TEST : Online - 6. Sınıf Fen ve Teknoloji Tohumdan Fidana Testi

• 1420 defa çözüldü.

Online - 6. Sınıf Fen ve Teknoloji Tohumdan Fidana Testi

1

Tohumların çimlenebilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir ?
A ) Uygun sıcaklık
B ) Toprak
C ) Su
D ) Oksijen


2

- Hayvan dışkılarının gübre olarak kullanılması
- Zararlılara karşı ilaçla değil doğal yöntemlerle mücadele edilmesi
- Ürün kalitesinin arttırılması
Yukarıda verilen özellikler tarımdaki hangi uygulamayı ifade etmektedir?


A ) Yapay tarım
B ) Suni tarım
C ) Organik tarım
D ) Basit tarım


3

Aşağıda verilen cümlelerden hangisi organik tarımla ilişkilidir?


A ) Amaç, tarım ürünlerinin çeşidini arttırmaktır.
B ) Tarımda doğal gübre ve doğal yöntemler kullanılır.
C ) Zararlı etkenlerle mücadelede kimyasal maddeler kullanılır.
D ) Diğer yöntemlere göre daha az su kullanılır


4

Bitkilerde gerçekleşen üreme ve gelişme olayları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


A ) Nohut, fasulye gibi tohumlar önemli bir besin kaynağıdır.
B ) Bitkiler çoğalma şansını arttırmak için az sayıda tohum üretir.
C ) Bitkilerde üreme; tozlaşma → tohum → döllenme → çimlenme şeklindedir.
D ) Bitkilerin üreme sebebi meyve oluşturmaktır.


5

I. Bir bitkide birden çok meyve ve tohum bulunur.
II. Bitkiler çok sayıda tohum oluşturarak çimlenme şansını arttırır.
III. Tohum ve meyveler diğer canlılar için besin kaynağıdır.
Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?


A ) Yalnız II
B ) Yalnız III
C ) I ve II
D ) I, II ve III


6

Bitkilerde bir tohumun çimlenebilmesi için aşağıdaki faktörlerden hangisine ihtiyaç yoktur?

A ) Su
B ) Oksijen
C ) Sıcaklık
D ) Güneş ışığı


7

Olgun bir tohumun uygun koşullarda gelişerek genç bir bitkiye dönüşmesi "çimlenme" olarak adlandırılır.
Buna göre, çimlenme ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?


A ) Tozlaşma ve döllenmeden sonra gerçekleşir.
B ) Işığa gereksinim duyulmaz.
C ) Her ortamda gerçekleşir.
D ) Uygun sıcaklıkta gerçekleşir.


8


Oda koşullarında, özdeş kaplarda ve pamuk içinde bulunan, aynı cins tohumlardan oluşturulan sistemlerden I. ve III. sistemlerde çimlenme görülmezken, II. ve IV sistemlerde çimlenme görülmektedir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kesin olarak çimlenmede etkili bir faktör olduğu söylenemez?


A ) Sıcaklık
B ) Su
C ) Oksijen
D ) Işık


9

Bitkiler dünyasında gerçekleşen tozlaşma, döllenme, tohum oluşumu ve meyve oluşumuyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


A ) Döllenme olayından sonra polen ve yumurtalar oluşur.
B ) Böcekler tozlaşmaya yardımcı olan canlılardır.
C ) Tohumlar meyvelerin içerisinde bulunan besleyici yapılardır.
D ) Meyve, tohumun korunmasını ve yayılmasını sağlar.


10

Toprağı, suyu ve havayı kirletmeden; çevreyi ve canlıların sağlığını koruyan tarımsal üretim yöntemine "organik tarım" denir.
Yukarıda verilen bilgiye göre, aşağıdakilerden hangisi organik tarım kapsamında yer almaz?


A ) Çevre dostu tarımsal üretim yöntemlerini tercih etmek
B ) Hiçbir şekilde yapay gübre ve ilaç kullanmamak
C ) Artan tüketim ihtiyacını karşılamak amacıyla kimyasal kullanarak daha fazla ürün elde etmek
D ) Temiz ve kaliteli gıda üretiminin sürekliliğini sağlamak


11

I. Teknolojik gelişmeler tarımı etkilememiştir.
II. Organik tarımda biyolojik yöntemler kullanılır.
III. Organik tarımla sadece insanlar için gerekli besinler elde edilir.
Günümüz tarımcılığıyla ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?


A ) Yalnız I
B ) Yalnız II
C ) I ve III
D ) I, II ve III


12


Şekildeki gibi üç farklı ortamda çimlenmeye bırakılan tohumların hiçbirinde çimlenme olayı gözlemlenmiyor.
Buna göre, çimlenmenin gerçekleşmemesine bağlı olarak ortam koşullarında etkili olan faktör eşleştirmelerinden hangileri doğrudur?
I. Birinci ortamda sıcaklık
II. İkinci ortamda su
III. Üçüncü ortamda oksijen
IV. İkinci ortamda oksijen


A ) I ve II
B ) I ve III
C ) II ve IV
D ) I, II ve III


13


Yukarıdaki şekilde olgun bir tohumun çimlenme evreleri gösterilmiştir.
Çimlenme sürecinde tohum,
I. oksijen,
II. karbondioksit,
III. su
moleküllerinden hangilerini kullanılır?


A ) Yalnız I
B ) I ve III
C ) Yalnız II
D ) Yalnız III


14


Olgun bir tohumun çimlenmeye başlamasından, olgun bir bitkinin oluşması ve yeni tohumlar oluşturulmasına kadar geçen süreç yukarıdaki resimlerde verilmiştir.
Buna göre, bitkinin hayat döngüsünde numaralı olaylardan hangileri polen ve yumurta hücreleri oluştuktan sonra gerçekleşir?


A ) I ve II
B ) II ve III
C ) I ve IV
D ) III ve IV


15

Çimlenme sürecinde,
I. büyüme ve gelişme,
II. üreme hücrelerinin oluşumu,
III. fotosentez
olaylarından hangileri gerçekleşmez?


A ) Yalnız I
B ) Yalnız II
C ) Yalnız III
D ) II ve III


    KATEGORİYE AİT DİĞER TESTLER

üst