Menu

TEST : Online - 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dört Mevsim Türkiye Testi 1

• 1778 defa çözüldü.

Online - 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dört Mevsim Türkiye Testi 1

1

Türkiye’de Akdeniz Karadeniz ve Karasal iklim olmak üzere üç temel iklim görülmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'de birbirinden farklı iklim özelliklerinin görüldüğüne bir kanıt olarak gösterilemez?


A) Çeşitli tarım ürünlerinin yetiştirilebilmesi.
B) Doğal bitki örtüsünün farklılıklar göstermesi.
C) Turizm mevsiminin güneyde daha erken başlaması.
D) Farklı madenlerin çıkartılması.


2

Çocuklar Türkiye’de çok çeşitli iklim tipleri görülmektedir. Bunun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?


A) Ilıman kuşakta yer alması
B) Yer şekillerinin çeşitlilik göstermesi
C) Etrafının denizlerle çevrili olması
D) Kuzey Yarım Kürede yer alması


3


Ülkemizin kıyı kesimlerinden iç kesimlerine doğru haritadaki oklar yönünde ilerleniliyor.
Aynı mesafe yol alındığında hangi sayı ile belirtilen ok yönünde ilerlenildiğinde bitki örtüsünde büyük bir değişiklik beklenmez?


A) 1       B) 2
C) 3       D) 4


4


Ülkemizde görülen iklim haritasına göre aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?


A) En bol yağış Karadeniz Bölgesinin iç kısımlarında görülür
B) Denizin ılıtıcı etkisi karasal iklimi sınırlandırmıştır.
C) Yükseklik doğudan batıya doğru arttığı için sıcaklık batıya doğru azalır.
D) Akdeniz iklimi en yaygın iklimdir.


5


Antalya’nın iklim grafiğine dayanarak aşağıdakilerden hangisini söyleyemeyiz?


A) Yaz ile kış sıcaklığı arasında yaklaşık fark 200oC dir
B) Akarsu rejimi düzenlidir
C) En fazla yağışlar kış aylarında görülmektedir
D) En az yağış Temmuz ayında görülmektedir


6

Türkiye’de farklı iklimler görülmesi
I. Bitki Örtüsü
II. Madenler
III. Tarım ürünü
IV. Dağların uzanışı
Gibi özelliklerden hangisinin de çeşitli olmasını etkilemektedir?


A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) III ve IV


7


1 numaralı alanda Akdeniz, 2 numaralı alanda Karasal, 3 numaralı alanda ise Karadeniz iklimi görülür.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinde buralarda görülen bitki örtüsü doğru olarak verilmiştir?


       1              2              3
A) Bozkır       Maki         Orman
B) Maki         Orman      Bozkır
C) Orman      Bozkır       Maki
D) Maki         Bozkır       Orman


8

I. Yazlar sıcak ve kuraktır.
II. Kışlar ılık ve yağışlıdır.
III. En fazla yağış kış mevsiminde görülür.
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


A) Akdeniz İkliminin görüldüğü bir yerdir
B) Kışar ılık geçtiği için seracılığa uygundur
C) Görüldüğü yerlerden birisi Afyon’dur
D) Yaz aylarında akarsuların taşıdığı su miktarı azalır


9

Karasal iklimde; yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlı geçer. En yağışlı mevsim ilkbahardır. İlkbahar yağışları, ısınan ve yeryüzüne dokunan havanın dikey yönde yükselmesiyle oluşur.

Buna göre, aşağıdaki illerden hangisinde karasal iklim özellikleri görülmez?


A) Kütahya      B) Zonguldak
C) Sivas          D) Erzurum


10


Buna göre yurdumuzda ormanlar aşağıdaki bölgelerden hangisinde daha geniş yer kaplar?


A) Ege Bölgesi
B) İç Anadolu Bölgesi
C) Karadeniz Bölgesi
D) Doğu Anadolu Bölgesi


11

Akdeniz iklimi görülen illerimizin Kış ve yaz aylarındaki ortalamaları aşağıdaki gibidir.

Akdeniz iklimi görülen bu üç ilimizde sıcaklık ortalamalarının farklı olmasının sebebi, aşağıdakilerden hangisidir?


A) Yükseltilerinin farklı olması
B) Denizellik-karasallık etkisi
C) Yerşekillerinin engebeli olması
D) Enlem etkisi


12

Ilıman kuşakta bulunan ülkemizde çok sert soğuk ve sıcaklar yaşanmazken kısa mesafeler arasında iklimde değişiklikler olmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi iklimi etkileyen unsurlardan birisi değildir?


A) Bitki örtüsünün çeşitli olması
B) Üç tarafının denizlerle çevrili olması
C) Akdeniz ve Karadenizde dağların paralel uzanması
D) Ülkemizde, batıdan doğuya doğru yükseltinin artması


üst