > Burhan > Gaffur
B ) Gaffur > Makbule > Burhan
C ) Burhan = Gaftur = Makbule
D ) Burhan > Makbule = Gaffur


5


O noktasından harekete başlayarak eşit bölmeli doğrusal yolda ilerleyen aracın sürat-zaman grafiği şekildeki gibidir.
Araç 1. saniyede K noktasında olduğuna göre, 4. saniyede hangi noktada bulunur?


A ) L
B ) M
C ) N
D ) S


6


Doğrusal yolda hareket etmekte olan bir aracın yol-zaman grafiği şekildeki gibidir.
Bu grafiğe göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


A ) 3 m/s süratle hareket etmektedir.
B ) 2 saniyede 8 metre yol almıştır.
C ) 10 saniyede 30 metre yol almıştır.
D ) 2. saniyede 16. metrede bulunur.


7

X aracının sürati 2 m/s'dir. Y aracı 2 saniyede 4 metre yol alırken, Z aracı 40 metrelik yolu 5 saniyede alıyor.
Buna göre, X, Y ve Z araçlarının süratleri arasındaki ilişki nasıldır?


A ) X = Y = Z
B ) X = Y > Z
C ) X > Y > Z
D ) Z > X = Y


8

Yol/Zaman bağıntısı aşağıdakilerden hangisine eşittir?


A ) Kuvvet
B ) Sürat
C ) Ağırlık
D ) Kütle


9


Sürat-zaman grafiği verilen hareketlinin (0-1) saniye aralığında aldığı yolun, (1-4) saniye aralığında aldığı yola oranı kaçtır?


A ) 1
B ) 2
C ) 1/2
D ) 1/3


10


Bir aracın aldığı yolun zamanla değişimi grafikte verilmiştir.
Buna göre, araç hangi zaman aralığında durmaktadır?


A ) I
B ) II
C ) III
D ) IV


    KATEGORİYE AİT DİĞER TESTLER

üst