Menu

TEST : Online - 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Elektronik Yüzyıl Testi 2

• 1024 defa çözüldü.

Online - 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Elektronik Yüzyıl Testi 2

1

En büyük özlemim, Türk Milletini çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmaktır.
Atatürk’ün bu hedefine ulaşmak için aşağıdakilerden hangisini rehber edinmemiz gerekmektedir?


A) Akılcıl ve bilimi
B) Geçmiş çağın kurallarını
C) Yurttaşların deneyimlerini
D) Din adamlarının görüşlerini


2

Mustafa Kemal Atatürk'ün
I. İnsan, mensup olduğu milletin varlığını ve mutluluğunu düşündüğü kadar, bütün dünya milletlerinin huzur ve refahını da düşünmelidir
II. Dünyada her şey için ,yaşam için, başarı için en gerçek yol gösterici bilimdir, fendir.
III.Bilim ve fen nerede ise oradan alacağız ve ulusun her bireyinin kafasına koyacağız
sözlerden hangileri akıl ve bilime verdiği önemi göstermektedir?


A) I ve II           B) I ve III
C) II ve III        D) I, II ve III


3

Ülkemizde bilimsel alandaki ileri gitmek için aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru olur?


A) Ülkemizde sadece askeri alanda yatırımlar yapılmasını sağlamak.
B) Ülkemizin yetiştirdiği değerli bilim adamlarına her türlü desteği vererek onları alanlarında aktif kılmak.
C) Teknolojinin hızına yetişmemiz mümkün olmadığından sadece dışarıdan ürün satın almak.
D) Üniversitelerimizde yapılacak olan bilimsel araştırmaları sınırlandırmak


4

Atatürk, ilerleme ve çağdaşlaşmayı gerçekleştirmek için yol gösterici olarak akıl ve bilimi esas almıştır.
Buna göre Atatürk'ün hangisini hedeflediği söylenemez?


A) Bilimsel çalışma yapılmasını
B) Çağdaşlaşmanın gerçekleşmesini
C) Kalıplaşmış, durağan bilgilerin öğretilmesini
D) Toplumun gelişimini engelleyen bozuklukların giderilmesini


5

"Hayatta en hakiki mürşit ilimdir." Atatürk’ün bu sözünü, aşağıdaki öğrencilerden hangisi doğru bir şekilde açıklamıştır?


A) Bilimsel çalışmaların ulusal düzeyde olması gerektiği
B) Teknik alanda etkilenmeye kapalı olunması gerektiği
C) Ülke kaynakları ile sorunların çözebileceği
D) Bilim ve teknolojiye önem verilmesi gerektiği


6

"Evet; ulusumuzun siyasal, toplumsal yaşamında, ulusumuzun düşünce bakımından eğitiminde de kılavuzumuz bilim ve fen olacaktır."
Atatürk bu sözünde bilimle ilgili olarak:
I. Eğitimimizde çağdaş ve akılcı yoldan gidilmelidir.
II. Bilimsel düşünce hayatımızın bir parçası olmalıdır.
III.Toplum hurafelere inanmamalı, bilim dışında beklentilere girmemelidir.
gibi görüşlerden hangilerini vurgulamak istemiş olabilir?


A) Yalnız I          B) I ve II
C) II ve III         D) I, II ve III


7

Atatürk, bilime önem vermiş bilimin gelişmesi için bir çok çalışma yapmış bu amaçla bilim yuvaları açmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk'ün bu amaçla yaptığı çalışmalar arasında gösterilemez?


A) Devlet Planlama Teşkilatının kurulması
B) İstanbul Üniversitesinin açılması
C) Türk Tarih Kurumunun kurulması kurulması
D) Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsünün kurulması


8

Uzay, yüzey, düzey, çap, yarıçap, yay, içters açı, dış-ters açı, taban, eğik, dörtgen, beşgen, köşegen, eşkenar, ikizkenar, yamuk, artı, eksi, bolü, eşit, toplam, gerekçe gibi terimler Atatürk tarafından türetilmiştir.
Atatürk'ün yazdığı bu kitap aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?


A) Türk Dili          B) Geometri
C) Tarih              D) Coğrafya


9

Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır. Sosyal hayatta, ilim ve fen sahasında başarılı olmak için tek gelişme ve ilerleme yolu budur.
Atatürk'ün, bu sözüyle aşağıdakilerden hangisini vurguladığı söylenebilir?


A) Toplumda eşitliğin sağlanmasını
B) Bilim ve teknolojinin geliştirilmesini
C) Kültürel değerlere bağlı kalınmasını
D) Bağımsızlığın mutlaka sağlanmasını


10

Kazanılan askeri zaferler, gerçek kurtuluş için yeterli değildir. Milletin siyasi ve sosyal hayatında eğitim, bilim ve fen önder olmadıkça asıl kurtuluşa erişilemez.
Atatürk, bu sözüne bakarak aşağıdakilerden hangisine ulaşabiliriz?


A) Teknolojik gelişmelerin insan yaşamını esir aldığını
B) Cumhuriyetin çağdaş uygarlığa kısa sürede ulaştığını
C) Gerçek zaferin akıl ve bilimi rehber edinmekten geçtiğini
D) Çalışmanın hiçbir zaman elden bırakılmaması gerektiğini


11

“Türk milletinin yürümekte olduğu ilerleme ve uygarlık yolunda elinde ve kafasında tuttuğu meşale müspet ilimdir.”
M. K. Atatürk
Atatürk bu sözüyle aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır?


A) Milli Egemenliğin
B) Yurtta ve dünyada barışın
C) Özgürlük ve bağımsızlığın
D) Akılcılık ve bilimselliğin


12

Atatürk bilim ve akılcılığa büyük önem vermiştir.
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün bilime ve akılcılığa verdiği öneme örnek gösterilemez?


A) Yurdu işgalden kurtarması
B) "Geometri" adlı kitabı yazması
C) Eğitimde aklı egemen kılmak istemesi
D) Geometri dünyasına bazı terimler kazandırması


üst