Menu

TEST : Online - 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Değişik Yerler Farklı Yaşamlar Testi 1

• 2284 defa çözüldü.

Online - 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Değişik Yerler Farklı Yaşamlar Testi 1

1

Geçen sene gezi amacı ile başka bir ülkeye gitmiştim Bizim oradaki iklim ile gittiğim yerdeki iklim farklıydı. Sadece iklim değil iklime bağlı olarak ………………… farklıydı.
Buna göre boşluklara aşağıdakilerden hangisini yazarsak iklimin etkisine yanlış bir örnek vermiş oluruz?


A) İnsanların evlerini yaptıkları malzeme ve ev şekilleri
B) İnsanların yıl boyu giyim ve yaşam şekilleri.
C) İnsanların yetiştirdikleri tarım ürünleri
D) Yeraltındaki madenleri


2

Aşağıda bir iklim grafiği bulunmaktadır.

Yağış ve sıcaklık grafiği yukarıdaki gibi olan bir yerde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmesi daha mümkündür?


A) Tarımda sulamaya ihtiyaç duyulmaz
B) İnsanlar kalın giyinme ihtiyacı hissetmez
C) Ahşap evler yaygındır
D) Bitki örtüsü gür ormanlardır.


3

Aşağıdakilerden hangisi iklimin insan yaşamı üzerindeki etkisine örnek gösterilemez?


A) Sibirya'nın bazı bölgelerinde tarım yapılamaması
B) Brezilya'da ormancılık faaliyetlerinin yoğun olarak yapılması
C) Rusya’da Doğalgaz üretiminin fazla olması
D) Sahra Çölü'nde insanların yarı çıplak durması


4

I. Sıcaklık çok yüksek olup gece - gündüz sıcaklık farkı fazladır.
II. Nem az olduğu için yağış pek görülmez bundan dolayı kuraklık hakimdir.
III. Bu iklim türünün görüldüğü bölgelerde nüfus çok azdır.
Bu özellikler aşağüıdaki hangi iklim türüne ait olabilir?


A) Çöl
B) Muson
C) Kutup
D) Ekvatoral5

Aşağıda Ekvatoral iklim grafiği bulunmaktadır.

Grafiğe bakarak hangi yorum yapılamaz?


A) Nem miktarı yüksektir
B) Sıcaklık değerleri çok değişmemektedir
C) Her mevsim yağışlıdır
D) Tarım yapılamaz


6

Biz yaz sıcaklığı diye bir şey bilmiyoruz. Yazın sıcaklık -10° C'ye çıkarken kışın -50 °C'ye kadar düşmektedir. Bu yüzden hep kalın giyinmek zorundayız. Ulaşım aracı olarakta genelde köpeklerin çektiği kızaklardır.
Yukarıda bahsedilen iklim türü aşağıdakilerden hangisi olabilir?


A) Ekvatoral    C) Kutup
B) Muson        D) Çöl


7

Bizim ülkemiz oldukça sıcaktır. Bu yüzden bizim hiç kışlık giysimiz yoktur. Lahana, patates, muz, şeker kamışı gibi ürünler yeştiriyorum.
Buna göre bu kişinin yaşadığı ülke ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?


A) İklim çeşitliliğinin fazla olduğu
B) Tarımsal üretim yaptığı
C) Ekvatora yakın olduğu
D) Kışlık giysilere ihtiyaçlarının olmadığı


8


Dünya üzerinde iki farklı yerdeki giyim tarzını görüyorsunuz.
Bu giyim eşyalarındaki farklılığın temel sebebi hangisi olabilir?


A) İnsanların ırklarının farklı olması
B) Farklı iklim özelliklerinin görülmesi
C) Farklı ekonomik faaliyetlerin görülmesi
D) İnsanların farklı kültürlerde olması


9

Konutlarda kullanılan malzeme ile o bölgenin coğrafi koşulları arasında sıkı bir ilişki vardır. Örneğin, bitki örtüsünün cılız olduğu kurak ve yarı kurak bölgelerde kerpiç yapılar daha çok görülür.
Buna göre aşağıda verilen yerlerden hangisinde kerpiç yapılara daha çok rastlanır?


A) Sibirya       C) Hindistan
B) Brezilya      D) Nijer


10


Grafik Hindistan’da görülen Muson İklimine aittir.
Aşağıdakilerden hangisi Hindistan’daki bu iklimin bir sonucunda gerçekleşmesi beklenmez?


A) Kalın giyinmek gerekir
B) Bazı aylarda sel felaketi yaşanabilir
C) Yapı malzemesi olarak ağaçlar kullanılır
D) Çay pirinç gibi yağış isteyen ürünler yetişir


11

Evenler, Sibirya'da geyik çobanları olarak bilinen yerli halktır. Orta Sibirya'da kışları -40°C'ye varan soğukta ve dağlık bölgelerde yaşarlar.
Bu bilgilere göre, Evenler ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?


A) Kalın giysiler giymektedirler.
B) Eğitim seviyeleri düşüktür.
C) Hayvancılık yaparak geçimlerini sağlamaktadırlar.
D) Nüfusu çok kalabalık değildir.


12

Ekvator'dan kutuplara doğru gidildikçe ekonomik faaliyetler, bitki örtüleri, tarım ürünleri ve giysilerde değişme görülür.
Bu durum aşağıdaki yargılardan hangisiyle açıklanabilir?


A) Ülkelerin ekonomik düzeyinin farklı olmasıyla
B) Yer şekillerinin farklı olmasıyla
C) Kutuplara doğru sıcaklığın azalmasıyla
D) Yükseltilerinin farklı olmasıyla


üst