Menu

TEST : Online - 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Olgu ve Görüş Testi 1

• 8327 defa çözüldü.

Online - 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Olgu ve Görüş Testi 1

1

Kolayca anlaşılabilir, kanıtlanabilir ve kişiden kişiye değişmeyen bilgilere olgu denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir olgu cümlesi değildir?


A) Kırsal kesimde atık kağıtların toplanmasına gerek yoktur.
B) Doğu Anadolu Bölgesi, yüz ölçümü en büyük olan bölgedir
C) Türkiye'de yasalar TBMM tarafından çıkarılır.
D) Erzurum, Ankara'nın doğusunda yer alır.

2

Kişiden kişiye değişen ve insanların bireysel düşüncelerini yansıtan bilgiye görüş denir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bir görüştür?


A) 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmıştır.
B) Gece eğlencesini herkes sever
C) Bulgaristan'ın başkenti Sofya'dır.
D) Malazgirt Savaşı ile Anadolu'nun kapısı Türklere açılmıştır.

3

Aşağıda bazı olgular verilmiştir:
-Isparta, Akdeniz Bölgesinde yer almaktadır
-Türkiye’nin başkenti Ankara’dır
-Nüfusu en kalabalık şehir İstanbul’dur
Buna göre "olgu" için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


A) Doğruluğu kanıtlanamaz.
B) Kişiden kişiye değişebilir.
C) Doğruluğu araştırma yapılarak kanıtlanabilir.
D) Doğruluğu ölçülemez, ispat edilemez.

4

Pamukkale’ye yapılan sınıf gezisinde Sosyal Bilgiler öğretmeni şunları söylemiştir.
I. Her derde deva şifalı suları vardır
II. Unesco tarafından koruma altına alınmıştır.
III.Antik Hierapolis kenti kalıntıları mevcuttur.
öğretmenin verdiği bilgilerden hangisi veya hangileri görüş bildirir?


A) Yalnız I     C) I ve III
B Yalnız II     D) II ve III

5

(1) Yazarın en son yazdığı eserdir (2) Yine bu eserinde de tarihi öğeleri işlemiştir (3) Bu eser fethi anlatan en güzel yapıt olmuştur.(4) Ayrıca kitap fetih ile ilgili resimlerle görsel hale getirilmiştir.
Yeni çıkan kitap hakkındaki bu açıklamalardan hangisi kişisel bir düşünceyi belirtmektedir?


A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

6

Serkan: Galatasaray UEFA kupasını alan tek Türk takımıdır.
Betül: Galatasaray en güzel futbolu oynayan takımdır.
Betül’ün söylediği "görüş"e; Serkan’ın söylediği ise "olgu"ya örnektir.
Buna göre, "olgu'nun "görüş'ten farkı aşağıdakilerden hangisidir?


A )Kurallı bir cümle olması
B) Terimlerden oluşması
C) Dil ile ifade edilmesi
D) Kanıtlanabilir olması

7

I. Olgu, kişiden kişiye değişebilir.
II. Görüşün doğruluğu görecelidir.
III. Olgunun doğruluğu kanıtlanabilir.
IV. Olgu ile görüş ayni kavramlar değildir.
Yukarıdaki bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?


A) Yalnız lll. B) III. ve IV. C) Yalnız l. D) II. ve III.

8

İlçemiz Acıpayam, şirin bir ilçedir. Denizli’nin Paris’i olarak adlandırılır. Her mevsimi ayrı güzelikte olan ilçemizde özellikle ilkbahar en güzel mevsimdir.
Bu söylenenler dikkate alındığında aşağıdaki hangi sonuca ulaşılabilir?


A) Olguları ortaya koymuştur.
B) Söyledikleri kesinlik bildirmektedir.
C) Görüş belirtmiştir.
D) Herkesçe benimsenen bilgileri ifade etmiştir

9

Ortaya çıkan oluşum, durum veya gerçekleşmiş olan durum ve gelişmelere olgu denir. Örneğin, "Nüfus yoğunluğu en yoğun olan bölge Marmara Bölgesi’dir." dediğimizde bir olguyu ifade etmiş oluruz. Bu olgunun doğruluğunu ispatlamak için TUİK’in istatistiklerine bakmamız yeterlidir.
Bu bilgiye dayanarak olgu için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


A) İspatlanmasının zor olduğu
B) Kesinlik bildirmediği
C) Kişiden kişiye değiştiği
D) Doğruluğunun, deney ve gözlem yöntemleriyle kanıtlanabildiği

10

Görüş "Kişiden kişiye değişen, insanların bireysel duygu ve düşüncelerini yansıtan kavramlardır“
Olgu “Kolayca anlaşılabilir, kanıtlanabilir, bilimsel verilere dayalı ve herkes tarafından aynı kabul edilen bilgidir.“
Buna göre Güneydoğu Anadolu Bölgesi için aşağıdakilerden hangisi bir görüş ifade eder?


A) Bölgenin en güzel kenti Şanlıurfa'dır.
B) Yaz mevsiminde çok sıcaktır.
C) GAP, bölgede verimliliği artırmıştır.
D) Yurdumuzun en küçük bölgesidir.

11

Öğretmenim olgu ile görüş arasındaki farklar nelerdir?
Öğrencinin sorduğu soruya öğretmen aşağıdakilerden hangisini cevap olarak vermemesi gerekir?


A) Görüş kişiye özgüdür
B) Görüş herkes için aynı geçerliliktedir.
C) Olguların doğruluğu ispat edilebilir
D) Olgu herkes tarafından kabullenilmiştir.

12

Gerçek olan, varlığı inkâr edilemeyen bir durum, nesne veya niteliğe "olgu" denir. Olgunun doğruluğu ispat edilmiştir veya edilebilir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu tanım-lamanın dışında kalır?


A) Sanayi atıkları akarsu ve göllerimizde kirlenmeye yol açmaktadır.
B) Ülkenin hızlı kalkınması için öncelikl eğitim sorunu çözülmelidir
C) Sigara içen kişilerde sigara içmeyenlere göre kanser riski daha fazladır
D) Akdeniz’in suyu Karadeniz’in suyuna göre daha tuzludur

13

"Denizli’nin……………………………….. "
Yukarıda verilen ifade, aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa bir olgu cümlesi meydana gelir?


A) Halkı çok misafirperverdir
B) En güzel mahallesi Yenişehir’dir
C) En yüksek dağı Honaz dağı’dır
D) En büyük sorunu yağış azlığıdır.

üst