TEST : Online - 6. Sınıf Fen ve Teknoloji Hücre Testi

• 2552 defa çözüldü.

Online - 6. Sınıf Fen ve Teknoloji Hücre Testi

1


Yukarıdaki şekillerde hücrelerde bulunabilen bazı organeller numaralandırılarak gösterilmiştir.
Buna göre, numaralandırılmış bu organeller ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


A ) I numaralı organel, besin ve oksijen üretir.
B ) I ve II numaralı organel, hayvan hücrelerinde bulunmaz.
C ) II numaralı organel, hücre bölünmesinde görevlidir.
D ) III numaralı organel, enerji üretiminde görevlidir.


2


Yukarıdaki şekilde gösterilen yapılarla ilgili olarak hangi seçenekteki ifade yanlıştır?


A ) Hücre, canlının canlılık özellikleri gösteren en küçük yapısıdır.
B ) Organlar bir araya gelerek sistemleri oluşturur.
C ) Sistemlerin yapısında birden fazla sayıda organ bulunur.
D ) Farklı yapı ve görevdeki hücreler dokuları oluşturur.


3

Aşağıda hücre organellerinden iki tanesinin özellikleri verilmiştir.
Daire : Protein sentezinden sorumlu organeldir.
Üçgen : Hücre için zararlı veya fazla olan maddeleri depolar.
Bu özelliklerin ait olduğu organeller aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir?


4

I. Hücre duvarı
II. Golgi cisimciği
III. Hücre zarı
IV. Endoplazmik retikulum
Yukarıda verilen hücresel yapılardan hangileri bitki ve hayvan hücrelerinde ortak olarak bulunabilir?


A ) Yalnız II
B ) I ve III
C ) I, III ve IV
D ) II, III ve IV


5

Yaprak hücresiyle ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?


A ) Hücre zarının üzerinde hücre duvarı bulunur.
B ) Kloroplast organeli sayısı fazladır.
C ) Sentriyoller bulunmaz.
D ) Hücrenin şekli yuvarlaktır.


6

I. Beslenme
II. Tepki verme
III. Hareket
Yukarıda verilenlerden hangileri bir organizmanın canlılık özelliklerindendir?


A ) Yalnız I
B ) Yalnız III
C ) I ve III
D ) I, II ve III


7

Hücre zarı ile ilgili olarak verilen,
I. Hücreyi dış etkilerden korur.
II. Sadece bitki hücrelerinde bulunur.
III. Seçici geçirgen bir yapıya sahiptir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?


A ) Yalnız I
B ) Yalnız III
C ) I ve III
D ) I, II ve III


8

Aşağıda verilen canlıların hangisinin hücresinde zarla çevrili çekirdek bulunmaz?


A ) Amip
B ) Öglena
C ) Bakteri
D ) Hayvan


9

Aşağıda verilen maddelerden hangisi sitoplazmanın yapısında diğerlerine göre daha fazla bulunur?


A ) Karbonhidrat
B ) Su
C ) Yağ
D ) Protein


10

Volkan hücre konusunda performans ödevi hazırlıyor.
Buna göre, Volkan'ın ödevinde kullandığı,
I. Tüm canlılar hücre veya hücrelerden oluşur.
II. Tüm hücrelerde kalıtım bilgisi çekirdekte yer alır.
III. Bütün hücrelerde hücre zarı ve sitoplazma bulunur.
ifadelerinden hangileri yanlıştır?


A ) Yalnız I
B ) Yalnız II
C ) I ve III
D ) II ve III


11

Hücre -> X -> Organ -> Y -> Organizma
Yukarıdaki harflerle sembolize edilmiş yapılar ile ilgili,
I. X doku olup, çok sayıda hücreden meydana gelmiştir.
II. Y organların birleşmesiyle oluşan sistemlerdir.
III. Y'nin yapısındaki hücre sayısı, X'in yapısındakinden azdır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?


A ) Yalnız I
B ) I ve II
C ) II ve III
D ) I, II ve III


12

Aşağıda verilenlerden hangisi bitki ve hayvan hücrelerinde ortak olarak bulunur?


A ) Kloroplast
B ) Hücre çeperi
C ) Hücre zarı
D ) Sentriyoller


13

Salgı yapan hücrelerde en fazla bulunan organel hangisidir?


A ) Mitokondri
B ) Koful
C ) Golgi aygıtı
D ) Kloroplast


14

Bitki hücrelerinde aşağıda verilen organellerden hangisi bulunmaz ?


A ) Kloroplast
B ) Sentriyoller
C ) Ribozom
D ) Golgi aygıtı


15

Bitki ve hayvan hücrelerinde farklılık gösteren organeller hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?


A ) Sentrozom, hücre zarı, plastitler, lizozom
B ) Koful, hücre zarı, plastitler, lizozom
C ) Büyük koful, plastitler, hücre duvarı, sentrozom
D ) Büyük koful, ribozom, sentrozom


    KATEGORİYE AİT DİĞER TESTLER

üst