Menu

TEST : Online - 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Elektronik Yüzyıl Testi

• 934 defa çözüldü.

Online - 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Elektronik Yüzyıl Testi

1

İçinde insanı ilgilendiren ve topluma ait tüm unsurların incelendiği bilim dallarının genel adına "sosyal bilimler" denilmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilimin çalışma alanına girmez?


A) Toplumların yaşayış biçimleri
B) İnsanın hücre yapısını tanımak
C) Geçmişte insanoğlunun yaptıkları
D) Varlığın ve bilginin kaynağının araştırılması


2


Verilen şemada “?” işaretli yere hangisini yazamayız?


A) Tarih              B) Hukuk
C) Astronomi      D) Coğrafya


3

İnsan faaliyetlerini ve bu faaliyetlerin çevreyle ve diğer insanlarla ilişkilerini inceleyen sosyal bilimler; arkeoloji, psikoloji, sosyoloji gibi birçok bilim alanından oluşmaktadır.
Sosyal bilimlerin birden fazla bilim alanına ayrılmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir?


A) Günümüzde çok sayıda araştırmacının yetişmiş olması
B) Devletin, sosyal bilimlere, diğer bilimlerden daha çok önem vermesi
C) Sosyal bilimlerle uğraşmanın kişiye toplumda statü kazandıracağı düşüncesi
D) İnsan faaliyetlerinin çok çeşitli olmasından dolayı bunları bir arada inceleme güçlüğü


4

Tarih bilimi, insan topluluklarının geçmişteki yaşayışlarını inceler. Tarihî olayların ne zaman, nerede ve nasıl gerçekleşeceğini belgelerle ortaya koymaya ve sonuçlar çıkarmaya çalışır.
Buna göre tarihle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


A) Toplumsal yaşamda etkili olan olayları inceler.
B) Bir toplumda uzun zaman önce yaşanmış olayları konu alır.
C) Olayları nedensellik bağlamında değerlendirme olanağı verir
D) Günümüzde oluşan olayların dışına çıkmamaya özen gösterir.


5

Benim çocukluğumda buralar uçsuz bucaksız tarlalar ile küçük bir kasabadan oluşuyordu. Ta ki elinde küçük kazmalarıyla Ankara'dan gelen o gruba kadar... Küçük tepecikler kazılarak bir sürü şey çıkarıldı. Şimdi burada bir müze var.
Ali amcanın yaşadığı bölgelerde yaşanan bu değişime ortamı hazırlayan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?


A) Arkeoloji        B) Sosyoloji
C) Coğrafya       D) Antropoloji


6

Karbon 14" yöntemi çömleklerden firavun m umyalarına, fosillerden, antika ahşap eşyalara, kadar her alanda yaş tayini yapan bir bilimdir.
Buna göre Karbon 14 Yöntemi’ni, aşağıdaki bilim dallarından hangisi daha fazla yararlanmaktadır?


A) Coğrafya        B) Arkeoloji
C) Sosyoloji        D) Hukuk


7

Toplumsal ilişkileri düzenleyen, devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların bütününü inceleyen bir bilim dalı, hukuktur.
Aşağıdakilerden hangisi Hukuk Biliminin amaçları arasındadır?


A) Toplumsal düzeni sağlama
B) Toplumsal değerleri anlaşılır kılma
C) İnsan ve doğal çevre ilişkilerine açıklık getirme
D) Geçmişteki olayları belgeleriyle nedensel olarak açıklama


8

Uff. SBS sınavına çok az kaldı. Çok heyecanlıyım. Kazanamazsam ne yaparım ben.
Sınava girecek olan bu öğrencinin sorununu giderebilmesi için, hangi Sosyal Bilimden yararlanması gerekmektedir?


A) Psikoloji        B) Ekonomi
C) Sosyoloji      D) Hukuk


9

Sosyal bilimler dünyanın ve yaşamın insanî ve toplumsal yönlerini inceleyen bir akademik disiplinler grubuna verilen addır.
Aşağıdaki sosyal bilim alanlarından hangisi daha çok insan ile toplum arasındaki ilişkileri inceleyerek sosyal olayların nedeni üzerinde araştırma yapar?

A) Sosyoloji        B) Arkeoloji
C) Tarih             D) Hukuk


10

Coğrafya, insanlar ve yer (mekân) ile bunlar arasındaki ilişkiyi inceleyen bilimdir.
Buna göre, coğrafya öğrenmenin sağladığı yararlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?


A) Dünyayı ve yurdumuzu tanımak
B) Yeraltı ve yerüstü zenginliklerini öğrenmek
C) İnsanların vücut yapıları hakkında bilgi edinmek
D) Coğrafi koşulların uluslararası olaylar üzerindeki etkisini kavramak


11

Ülkemizde 2003 yılından itibaren Sosyal Bilimler Liseleri açılmaya başlandı. 2003'te yalnızca bir tane Sosyal Bilimler Lisesi varken 2010 yılında bu sayı 25’e çıkmıştır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


A) Okul sayısının yetersiz olduğu
B) Sosyal bilimlere verilen önemin arttığı
C) Okullarda eğitim kalitesinin yükselmeye başladığı
D) Sosyal bilimler alanında çalışan eğitim elemanının az olduğu


12

Toplumsal olaylar ile insanların sosyal ve kültürel faaliyetleri konusunda araştırma ve inceleme yapan bilim dallarının geneline "sosyal bilimler" adı verilir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi sosyal bilimlerin inceleme alanına girmez?


A) Ülkemizin doğal kaynakları
B) Toplumsal gelişmenin seyri
C) Kurtuluş Savaşı'nın sonuçları
D) Organ nakli yöntemlerinin geliştirilmesi


üst