Menu

TEST : Online - 6. Sınıf Matematik Kalansız Bölünebilme Testi

• 2493 defa çözüldü.

Online - 6. Sınıf Matematik Kalansız Bölünebilme Testi

1

86526 sayısının 9 ile bölümünden kalan aşağıdakilerden hangisidir ?


A ) 3   B ) 2   C ) 1   D ) 0


2

5m423 sayısı 9 ile kalansız bölünebildiğine göre, m ne olmalıdır?

A ) 5   B ) 4   C ) 3   D ) 2


3

42a7 dört basamaklı sayısının 3 ile kalansız bölünebilmesi için, a sayısının alabileceği değerler kaç tanedir?

A ) 3   B ) 4   C ) 5   D ) 6


4

Aşağıdaki sayılardan hangileri, 2 ile kalansız bölünür?


A) 237 B) 586 C) 111 222 D) 24955

Aşağıdaki sayılardan hangileri, 5 ile kalansız bölünür?


A) 234 B) 355 C) 1372 D) 2008


6

2'den 105 'e kadar olan doğal sayılardan kaç tanesi 3 veya 5 ile bölünebilir?

A ) 46   B ) 47   C ) 48   D ) 49


7

a23b doğal sayısının 15 ile kalansız bölünebilmesi için a23b sayısının, en büyük değeri kaç olmalıdır?


A ) 8235   B ) 8437   C ) 7950   D ) 8150


8

Aşağıda verilen sayılardan hangisi 3 ile kalansız bölünür ?


A) 233 B) 345 C) 568 D) 451


9

78 69a beş basamaklı sayısının 2 ile kalansız bölünebilmesi için a sayısının alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?


A) 20   B) 18   C) 16   D) 14


10

12 ile 612 sayıları arasında (12 ve 612 dahil), 6 ile kalansız bölünebilen, kaç tane doğal sayı vardır?

A ) 96   B ) 98   C ) 101   D ) 104


üst