TEST : Online - 6. Sınıf Fen ve Teknoloji Maddenin Yapı Taşları - Atomlar Testi

• 1749 defa çözüldü.

Online - 6. Sınıf Fen ve Teknoloji Maddenin Yapı Taşları - Atomlar Testi

1

Madde ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir?


A ) Bütün maddeler tanecikli yapıdadır.
B ) Bütün maddelerin hacmi vardır.
C ) Bütün maddeler boşluklu yapıdadır.
D ) Maddenin en düzenli hâli, gaz hâlidir.


2


Ayşe, hareketli pistonlarla kapatılmış şekildeki kapların pistonlarının üzerine eşit ağırlıklı metal bloklar koyuyor. X maddesinin hacminde bir değişme olmadığını; Y maddesinin ise hacminin küçüldüğünü gözlemliyor.
Buna göre, X ve Y maddeleri için,
I. X maddesinin tanecikleri arasında boşluk yoktur.
II. Y maddesi gazdır.
III. Y maddesinin tanecikleri arasındaki boşluklar X maddesine göre daha fazladır.
yargılarından hangilerine ulaşır?
A ) Yalnız I
B ) Yalnız II
C ) I ve II
D ) II ve III


3


Eşit hacimde su ve O2 gazı bulunan özdeş kapların pistonlarını iten bir öğrenci şekildeki durumları gözlemliyor.
Bu durum aşağıdaki ifadelerden hangisi ile en iyi açıklanır?


A ) Sıvıların, kabın doldurdukları kısmının hacmini alması
B ) Gaz maddelerinin sıkıştırılabilir olması
C ) Sıvıların belirli şeklinin olmaması
D ) Gazların belirli bir şekil ve hacminin olmaması


4

I. Sıkışma özelliğine sahip olma
II. Aynı türde atomlardan meydana gelme
III. Taneciklerin arasında boşluk bulundurma
Yukarıda verilen özelliklerden hangisi gaz hâlinde bulunan maddeleri sıvı hâlde bulunan maddelerden ayıran özelliklerdendir?


A ) Yalnız I
B ) Yalnız II
C ) II ve III
D ) I, II ve III


5


Yukarıda X, Y ve Z maddelerinin atom-molekül modelleri verilmektedir.
Buna göre;
I. X ve Y maddeleri sıkışma özelliğine sahiptir.
II. Üç madde de akışkandır.
III. Z maddesi soğutulursa sıkışma özelliği kazanır.
IV. X maddesinin tanecikleri arasındaki mesafe, Z maddesinin tanecikleri arasındaki mesafeden azdır.
yargılarından hangileri doğrudur?


A ) I ve II
B ) I ve III
C ) II ve III
D ) II ve IV


6


Yukarıdaki tabloda bazı maddelerin atom-molekül modelleri verilmiştir.
Buna göre, yukarıda verilen maddelerden hangisi aynı tür atomlardan oluşur ve sıkışma özelliği yoktur?


A ) Yalnız I
B ) Yalnız II
C ) I ve IV
D ) II ve III


7


Yukarıdaki düzeneğe X gazı koyulmuştur. I. kap hareketli pistonla kapatılmış ve sabit hacimli II. kaba bağlanmıştır. X gazının II. kaba geçmesi musluk yardımı ile engellenmiştir.
Buna göre;
I. Musluk kapalı iken pistonun üzerine ağırlık konulduğunda, X tanecikleri birbirine yaklaşır.
II. Piston sabitlenerek aradaki musluk açılırsa gaz tanecikleri birbirinden uzaklaşır
III. Musluk açılmadan I. kap ısıtılırsa piston yukarı doğru hareket eder.
yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur?


A ) Yalnız I
B ) Yalnız II
C ) II ve III
D ) I, II ve III


8


Yukarıdaki kaplarda farklı sıcaklıklarda gaz örnekleri verilmiştir.
Bu gaz örnekleri hakkında, aşağıdaki öğrencilerden hangisinin yaptığı yorum hatalıdır?


A ) Batuhan: İki örnek de sıkışma özelliğine sahiptir.
B ) Muzaffer: 1. örneğin hacmi 2. örneğin hacminden azdır.
C ) Tamer: 2. kaptaki tanecikler 1. kaptaki taneciklerden daha hızlı hareket etmektedirler.
D ) Göktuğ: 1. ve 2. kaptaki örnekler aynı taneciklerden meydana gelir.


9


Merve, şekerin suda çözünmesine dair bir ödev hazırlıyor. Yaptığı ödevde şekerin suda çözünmesini yukarıdaki gibi modelliyor.
Buna göre, şekerin suda çözünmesi hakkında yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır?


A ) I. durumda şeker tanecikleri, su taneciklerinin arasında dağılmamıştır.
B ) Su ve şekerde gözümüzle göremeyeceğimiz tanecikler vardır.
C ) II. durumda şeker tanecikleri birbirinden uzaklaşmıştır.
D ) I. durumdan, II. duruma geçerken şeker tanecikleri özelliklerini kaybeder.


10


Yukarıda bazı maddeler ve bu maddeleri oluşturan parçacıklar verilmiştir.
Buna göre;
I. Tanecikler göremeyeceğimiz parçacıklara kadar parçalanabilir.
II. ? yerine atom yazılabilir.
III. ? atom ise daha küçük parçalara ayrılamaz.
yapılan yorumlardan hangileri doğrudur?


A ) Yalnız I
B ) I ve II
C ) II ve III
D ) I, II ve III


11

Maddeler atomlardan, atomlar ise onu oluşturan alt parçacıklardan meydana gelir.
Buna göre alt parçacıklar hakkında aşağıda verilen açıklamalardan hangisi hatalıdır?


A ) Maddeleri oluşturan atomlar değişse de alt parçacıklar aynıdır.
B ) Maddelerin tamamı ''proton'', ''nötron'' ve ''elektron'' adlı alt parçacıklarından oluşur.
C ) Protonlar ve elektronlar atomun çekirdeğinde bulunurken nötronlar yörüngelerde bulunmaktadır.
D ) Atomun kütlesinin çoğunu çekirdek oluşturur.


12

Günümüze kadar, atom hakkında birçok çalışma yapılmıştır. Bunlardan bazıları bilimsel, bazıları ise sadece düşünseldir.
Bu çalışmalardan bazıları günümüze kadar geçerliliğini kaybetmiş, bazıları ise geçerliliğini devam ettirmektedir.
Buna göre;
I. Atomlar, parçalanamaz kürelerdir.
II. Maddeyi oluşturan en küçük parçacık atomdur.
III. Atomu oluşturan alt parçacıklar vardır.
yargılarından hangileri geçerliliğini kaybetmiştir?


A ) Yalnız I
B ) I ve II
C ) II ve III
D ) I, II ve III


13

Emin: Titreşim hareketi yapma.
Suat: Öteleme hareketi yapma.
Olcay: Sıkıştırılabilme.
Hasan: Bulunduğu kabın şeklini alma.
Kemal öğretmen, maddenin hâlleri ve bu hâllerin özelliklerini anlatırken “Yalnızca gazlara ait olan özellik nedir?” sorusunu sormuştur, yukarıdaki öğrenciler ise belirtilen cevapları vermişlerdir.
Buna göre, öğrencilerden hangisi öğretmenin sorusunu doğru cevaplamıştır?


A ) Hasan
B ) Olcay
C ) Suat
D ) Emin


14


Yukarıda X, Y ve Z maddelerinin atom-molekül modelleri verilmiştir.
Buna göre;
I. En az atom türüne sahip olan madde X’tir.
II. Z maddesi üç tür atom içerir.
III. Z maddesi, Y maddesini oluşturan atomların tamamını içerir.
yargılarından hangileri doğrudur?


A ) Yalnız I
B ) I ve II
C ) II ve III
D ) I, II ve III


    KATEGORİYE AİT DİĞER TESTLER

üst