Menu

TEST : Online - 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Elektronik Yüzyıl Testi 1

• 1002 defa çözüldü.

Online - 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Elektronik Yüzyıl Testi 1

1

İki haftadır hastanemizde bekleyen küçük Zeynep’e, trafik kazası geçiren ve beyin ölümü gerçekleşen 13 yaşındaki Mehmet’in kalbini taktık. Şu anda Zeynep’in durumu çok iyi.
Doktor Ahmet Bey, burada hangi olayı anlatmaktadır?


A) Egzersiz uygulama        B) Fizik tedavi
C) Organ nakli                  D) İlaç tedavisi


2

Çeşitli kazalar sonucu veya hastalıklardan dolayı bazen vücuttaki doku ve organlar görevlerini yapamaz.
Bu durumda yapılması gerekenler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?


A) Hastayı kendi haline bırakmak
B) Hastanın moral gücünü yükseltmek
C) Hastaya doku ve organ nakli yapmak
D) Hastanın eski sağlığına kavuşmasına yardımcı olmak


3


Diyagramda “?” işaretli yere hangisini yerleştiremeyiz?


A) Kalp
B) Beyin
C) Akciğer
D) Karaciğer


4

Organ nakli yapmak isteyen bir kişinin;
I. 18 yaşını doldurması,
II. Akli dengesinin yerinde olması,
III. Kendi isteğiyle hareket etmesi
gibi şartlardan hangisinin gerekli olduğu söylenebilir?


A) I ve II            B) I ve III
C) II ve III         D) I, II ve III


5

Kişi hayatta iken, serbest iradesi ile tıbben yaşamı sona erdikten sonra doku ve organlarının başka hastaların tedavisi için kullanılmasına izin vermesine Organ Bağışı denir.
Organ bağışıyla ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?


A) Organ bağışı yapan bir kişi bu kararından bir daha dönemez.
B) Türkiye'deki organ bağışı oranı yeterli düzeyde değildir.
C) Tüm organların nakli olmadığı için bazı organlarımızı bağış yapabiliriz
D) Bir insan sadece bir organını bağışlayabileceği gibi tüm organlarını da bağışlayabilir


6

Diyanet işleri başkanlığı organ ve doku naklinin dini yönden bir sakıncası olmadığını açıklamıştır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasında etkili değildir?


A) Bütün hastalıkların önlenmesinde
B) Organ bağışının yaygınlaşmasında
C) Yardımseverlik duygusunun gelişmesinde
D) Bazı hastaların yatalak durumdan üretici hayata geçmesinde


7

Yaşamım sona erdikten sonra doku ve organlarımın başka hastaların tedavisi için kullanılmasını istiyorum.
Organ bağışı yapmak isteyen bu kişi hangi kuruma başvurarak Organ Bağışı Belgesi alamaz?


A) Hastaneler
B) Sağlık Müdürlükleri
C) Emniyet Müdürlükleri
D) Türkiye Büyük Millet Meclisi


8

Kan bağışı ile ilgili olarak;
I. Kan bağışı yapanın sağlık durumu tehlikeye girer
II. Yardımlaşma ve dayanışmayı artırır.
III. Başkalarının hayatını kurtarır.
değerlendirmelerinden hangisi ya da hangileri doğru kabul edilebilir?


A) I ve II              B) I ve III
C) II ve III           D) I, II ve III


9

İnsanoğlunun yapamadığı şeylerden birisi de suni kandır. Bu ihtiyacı kan vererek karşılayabiliriz.
Aşağıda kan bağışı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


A) Kan bağışından sonra vücudun canlılığı artar.
B) Kan bağışının hayat kurtarmada etkin bir rolü vardır.
C) Bütün hastalıkların tedavisinde kan naklinin olması gerekir.
D) Kan bağışında bulunan kişilerde dayanışma duygusu gelişmiştir.


10

Bulaşıcı hastalıklar; hastalık yapıcı ve herhangi bir yoldan insana geçme özelliğindeki çok küçük organizma ve parazitlerin vücuda girmesiyle oluşur.
Aşağıdakilerden hangisi bulaşıcı hastalıklardan korunmanın yollarından biri değildir?


A) Hasta olan kişilerden kan almamalıyız
B) Ellerimizin temizliğine özen göstermeliyiz.
C) Hastalığı taşıyan insanlarla yakın temastan kaçınmalıyız.
D) Diş fırçası gibi özel eşyalarımızı arkadaşlarımızla paylaşmalıyız.


11

Hastalığa neden olan virüs ve bakteri gibi mikropların bu özellikleri zayıflatılarak veya tamamen yok edilerek geliştirilmiş biyolojik maddelere aşı denir.
Buna göre;
I. Aşılar hastalık sonrası yapılır
II. Aşılar bağışıklık sistemini geliştirir.
III.Her mikrop için farklı özellikte aşılar üretilir.
bilgilerinden hangisi doğrudur?


A) I ve II           B) II ve III
C) I ve III         D) I, II ve III


12

Tedavisi olmayan önemli bulaşıcı hastalıklardan biri de Hepatit B'dir. Hastalık kan ve cinsel yolla bulaşan bir hastalıktır.
Aşağıdakilerden hangisi Hepatit B'den korunma yollarından biri değildir?


A) Koruyucu aşı olmak
B) Kullanılmış enjektörleri kullanmak
C) Test edilmiş kan ürünlerini kullanmak
D) Ortak kullanılan tıbbi aletleri sterilize etmek


üst