Menu

TEST : Online - 6. Sınıf Sosyal Bilgiler İz Bırakanlar, Nitelikli İnsan Testi

• 1355 defa çözüldü.

Online - 6. Sınıf Sosyal Bilgiler İz Bırakanlar, Nitelikli İnsan Testi

1

İlgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda iyi eğitim almış bireylere "nitelikli insan" adı verilir. Ekonomik anlamda kalkınmış devletlerde nitelikli insan sayısı fazladır.
Nitelikli eleman yetiştirmenin en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?


A) Ülke nüfusu artar.
B) Ülke ekonomisi gelişir
C) Okumuş insan sayısı artar
D) Birey-toplum dengesi sağlanır


2

İlgi, istek ve yeteneği doğrultusunda iyi bir eğitim almış insanlara nitelikli insan denir.
Buna göre ülkemizde, aşağıdakilerden hangisine öncelik verilmesi ile nitelikli iş gücünün artması sağlanabilir?


A) Tarıma önem verilmesi
B) Vergi oranlarının artırılması
C) Eğitim ve öğretim yatırımlarının artırılması
D) Yurt dışına gönderilen yetişmiş insan gücünün artırılması


3

Aşağıdakilerden hangisi, ilgi ve yeteneği doğrultusunda meslek seçimi yapan kişilere ait bir özellik olarak gösterilemez?


A) İşinde başarılı olması
B) İşini severek yapması
C) Sık sık meslek değiştirmesi
D) Yenilik ve gelişmelere açık olması


4

Nitelikli iş gücünün fazla olduğu ülkeler daha gelişmiştir. Bu ülkelerde ekonomik faaliyetler daha çeşitlidir ve kişi başına düşen millî gelir daha fazladır.
Bu bilgilere göre, aşağıdaki ülkelerden hangisinde nitelikli elemanın daha az olması beklenir?


A) Fransa        B) Almanya
C) Japonya     D) Yunanistan


5

Bir toplumda hizmet kalitesinin artırılması nitelikli insanların yetişmesine bağlıdır. Bu nedenle nitelikli insan yetiştirmeye önem verilmeli; bunun için de insanlar yetenek ve ilgileri doğrultusunda eğitilmelidir.
Bu bilgilere göre, aşağıdaki iş kollarından hangisi, nitelikli iş gücüne örnek olarak gösterilemez?


A) Doktor
B) Hizmetli
C) Öğretmen
D) İnşaat mühendisi


6

Nitelikli insanların çok olduğu ülkeler genelde gelişmiş ülkelerdir.
Nitelikli insan sayısının fazla olduğu bir ülkede aşağıdakilerden hangisinin görülmesi beklenemez?


A) Üretkenliğin artması
B) Kaliteli üretim yapılması
C) İşsiz insan sayısının artması
D) Enerji ve emekten tasarruf sağlanması


7

Yeteneklerine ve ilgi alanlarına uygun bir işte çalışan insanlar hakkında;
- Daha üretkendirler.
- İşlerini en iyi şekilde yaparlar.
- Yenilik ve gelişmelere açıktırlar.
- Ülke ekonomisine katkıda bulunurlar.
Yargılarından kaç tanesi nitelikli insanların ekonomiye olan katkıları arasında gösterilebilir?


A) 1 B) 2 C) 3 D) 4


8

Ersan Bey, çok iyi bir doktorsunuz. İşinizi gerçekten iyi yapıyorsunuz.
Yukarıdaki resimde söylenenlere göre, aşağıdakilerden hangisi Ersan Bey'in mesleki özelliklerinden birisi olamaz?


A) İşini en iyi şekilde yapar.
B) Üretken ve yeniliklere açıktır.
C) Mesleğini severek yapmaktadır.
D) Mesleğini ilgisi ve yeteneği doğrultusunda seçmemiştir.


9

Ülkemizde ilgi ve becerisine göre eğitim alan ve bu doğrultuda meslek seçen insanların sayısı gün geçtikçe artmaktadır.
Bu bilgiye bağlı olarak aşağıdaki özelliklerden hangisinin geliştiği söylenemez?


A) Nüfus hareketlerinin
B) Üretimde kalitenin
C) Verilen hizmetin
D) Alanında uzman iş gücünün


10

Mağazamıza pazarlama ve satış sorumlusu olarak eleman alacağız. Buraya çalıştıracağımız elemandan isteyeceğimiz özellikleri yazacağım.
Buna göre, söz konusu eleman için aşağıdaki niteliklerden hangisini yazabiliriz?


A) Deneyimli ve istekli olmak
B) Yalnızca okuma yazma bilmek
C) Gıda mühendisliği mezunu olmak
D) Daha önce bu işte çalışmamış olmak


11

İlgi, istek ve yeteneği doğrultusunda iyi bir eğitim almış insanlara nitelikli insan denir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi nitelikli insanlara ait özelliklerden değildir?


A) Mesleğini çok sevmesi
B) Çok zamanda az iş yapması
C) Malzemeden ve enerjiden tasarruf yapması
D) Yenilik ve gelişmelere açık olması


12

Bir toplumda hizmet kalitesinin artırılması nitelikli insanların yetişmesine bağlıdır. Bu nedenle nitelikli insan yetiştirmeye önem verilmeli; bunun için de insanlar yetenek ve ilgileri doğrultusunda eğitilmelidir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi nitelikli insanların bulunduğu toplumların bir özelliği olamaz?


A) Bireysel özelliklerin göz ardı edilmesi
B) Çalışanların işini severek yapması
C) Ülke ekonomisinin gelişmesi
D) Üretimde kalitenin artması


üst