Menu

TEST : Online - 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dünya Kağıt Üzerinde - Haritalar Testi 1

• 4386 defa çözüldü.

Online - 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dünya Kağıt Üzerinde - Haritalar Testi 1

1

Bir ili bütünüyle görebilmek için bir helikopterle gökyüzüne yükselmek gerekir. Yükseldikçe cisimler küçülür, alan genişler ve yapılar birbirinden ayırt edilemez.
Bu durum aşadakilerden hangisini açıklamaya bir örnek olur?


A) Haritaların işaretlerini
B) Ölçeğin harita üzerindeki etkisini
C) Haritalardaki yön okunu
D) Haritanın kullanımını

2


Tuz gölü şekilde görüldüğü gibi farklı iki ölçek ile çizilmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?


A) I. haritanın ölçeği daha büyüktür
B) I. haritada ayrıntı daha fazla olur
C) II. haritada hata payı daha yüksektir
D) II. Haritada küçültme oranı daha azdır

3

Yeryüzünün bir bölümünün kuş bakışı olarak çizilmesiyle elde edilen şekillerin harita özelliğini taşıyabilmesi için öncelikle aşağıdakilerden hangisi gereklidir?


A) Yükseklik değerlerinin verilmiş olması
B) Kullanılan işaaretlerin açıklanmış olması
C) Meridyen ve paralellerinin belirtilmiş olması
D) Çizimin belli bir ölçeğe göre yapılmış olması

4


Şekilde bir yerleşim yerine ait çizik ölçekli harita gösterilmektedir.
Bu bilgilere göre Ortakent-Üzümlü arası kuşuçumu kaç km’dir?


A) 200 km B) 400 km C) 600 km D) 800 km

5

Haritalarda küçültme oranına ölçek denilir ve bir haritada ölçek küçükse ayrıntısı daha fazladır.
Türkiye'nin aşağıda verilen ölçeklerden hangisiyle çizilecek haritasında ayrıntı en fazla olur?


A) 1 : 750 000          C) 1 : 3 000 000
B) 1 : 5 000 000       D) 1 : 5 500 000

6

Bir atlasta iki farklı sayfada Ege Bölgesi'nin haritası çizilmiş fakat Ege Bölgesinin kapladığı alan iki haritada birbirinden farklı gösterilmiştir.
Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?


A) Bölgenin yer şekillerinin engebeli olması
B) Haritalarda kullanılan ölçeklerin farklı olması
C) Haritalarda farklı işaretlerin kullanılması
D) Gösterdikleri konuların farklı olması

7


Marmara Bölgesi ile Türkiye’nin alanları aynı büyüklükteki, iki kağıda kağıtların tamamı kullanılacak şekilde çizilmiştir.
Bu haritalarla ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?


A) I. haritada ayrıntı daha fazladır.
B) I. haritanın ölçeği daha büyüktür.
C) II. haritada gösterilen alan daha geniştir
D) II. harita daha büyük ölçekle çizildiği için geniş alanları gösterebilmiştir

8

100 x 100 cm boyutlarında bir kâğıda İç Anadolu bölgesinin haritası çizilmeye çalıştım. Ancak bölgenin haritası bu ebadlardaki kâğıda sığdıramadım.
Kâğıdın büyüklüğünü değiştirmeden İç Anadolu Bölgesinin haritasını kağıda çizebilmek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?


A) Büyük ölçek kullanılarak çizilmeli
B) Küçük ölçek kullanılarak çizilmeli
C) Kabataslak çizim yapılmalı
D) Çizik ölçek kullanılmalı

9

Büyük ölçekli haritalarla küçük ölçekli haritalar aşadakilerden hangisi bakımından birbirinden farklıdır?


A) Küçültme oranı
B) Yerşekillerinin durumu
C) Haritanın gerçekteki büyüklüğü
D) Koordinat sistemi

10


Gökçeada'nın üç değişik ölçeğe göre yapılan haritaları yukarıdaki gibidir.
Buna göre, bu haritaların ölçekleri hangi seçenekte kullanıldıkları haritalara uygun dizilmiştir?


          I                  II                  III
A) 1/400.000     1/800.000     1/200.000
B) 1/800.000     1/400.000     1/200.000
C) 1/800.000     1/200.000     1/400.000
D) 1/400.000     1/200.000     1/800.000

11

Bir atlasın iki ayrı haritasında Denizli-Isparta arası mesafeyi ölçtüm Birinci haritada 4cm ikinci harita da ise 12cm ile gösterilmiştir.
Buna göre aşağıda verilenlerden hangisini söyleyemeyiz?


A) I. harita daha geniş alanı göstermektedir
B) II. haritanın ayrıntı gösterme gücü daha fazladır
C) I. haritanın ölçeği daha büyüktür
D) II. haritanın küçültme oranı daha azdır

12

1:1000 000 ve 1:3000 000 ölçekleriyle çizilmiş iki ayrı Dünya siyasi haritası karşılaştırıldığında aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru olmaz?


A) 1:1000 000 ölçekli haritada Avrupa kıtası daha geniş yer alır.
B) 1:3000 000 ölçekli haritada bazı şehirler gösterilmemiştir.
C) Türkiye iki haritada da eşit büyüklükte gösterilir.
D) İki harita arasında üç kat fark olur.

üst