Menu

TEST : Online - 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öğreniyorum Testi 1

• 1356 defa çözüldü.

Online - 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öğreniyorum Testi 1

1

Bir olayın birden fazla nedeni vardır. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının nedenlerinden birisi değildir?


A ) Can kayıpları
B ) Yolların yetersizliği
C ) Sürücü hataları
D ) Araçların bakımlarının düzenli yapılmaması


2

Murat, ailesinin tek çocuğu olmakla birlikte yakın zamanda bir kardeşi dünyaya gelecektir. Annesi çalışmamakta, babası ise servis şoförlüğü yapmaktadır. Ailelerine katılacak olan bebeğin verdiği mutluluğun yanında artan masrafların verdiği sıkıntı da Murat’ın babasını düşündürmektedir. Ek bir işte çalışmaya başlayan baba, çok yorulmakta ve yıpranmaktadır. Bu yüzden servis aracını kullandığı bir gün küçük bir kaza yapmış ve işine son verilmiştir. Yetkililere durumunu anlatmaya çalışan baba, işini çok sevdiğini ve maddi açıdan ihtiyacı olduğu için başka bir işte çalışmak zorunda kaldığını belirtmiştir. Bunun üzerine yetkililer, Murat’ın babasına bir şans daha vermişlerdir.
Aşağıdakilerden hangisi yetkililerin Murat’ın babasına bir şans daha vererek onu işe geri almalarındaki etkenlerden biridir?


A ) Murat’ın babasının yaptığı kazanın küçük olması.
B ) Murat’ın babasının işini çok sevmesi ve maddi açıdan ihtiyacının olması.
C ) Yetkililerin doğacak olan bebeği düşünmeleri.
D ) Servisi kullanan öğrencilerin velilerinden şikâyet gelmemesi.


3

Merhaba, Ben Zeynep. Yaşadığımız köyde ailemle birlikte hemen hemen herkes çiftçilikle uğraşıyor. Ben de aileme yardım ediyorum. Onlarla birlikte tarlaya gidiyor, hayvanları besliyor, buna benzer işler yapıyorum. Ailemin benden başka dört çocuğu daha var. Hepimiz tarla işlerinde anne ve babamıza yardım ediyoruz. Bu durum bazen okula gitmemize engel oluyor. Çünkü köyümüzde okul yok ve biz en yakın kasabadaki okula gidiyoruz. Hasat zamanı gibi yoğun çalışma gerektiren dönemlerde ben ve köydeki diğer çocuklar maalesef okula gidemiyoruz. Ancak tüm gelirimizi tarla işlerinden edindiğimiz için çalışmak ve ailemize yardım etmek zorundayız. Bu durum anne ve babalarımızı hem mutlu ediyor hem de çok üzüyor.
Zeynep’in yaşadığı köye bir okul yapılırsa orada yaşayanların hayatında meydana gelecek değişimlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


A ) Zeynep ve köyün diğer çocuklarının eğitimi yarım kalmayacaktır.
B ) Köyde bir okul olduğu için çocuklar uzaktaki okula gitmek zorunda kalmayacaklardır.
C ) Herkes çiftçilikle uğraştığı için köye okul yapılması pek fazla bir şeyi değiştirmeyecektir.
D ) Çiftçilikle uğraşan anne ve babalar, çocuklarının eğitimine engel oldukları için artık üzülmeyeceklerdir.


4

“Olgu”, doğruluğu herkes tarafından kabul edilen ve doğruluğu kesin olan bilgidir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir olgu cümlesidir?


A ) Karpuz, en güzel meyvedir.
B ) Mersin, Türkiye’nin en güzel kentidir.
C ) Arda, Ahmet’ten daha yakışıklıdır.
D ) Sigara, insan sağlığına zararlıdır.


5

Doğayla ilgili bilimsel bir araştırmaya başlayan Esra, önce bilgi ve veri toplamış ardından da problemi belirlemiştir. Problemin geçici çözümünü belirledikten sonra değerlendirmesini yapmıştır.
Esra, araştırmanın neresinde bilimsel basamaklara uygun davranmamıştır?


A ) Problemin geçici çözümünden sonra değerlendirme yapmıştır.
B ) Problemin geçici çözümünü belirlemiştir.
C ) Önce bilgi toplamış ardından problemi belirlemiştir.
D ) Değerlendirmeyi en son yapmıştır.


6

İnsandan insana değişen, kişisel düşünceleri yansıtan bilgilere görüş denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi görüşe örnektir?


A ) Ankara, Türkiye’nin başkentidir.
B ) İstanbul, Türkiye’nin en etkileyici şehridir.
C ) Tarihi Sümela Manastırı, Trabzon şehrindedir.
D ) Turizm merkezlerinden Marmaris, Fethiye ve Bodrum Muğla il sınırları içindedir.


7

Bilimsel araştırma yaparken aşağıdakilerden hangisinin yapılmaması gerekir?


A ) Hipotez oluşturulmalı   
B ) Kaynak taraması yapılmalı
C ) Araştırma sorusu belirlenmeli  
D ) Kullanılan kaynaklar belirtilmemeli


8

Ebru ve ailesi, A İlinin B İlçesinde bulunan C Mahallesinde oturmaktadırlar. Ebru’nun annesi öğretmendir. Her sabah Ebru ile birlikte belediye otobüsüne binerek okula gitmektedir. Ancak hava koşullarının elverişsiz olduğu günlerde otobüsler geç gelmekte, bu yüzden Ebru ve annesi de okula gecikmektedir.
Ebru ve annesinin, aksayan bu hizmet karşısında başvurması gereken kurum aşağıdakilerden hangisidir?


A ) C Mahallesi Muhtarlığı
B ) Okul Müdürlüğü
C ) B İlçesi Belediyesi
D ) A İli Valiliği


9

Göksel’in babası, 25 yıl çalıştıktan sonra emeklilik hakkını kazandığını düşünmektedir. Bağlı bulunduğu sosyal güvence kuruluşuna emekli olma isteğini dilekçeyle bildirmiş, ancak hiç ummadığı bir yanıt alarak bu yıl emekli olamayacağını öğrenmiştir. Bunun üzerine ………..
Göksel’in babası karşılaştığı bu sorunu hak ve özgürlükler temelinde yasanın vatandaşlarına verdiği hangi hakkı kullanarak çözebilir?


A ) Toplantı ve gösteri hakkı
B ) Seyahat ve yerleşme hakkı
C ) Eğitim hakkı
D ) Bilgi edinme hakkı


10

Aşağıdakilerden hangisi sosyal vatandaşlık görevlerinden biri değildir?


A ) Askerlik yapmak
B ) Dini bayramları kutlamak
C ) Vergi vermek
D ) Oy kullanmak


11

Sosyal bilgiler dersi, bireylere aşağıdakilerden hangisini kazandırmayı hedeflemez?


A ) Demokratik değerleri
B ) Kişi haklarına saygılı olmayı
C ) Hukukun üstünlüğünü tanımamayı
D ) Çevreye duyarlı olmayı


12

Aşağıdakilerden hangisi, sosyal bilgiler dersi içinde öğretilmesi planlanmış bir konu olamaz?


A ) Yurdumuzun komşuları
B ) Türklerin anayurdu
C ) İslamiyetin doğuşu
D ) Vücudumuzdaki sistemler


13

I.  Bir milletin birlik ve varlığını sürdürebilmesinde dilin çok önemli bir yeri vardır.
II. Tarih, bir milletin bütün fertlerinin bilmesi, benimsemesi koruması ve geliştirmesi gereken kültür hazinelerinden biridir.
III. Güzel sanatlar, bir milletin duygu, düşünce, görgü ve zevkinin bir yansımasıdır.
Bunları çok iyi bilen Atatürk, bu alanlarda birçok çalışma yapmıştır. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün yaptığı bu çalışmalara  örnek değildir?


A ) 1933’te Sümerbank kuruldu.
B ) 1931’de Türk Tarih Kurumu kuruldu.
C ) 1932’de Türk Dil Kurumu kuruldu.
D ) 1936'da Ankara Devlet Konservatuarı kuruldu.


14

I.   Türk Tarih Kurumunun açılması
II.  Türk Dil Kurumunun açılması
III. Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesinin açılması
Yukarıda Atatürk’ün açtığı kurumlardan bazıları verilmiştir. Atatürk’ün bu kurumları açarak ulaşmak istediği ortak amaç nedir?


A ) Ülkemizde bilinçli vatandaşların yetişmesini sağlamak
B ) Ülkemizde sosyal bilimlerin gelişmesini sağlamak
C ) Ülkemizde oy kullanan vatandaşların güvenliğini sağlamak
D ) Ülkemizdeki vatandaşların sosyal haklarını kullanmalarını sağlamak


üst