Menu

TEST : Online - 6. Sınıf Matematik EBOB - EKOK Testi

• 2297 defa çözüldü.

Online - 6. Sınıf Matematik EBOB - EKOK Testi

1

105, 147 ve 189 sayılarının, EBOB'u aşağıdakilerden hangisidir ?


A) 21   B) 23   C) 25   D) 27


2

80 ile 180 arasında 21 ve 28'e tam bölünebilen kaç doğal sayı vardır?


A) 1  B) 2  C) 3  D) 4


3

Bir genç kız 6 günde bir sarı eteğini, 8 günde bir kırmızı gömleğini, 12 günde bir beyaz çoraplarını giymektedir. Her üçünü giydikten en az kaç gün sonra tekrar üçünü bir arada giyebilir?


A) 12  B) 24  C) 36  D) 48


4

Bir okuldaki öğrencileri beşer, altışar ve sekizer kişilik gruplara ayırdığımızda her seferinde 2 öğrenci artmaktadır. Okuldaki öğrenci sayısının 200 ile 300 arasında olduğu bilindiğine göre öğrenci sayısı aşağıdakilerden hangisidir?


A) 240  B) 242  C) 246  D) 248


5

16'ya bölündüğü zaman 11 kalanını, 28'e bölündüğü zaman 23 kalanını, 32'ye bölündüğü zaman 27 kalanım veren en küçük sayma sayısı aşağıdakilerden hangisidir?


A) 228  B) 224  C) 222  D) 219


6

Boyutları 45 m ve 105 m olan dikdörtgen şeklindeki bir spor salonunun tabanı, hiç boşluk kalmadan ve en az sayıda, kare şeklindeki seramik karolarla döşenecektir. Bu iş için kaç tane seramik karoya ihtiyaç vardır?


A) 17   B) 19   C) 21   D) 23


7

Uzunlukları 14 m, 28 m ve 56 m olan üç ip parçası, eşit uzunlukta daha küçük parçalara ayrılmak isteniyor. İpleri hiç zarar vermeden ve mümkün olan en uzun şekilde kaç parçaya ayırabiliriz?


A) 7   B) 10   C) 13   D) 16


8

abc sayısı 3 basamaklı bir doğal sayıdır. Bu sayının 120 fazlası 15, 20, 25 ile tam bölünebilmektedir. Buna göre, b rakamı aşağıdakilerden hangisine eşittir?


A) 6   B) 7   C) 8   D) 10


9

Boyutları 120 m ve 840 m olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin etrafına eşit ve mümkün olduğu kadar fazla aralıklarla ağaç dikilecektir. Kaç tane ağaca ihtiyacımız vardır?


A) 14   B) 16   C) 18   D) 20


10

Bir sınıftaki öğrencileri dörder, altışar ve sekizer sayılınca her seferinde 1 öğrenci artıyor. Bu gruptaki öğrenci sayısı en az kaçtır?


A) 25   B) 28   C) 31   D) 34


11

EKOK (36, 48) = EKOK (72, A) ise A sayısı aşağıdakilerden hangisidir?


A) 4   B) 6   C) 8   D) 16


12

12 kg ve 40 kg'lık iki farklı cins pirinç, eşit ve en büyük boydaki torbalara hiç artmayacak şekilde doldurulmak isteniyor. Kaç kg'lık torbalar kullanılacaktır?


A) 2   B) 4   C) 6   D) 8


13

Boyutları 6 cm, 18 cm ve 24 cm olan dikdörtgenler prizması şeklindeki tuğlalar kullanılarak, en küçük boyda bir küp yapılmak isteniyor. Küpün bir ayrıtının uzunluğunu bulunuz ?


A) 60   B) 64   C) 68   D) 72


14

47, 63 ve 78 sayılarını böldüğünde sırasıyla 7, 3 ve 8 kalanlarını veren en büyük sayı kaçtır?


A) 6   B) 8   C) 10   D) 12


15

24, 72 ve 96 sayılarının, EBOB'u aşağıdakilerden hangisidir ?


A) 24   B) 20    C) 16   D) 12


16

Bir terzi boyutları 20 m ve 45 m olan dikdörtgen şeklindeki bir kumaşı, hiç kumaş parçası arttırmadan, mümkün olduğunca büyük kare parçalarına ayırmak istiyor. Buna göre, terzi kaç parça kumaş elde eder?


A) 33   B) 34   C) 35   D) 36


17

180, 360 ve 900 sayılarının hepsini bölen en büyük sayı kaçtır?


A) 140   B) 160   C) 180   D) 200


18

6 fazlası 4, 6, 9 sayılarına tam bölünebilen en büyük iki basamaklı sayının 5'e bölümünden kalan, aşağıdakilerden hangisidir?

 
A) 0   B) 1   C) 2   D) 3


üst