TEST : Online - 6. Sınıf Matematik Doğal Sayılar Testi

• 1576 defa çözüldü.

Online - 6. Sınıf Matematik Doğal Sayılar Testi

1

m ve n, birbirinden farklı ve 7’den küçük iki asal sayıdır.
m – n = 2 olduğuna göre (m + n) : (m – n)’nin eşiti kaçtır?


A ) 4
B ) 3
C ) 2
D ) 1


2

Aşağıdaki ifadelerden kaç tanesi yanlıştır?
I. 1, 2, 3, 6, 9, 18 sayıları 36'nın çarpanlarının tümüdür.
II. 3, 5, 7 çarpanları 105 sayısının asal çarpanlarıdır.
III. Bir doğal sayı çift ise çarpanlarından en az biri çifttir.
IV. 22 · 32 · 5 sayısı 180'e eşittir.


A ) 1
B ) 2
C ) 3
D ) 4


3


Yukarıda çıkarma ve toplama işlemlerine ait tablolar verilmiştir.
Buna göre, a × b’nin eşiti kaçtır?


A ) 10
B ) 12
C ) 26
D ) 32


4

Beş sınıfın toplam mevcudu 213’tür. Sınıf mevcutları en az 40 olduğuna göre, bir sınıfta en çok kaç kişi olabilir?


A ) 51
B ) 52
C ) 53
D ) 54


5

4 × 12 + 6 : 3 – 2 = 22 işlemindeki parantezler yanlışlıkla silindiği için eşitlik yanlıştır. Bu işlemin parantezleri silinmemiş; doğru hâli aşağıdakilerden hangisi olabilir?


A ) 4 × (12 + 6) : 3 – 2 = 22
B ) 4 × 12 + (6 : 3) – 2 = 22
C ) 4 × (12 + 6) : (3 – 2) = 22
D ) (4 × 12) + 6 : (3 – 2) = 22


6

Şermin iki yıl önce doğmuş olsaydı 18 yaşında olacaktı. Buna göre Şermin 4 yıl sonra doğmuş olsaydı kaç yaşında olurdu?


A ) 10
B ) 12
C ) 13
D ) 15


7

24 ? 6 ? 4 ? 10 = 6 eşitliğini sağlayacak şekilde ? yerine hangi işlem işaretleri konmalıdır?


A ) :, ×, –
B ) ×, –, :
C ) -, +, :
D ) :, +, -


8

# x ( 16 + * ) = 12 x 16 + # x 15
Yukarıdaki eşitlikte çarpma işleminin toplama işlemi üzerine dağılma özelliği gösterilmiştir.
Buna göre,  # x * çarpımı kaçtır?


A ) 150
B ) 160
C ) 170
D ) 180


9


Yukarıdaki çarpan ağacına göre A : B’nin eşiti kaçtır?


A ) 10
B ) 9
C ) 8
D ) 7


10

Hangi sayının 3 eksiğinin, 2 katının 5 fazlası 37'dir?


A ) 17
B ) 18
C ) 19
D ) 21


11

Aşağıda verilen işlemlerden hangisinin sonucunu soldan sağa işlem sırasına dikkat etmeden bulan bir öğrenci doğru sonuca ulaşır?


A ) 8 – 4 : 2
B ) 24 + 3 · 5
C ) 27 : 9 · 3
D ) 10 – 2 · 3


12

Serkan'ın 33 TL parası vardır. Serkan bu para ile aynı özelliğe sahip 6 kalem, 2 silgi ve 3 defter almıştır.
Bir kalemin fiyatı 2 TL, bir silginin fiyatı 3 TL olduğuna göre, bir defterin fiyatı kaç TL'dir?


A ) 3
B ) 4
C ) 5
D ) 6


13

# + * = * eşitliğine göre #'in eşiti kaçtır?


A ) 0
B ) 1
C ) 2
D ) 3


14

I. Doğal sayılarda toplama işleminin etkisiz (birim) elemanı 0 (sıfır)'dır.
II. İki doğal sayının farkı yine doğal sayıdır.
III. Doğal sayılar kümesinde çarpma işleminin etkisiz (birim) elemanı 1'dir.
IV. Sayma sayıları kümesinde çarpma işleminin yutan elemanı 0 (sıfır)'dır.
Yukarıdaki ifadelerden hangileri kesinlikle doğrudur?


A ) I, II ve III
B ) I, II ve IV
C ) I, III ve IV
D ) II, III ve IV


15

330 sayısının asal çarpanlarının toplamı kaçtır?


A ) 16
B ) 18
C ) 19
D ) 21


    KATEGORİYE AİT DİĞER TESTLER

üst