Menu

TEST : Online - 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Demokrasinin Serüveni Testi 2

• 1021 defa çözüldü.

Online - 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Demokrasinin Serüveni Testi 2

1


İslamiyet Öncesi Türk devletleriyle ilgili verilen diyagramda “?” işaretli yere hangisi gelmelidir?


A) Sosyal devlet anlayışı vardır.
B) Halk devlet yönetimine katılmıştır
C) Toplumda kadınların da siyasi görevleri vardır.
D) Hükümdar eşleri devlet yönetiminde söz sahibidir.


2

İslamiyet öncesi Türk Devletlerinde;
- Eski Türk devletlerinde hatun, kağan ile yan yana oturur, Kurultay'a katılır ve yabancı elçileri karşılardı.
- Türk milleti yok olmasın, millet olsun diye babam İlteriş Kağan'ı ve annem İl Bilge Hatun'u tanrı halk içinden seçip tahta çıkardı. ... (Kültigin Abidesi)
Bu iki bilgiye bakılarak Eski Türk devletleri ile hangi yargıya ulaşamayız?


A) Hatunların Türk kökenli olması gerekir.
B) Yönetme yetkisi tanrıya dayandırılmıştır.
C) Kadının sosyal yaşamda önemli bir yeri vardır.
D) Hatunların yönetim alanında da yetkileri vardır.


3

Eski Türk hükümdarlarının hükümdarlığını ilan etmesi, yabancı elçileri kabul etmesi ve yönetimle ilgili önemli toplantılar yapmasının temsil edildiği resimlerde hükümdar eşinin de yer aldığı görülmektedir.
Bu durum, aşağıdakilerden hangisine bir kanıttır?


A) Bütün konukların aile ortamında ağırlandığına
B) Hükümdarın öncelikle aile güvenliğine önem verdiğine
C) Ülke yönetiminde hükümdar eşlerinin de etkin bir rolü olduğuna
D) Ülke yönetiminin sosyal yaşamın bir parçası olarak görüldüğüne


4


Diyagramda "?" yerine aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?


A) Kadınların toplumsal etkisinin artması
B) Kadınların erkeklerle eşit hale gelmesi
C) Kadınların ekonomik alanda bağımsız olması
D) İslamiyetin kabulüyle kadın haklarının gelişmesi


5

19. yüzyıla kadar Türk Kadınları tarlada çalışırken 1897’de fabrikada işçi, 1913 yılında da memur olabilmeye başlamıştır.
Buna göre Türk kadını ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?


A) Kadınlar artık tarımda çalışmamaktadır
B) Kadınların sosyal alanda etkisi azalmıştır
C) Kadınlar emeğinin karşılığını alamamıştır
D) 19. yüzyılda kadınlara yeni haklar tanınmıştır


6

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen “Ana çocuk okuldayız” kampanyasının düzenlenmesi aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?


A) Okullardaki erkek öğrenci sayısının arttığının
B) Kadınların çalışma hayatında yer almaları gerektiğinin
C) Kadınların sosyal hayatta yer alması için eğitim alması gerektiğinin
D) Kız çocuklarının aile ekonomisine daha fazla katkıda bulunduklarının


7

Kadınlara verilen;
- 1930 Belediye Seçimlerine katılma
- 1933 Muhtarlık seçimlerine katılma
- 1934 Milletvekili seçme seçilme hakkı
Bu haklara bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


A) Siyasette kadın-erkek eşitliği sağlanmışıtr.
B) Kadınların devlet yönetimine katılımı sağlanmıştır.
C) Kadın milletvekili sayısı erkeklerden daha fazladır.
D) Kadınlara ilk olarak seçme daha sonra seçilme hakkı verilmiştir.


8

Cumhuriyet dönemindeki:
- 1934 yılında kadınlara seçme ve seçilme hakkı verildi.
- 1935 yılında yapılan genel seçimlerde TBMM'ye 18 kadın milletvekili seçildi.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?


A) Çoğulculuk
B) Eşitlik
C) Hürriyet
D) Fikir özgürlüğü


9

Dünyada hiçbir milletin kadını 'Ben Anadolu kadınından daha fazla çalıştım, milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar gayret gösterdim.' diyemez.
Atatürk'ün bu sözü ile Türk kadınının;
I. Vatansever
II. Çalışkan
III. Azimli
özelliklerinden hangisi veya hangileri üzerinde durulmuştur?


A) I ve II         B) I ve III
C) II ve III      D) I, II ve III


10

Dünyada kadınlara verilen siyasal haklar aşağıdaki gibidir;

Bu tabloya bakarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?


A) Yunanistan'da kadınlara verilen hak Türkiye'dekinden daha azdır.
B) Kadınlara oy verme hakkını ilk olarak Yeni Zelanda vermiştir.
C) Faslı kadınlar siyasi haklara geç sahip olmuşlardır
D) Türkiye bazı gelişmiş ülkelerden daha önce kadınlara siyasi hakklar tanımıştır


11

Atatürk, 1934'te Türk kadınlarına da milletvekili seçilme hakkı vermiştir. Yapılan seçimde 17 kadın milletvekili TBMM'de Türk halkını temsil etme hakkını ilk kez kazanmışlardır.
Bu durum kadınların hangi alanda haklarını kullandığına bir kanıt olabilir?


A) Dini           B) Siyasi
C) Ticari        D) Hukuki


12

Kadınlara tanınan haklardan hangisi farklı bir alanda elde ettiği haklardandır?


A) Resmî nikâh hakkı
B) Muhtar olma hakkı hakkı
C) Belediye seçimlerine katılma
D) Milletvekili seçme ve seçilme hakkı


üst