Menu

TEST : Online - 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Haklarımız ve Sorunların Çözümü Testi 1

• 1484 defa çözüldü.

Online - 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Haklarımız ve Sorunların Çözümü Testi 1

1

TBMM'nin kabul ettiği 4077 Sayılı Kanunun kapıdan satışlarla ilgili bir maddesinde, "Tüketici, teslim aldığı tarihten itibaren 7 gün içinde malı kabul etmekte veya hiçbir gerekçe göstermeden ve hiçbir yükümlülük altına girmeden reddetmekte serbesttir." ibaresi yer almaktadır.
Bu bilgilere dayanarak, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?


A) Tüketici hakları kanunlarla koruma altına alınmıştır.
B) Kapıdan satışlardaki dolandırıcılık azaltılmıştır.
C) Alışverişte bütün sorumluluk tüketiciye yüklenmiştir.
D) Aldığımız malı belirli bir sürede değiştirebiliriz.


2

Geçen gün bir elbise aldım Çok güzeldi. Ancak evde bir deneyeyim dedim. Bir de baktım ki küçük bir yırtık varmış. Hemen gidip aldığım yerden başka bir ürünle değiştirdim.
Hatice Hanım'ın aldığı ürünü değiştirebilmesi için aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmiş olması gerekir?


A) Mağazanın telefon numarasını alması
B) Ürünün satın alma fişini almış olması
C) Ürünün ambalajını açmamış olması
D) Ürünün kullanma kılavuzunu okuması


3

Kredi kartımın dönem sonu hesabına baktığımda 35 TL üyelik aidatı da eklemişler. Tüketici mahkemesine başvurarak bu üyelik aidatının iptal edilmesini sağladım.
Ahmet Amca’nın davranışı ile ilgili ne söylenebilir?


A) Yasaları görmezden gelmiştir
B) Sorumluluklarını yerine getirmemiştir.
C) Hakkını yasal yollardan aramıştır.
D) Hakkının çiğnenmesine göz yummuştur.


4

Geçen gün birden su kesildi. Komşulara sordum onların suyu akıyordu. Ben de Belediye’ye giderek bunun nedenini sordum. Bana su faturamı ödemediğimi bildirdiler.
Buna göre İlhan Bey'in evinin suyu neden kesilmiştir?


A) Özgürlüklerini kullandığından
B) Haklarını bilemediğinden
C) Düşüncelerini açıklamadığından
D) Sorumluluklarını yerine getirmediğinden


5

Bazen yan komşunun son ses müzik dinlediğine rastgeliriz.
Bu davranış aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilendirilemez?


A) Başkalarının haklarını göz ardı etmektedirler
B) Kendilerine zarar verecek bir şekilde müzik dinlemektedirler.
C) Ses kirliliğine neden olmaktadır.
D) Yasal hakları çerçevesinde davranmaktadırlar.


6

Dün akşam çıkan yangında İtfaiye aracı, yangın çıkan gecekonduya ulaşamadığı için bir çok ev ve insan yangından zarar gördü.
Haberdeki insanlar evlerini yaparlarken hak ve özgürlüklere dikkat etmedikleri için sorunlarla karşı karşıya kalmışladır.
Buna göre göre itfaiye araçlarının yangın yerine ulaşamamalarının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


A) Evlerin yapımında eski teknolojilerin kullanılmış olması
B) Yerel yönetimlerin ev yapımında yetkilerinin bulunmaması
C) Evleri yapan insanların yasal çerçevenin dışına çıkmış olmaları
D) İtfaiye araçlarının teknik olarak yetersiz olması


7

Bir kişinin özgürlüğü, başkasının haklarının çiğnendiği yerde biter.
Enes’e göre bir kişinin özgürlüğünün sınırı neresidir?


A) İhtiyaçlarını gidermek için davranışta bulunduğunda
B) Yasaların sınırlarında kaldığında
C) Başkalarının özgürlüklerini desteklediğinde
D) Başkasının özgürlüğü zarar gördüğünde


8

Yeni adlığımız bilgisayarın tanıtımındaki özellikleri ile donanım özellikleri aynı olmadığını gördüm hemen aldığımız mağazaya giderek değiştirmek istedim Ancak satıcı satılan malın geri alınamayacağını söyledi.
Buna göre müşterinin bu aşamadan sonra aşağıdakilerden hangisini yapması en uygun bir yoldur?


A) Bir tüketici olarak hakkını aramak
B) Bilgisayara yeni donanımlar taktırmak
C) Durumu kabullenmek
D) Bilgisayarını bu şekilde kullanmaya devam etmek


9

"Sorunlara çözüm önerileri ararken başkalarının hak ve özgürlüklerini çiğnemem. Çünkü………….“
Bu cümle aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanması gerekmektedir?


A) Benim özgürülüğüm başkasının hakkını çiğnememelidir.
B) Sorunü çözümeye çalışsak bile çözemeyiz.
C) Bütün vatandaşlar haklar yönünden eşit değillerdir.
D) İnsanlardan bazıları özgür doğmazlar


10

Okuduğumdan bir şey anlamıyorum Üst kat komşumuz müziğin sesini çok fazla açmış Rahatsız oluyorum.
Bu sorunun ortadan kalkması için aşağıdaki yollar-dan hangisinin yapılması doğru olmaz?


A) Yetkili birimlere şikayette bulunmak
B) Evimizdeki televizyonun sesini sonuna kadar açarak karşılık vermek
C) Komşuya telefon açarak müziğin sesini kısmasını istemek
D) Komşunun bizzat evine giderek müziğin sesinden rahatsız olduğumuzu belirtmek


11

Ayşegül, mahallelerinde oyun oynayabilecekleri bir parkın olmadığından dolayı rahatsızlık duyuyordu. Bu sorunu çözmek amacıyla hazırladığı dilekçeyi arkadaşlarının da imzalamalarını sağladı. Hazırlanan bu dilekçeyi ………….. ulaştırdı. Bir süre sonra mahallede çok güzel bir çocuk parkı kuruldu.
Buna göre Ayşegül aşağıdakilerden hangisine dilekçe ile başvurarak sorununu çözmüştür?


A) Belediye
B) Tüketici Hakları Derneği
C) Tüketici Mahkemesi
D) İl Hakem Heyeti


12

Yeni aldığım futbol topunun dikişleri ilk gün sökülünce aldığımız yere giderek değiştirmek istedik ancak mağaza sahibi mümkün olmadığını söyledi.
Bu sorunun çözümünde aşağıdaki kurum ve kuruluşlardan hangisine başvurmak sorunun çözümünde etkili değildir?


A) Tüketici Mahkemesi
B) Tüketici Sorunları İl/İlçe Hakem Heyeti
C) Muhtarlık
D) Tüketici Hakları Derneği


üst