TEST : Online - 6. Sınıf Fen ve Teknoloji Kuvvet ve Hareket Testi

• 2117 defa çözüldü.

Online - 6. Sınıf Fen ve Teknoloji Kuvvet ve Hareket Testi

1


Bir hareketli, r yarıçaplı çemberin A noktasından harekete başlayarak saat yönünde ilerliyor ve D noktasına ulaşıyor.
Buna göre, hareketli ne kadar yol almıştır?


2

Aşağıdakilerden hangisi sürat birimidir?


A ) newton
B ) kilometre x saat
C ) kilogram
D ) metre / saniye


3


A şehrindeki bir araç, B şehrinden geçerek C şehrine ulaşmak istiyor.
Araç A ve B şehirleri arasında 60 km/h, B ve C şehirleri arasında 30 km/h süratle hareket ettiğine göre, tüm yol boyunca ortalama sürati kaç km/h olur? (B şehri, A ve C şehirleri arasındaki doğrusal yolun tam ortasındadır.)


A ) 30
B ) 35
C ) 40
D ) 45


4


A ve B araçları, aralarındaki uzaklık 200 km olan K ve L noktalarından aynı anda geçmektedir.
Buna göre, sabit süratle hareket eden araçların 2 saat sonra aralarındaki uzaklık kaç km olur?


A ) 100
B ) 160
C ) 200
D ) 240


5


Birbirlerine doğru hareket eden iki araçtan K, AB yolunu 50 dakikada aldığına göre, L aracı aynı yolu kaç dakikada alır?


A ) 20
B ) 24
C ) 30
D ) 40


6

Aşağıdaki hareketlilerden hangisinin hareket süresince hareket enerjisi değişmez?


A ) Sabit süratle giderken fren yapan motosiklet
B ) Yerden yukarı doğru atılan silgi
C ) Balkondan aşağıya doğru atılan top
D ) Her 10 saniyede 10 metre yol alan bisikletli


7

Uluslararası birim sisteminde kuvvet birimi aşağıdakilerden hangisidir?


A ) metre/saniye
B ) kilogram
C ) newton
D ) metre


8


Yatay zeminlerde duran,  X ve Y cisimlerine zemine paralel olarak uygulanan F1 ve F2 kuvvetleri şekildeki gibidir.
Buna göre,
I.  X ve Y cisimlerine uygulanan kuvvetler zıt yönlüdür.
II.  X ve Y cisimlerine uygulanan kuvvetler aynı doğrultudadır.
III.  Ortam sürtünmesiz ise X cismi doğu yönünde hareket eder.
ifadelerinden hangileri doğrudur?


A ) Yalnız I
B ) I ve III
C ) II ve III
D ) I, II ve III


9

Yönleri ve doğrultuları aynı olan iki kuvvet, aynı cisme etki etmektedir.
Kuvvetlerin bileşkesi ile ilgili verilen,
I. Yönü, kuvvetlerin yönüne zıttır.
II. Büyüklüğü, uygulanan kuvvetlerin toplamı kadardır.
lll. Doğrultusu, kuvvetlerin doğrultusuyla aynıdır.
bilgilerinden hangileri yanlıştır?


A ) Yalnız I
B ) Yalnız II
C ) I ve II
D ) II ve III


10


K cismine aynı doğrultularda uygulanan kuvvetler, şekilde verilmiştir.
Cismin dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde kalabilmesi için uygulanması gereken kuvvetin yönü ve büyüklüğü aşağıdakilerden hangisidir? (Sürtünmeler önemsizdir.)


A ) F1 yönünde, 5 N
B ) F3 yönünde, 5 N
C ) F2 yönünde, 15 N
D ) F1 yönünde, 20 N


11


Sürtünmesiz yatay düzlemde durmakta olan A cismine, zemine paralel etki eden − yönde 5 N ve + yönde 15 N büyüklüğündeki kuvvetler şekildeki gibidir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


A ) Kuvvetlerin bileşkesi, + yönde ve 10 N büyüklüktedir.
B ) Cisim, dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir.
C ) Dengeleyici kuvvet, − yönde ve 10 N büyüklüktedir.
D ) Cisim + yönde hareket eder.


12


Sürtünmelerin önemsenmediği ortamda A cismine F1 = 2 N, F2 = 8 N ve F3 = 10 N büyüklüğünde, aynı doğrultulu üç kuvvet şekildeki gibi uygulanmaktadır.
Buna göre, cisme uygulanan bileşke kuvvetin büyüklüğü kaç newtondur?


A ) 0
B ) 2
C ) 6
D ) 10


13


Sürtünmesiz bir düzlemde sabit V sürati ile ilerlemekte olan m kütleli araç A noktasından geçerken, cisme hareketine zıt yönde sabit bir F kuvveti etki etmeye başlıyor.
Buna göre, kuvvetin uygulandığı andan itibaren aracın süratinde nasıl bir değişim gözlemlenir?


A ) Sürati değişmez.
B ) Sürati azalır ve sıfır olur.
C ) Sürati azalır, sıfır olur, sonra kuvvet yönünde artar.
D ) Sürati düzenli olarak artar.


14


Şekilde gösterilen sürtünmeli yüzeylerde, m kütleli özdeş cisimleri sabit süratle hareket ettiren F1, F2 ve F3 kuvvetlerinin büyüklükleri arasında nasıl bir ilişki vardır?


A ) F1 > F2 > F3
B ) F3 > F2 > F1
C ) F1 = F2 > F3
D ) F3 > F1 = F2


15


Durmakta olan m kütleli bir cisme 6 N büyüklüğünde bir kuvvet uygulanıyor.
Yüzey tarafından cisme 5 N büyüklüğünde sürtünme kuvveti etki ettiğine göre cismin hareketi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


A ) Hareketsiz kalır.
B ) Sabit süratle hareket eder.
C ) Hareket etmeye başlar ve sürati sürekli artar.
D ) Önce harekete başlar, sonra yavaşlayarak durur.


    KATEGORİYE AİT DİĞER TESTLER

üst