Menu

TEST : Online - 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öğreniyorum Testi 2

• 1300 defa çözüldü.

Online - 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öğreniyorum Testi 2

1

Aşağıdakilerden hangisi nitelikli elemanın özelliklerinden birisi değildir?


A)Bu insan işini en iyi şekilde yapar.
B)Alanında uzman olduğu için zamandan,enerjiden,malzemeden tasarruf edecektir.
C)Yeniliklere ve gelişmelere açık değildir.
D)Kendi başarısının yanında ülke ekonomisine de katkı sağlar.


2

Devletin vergi alma amacı aşağıdakilerden hangisi değildir?


A)  Vatandaşa daha iyi hizmet sunabilmek
B)  Vatandaşı tehlikelere karşı korumak
C)  Özel sektörün gelirini artırmak   
D)  Sanayi ve ticareti geliştirmek için gerekli yatırımları yapmak


3

Aşağıdakilerden hangisi Çocuk Haklarındadır?


A)Dilediğini Yapmak        
B)Para kazanmak için çalışmak
C)İstediği Eğitimi almak     
D)Tüm gün oyun oynamak


4

I-Araştırma konusunu tespit et
II-Rapor yaz
III-Konuyla ilgili kaynakları tara
IV-Sorun çözümüyle ilgili varsayımlarını sun.
V-Yararlandığın kaynağı dipnot ile göster
Bir araştırma yaparken kullanılacak aşamalar yukarıda gösterilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi Araştırma aşamalarının doğru sıralamasıdır?


A)V-I-II-III-IV     
B)I-II-III-IV-V
C)I-III-V-II-IV     
D)I-III-IV-V-II


5

Atatürk’ün geçmişten dersler alarak geleceğe yön çizmek istemesi amacıyla kurmuş olduğu dernek aşağıdakilerden hangisidir?


A)Türk Dil Kurumu     
B)Atatürk inkılapları İnceleme Enstitüsü
C)Tarih Geliştirme Vakfı  
D)Türk Tarih Kurumu


6

Cumhuriyetin İlk yıllarında Afet İnan ve Burhan Toprak isimli öğrenciler öğrenim görmeleri amacıyla devlet tarafından yurt dışına gönderilmişlerdir.
Bu iki öğrencinin yurtdışına gönderilmelerindeki amaç aşağıdakilerden hangisidir?


A)Yurt dışı kültürü kazanmaları
B)Öğrenimlerini daha iyi tamamlamaları
C)Çağdaş uygarlık düzeyini yakalama
D)Zengin olmaları


7

Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgilerin sağladığı yaralardan birisi değildir?


A) Haklarımızı ve sorumluluklarımızı öğreniriz.
B) İyi bir vatandaş olarak yetişmemizi sağlar.
C) Bedensel olarak gelişmemizi sağlar.
D) İnsanlar arası yardımlaşmanın önemini öğreniriz


8

Olgu  : Herkes tarafından kabul edilen bilgilerdir.
Görüş: Doğruluğu kişiden kişiye değişen, kimine göre doğru kimine göre yanlış olan bilgilerdir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi olgu cümlesidir?


A-)Türkiye Asya, Avrupa ve Afrika kıtaları arasında yer alır.
B-) Bu kıtalar üzerinde yer alan ülkeler içinde en güzelidir.
C-) Çok güzel bir başkenti vardır.
D-) Dünyanın en iyi niyetli insanlarının yaşadığı bir ülkedir


9

Karşılaştığımız sorunlara hak ve özgürlükler çerçevesinde çözüm bulabilmek amacıyla çeşitli kurumlara başvururuz. Bu kuruluşlara sorun ve şikayetlerimizi dilekçe yazarak iletebiliriz.
Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?


A) Yasalar çerçevesinde karşılaştığımız sorunlara çözüm bulabiliriz.
B) Sorunlarımıza kanunları dikkate almadan kendimiz çözüm üretmeliyiz.
C) Protesto gösterileri yaparak problemleri daha kısa yoldan çözebiliriz.
D) Kanunlara zorunlu hallerde uymayabiliriz


10

Birinci Dünya Savaşı 1914-1918 yılları arasında meydana gelmiştir. Savaşın çıkmasında devletler arası ekonomik rekabet, silahlanma yarışı ve sömürgecilik etkili olmuştur. Savaşı içerisinde devletler İtilaf ve İttifak devletleri olarak iki gruba ayrılmıştı. Savaş sonunda İttifak Devletleri yenilmiş, milyonlarca insan ölmüş, devletler parçalanmış, yeni devletler ve yönetim şekilleri ortaya çıkmıştır.
Paragraftaki bilgiler göz önünde bulundurulduğunda;
- Bir olayın birden çok nedeni ve sonucu olabilir.
- Olaylar birbirine neden-sonuç ilişkisi ile bağlanır.
- Olayların oluş ve sonucu tek nedene bağlıdır.
Yukarıdaki değerlendirmelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?


A) Yalnız I                                         
B) I ve II
C) I ve III                              
D) II ve III


üst