Menu

TEST : Online - 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Türk İslam Devletleri Testi 2

• 1601 defa çözüldü.

Online - 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Türk İslam Devletleri Testi 2

1

Aşağıdakilerden hangisi, Türklerin İslam Dünyası'na yaptığı hizmetlerden biri değildir?


A) Haçlı Saldırılarını durdurmaları
B) İslam kültür ve uygarlığını geliştirmeleri
C) Bizans saldırılarını durdurmaları
D) İslamiyet'i Kuzey Afrika'ya yaymaları


2

Dört Halife Dönemi'nde İslamiyet'te tanışan Türkler, Emeviler Döneminde Müslüman Araplarla kanlı savaşlara girişmişlerdir.
Aşağıdaki hangi ilk siyasi olay, bu kanlı çatışmaları sona erdirmiştir?


A) İslam Arapları'nın Horasan'ı ele geçirmesi
B) Türklerin İslamiyet'i kabul etmesi
C) Dandanakan Savaşı
D) Talas Savaşı


3

Büyük Selçuklularda, Melikler'in eğitiminden sorumlu Atabeylerin bağımsızlıklarını ilan etmelerinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?


A) Devletin parçalanmasına neden olmaları
B) Taht kavgalarına girişmeleri
C) Devlet yönetimini ele geçirmeleri
D) Merkezde alınan karârlara uymamaları


4

l. Kervansarayların yapılması
II. Devlet sigortacılığının uygulanması
III. Gümüş ve altın paraların bastırılması
Anadolu Selçuklu Devleti döneminde gerçekleştirilen, yukarıdaki olayların temel amacı, aşağıdakilerden hangisidir?


A) Anadolu'yu imar etmek
B) Ticareti geliştirmek
C) Devletin gücünü kanıtlamak
D) Ekonomik getir elde etmek



5

I. Büyük Selçukluların Dandanakan ve Malazgirt Savaşları'nı kazanmaları,
II. Anadolu Selçukluları'nın Miryokefalon'da Bizans'ı yenilgiye uğratmaları,
III. Osmanlıların Çimpe Kalesi'ne sahip olmaları. Edirne'yi almaları, II. Kosova Zaferi ve İstanbul'u fethetmeleri,
Olaylarının ortak sonucu aşağıdakilerden hangisidir?


A) Anadolu'nun fetih koşullarını hazırlaması
B) Türkler'in Batı'ya ilerleyişini hızlandırması
C) Bizans'ın tarihsel işlevini sona erdirmesi
D) Doğu ticaret yollarının Türkler' in eline geçmesi


6

Gazneliler'in sarayda Türkçe kullanmalarına rağmen resmi dil olarak Arapça ve Farsça'yı benimsemeleri, aşağıdakilerden hangisi ile ilgili değildir?


A) Birçok ulus üzerinde egemenlik kurmalarıyla
B) Ulusal bir birlik sağlayamamalarıyla
C) İslamiyet'i kabul eden ilk Türk Devleti olmalarıyla
D) Değişik ulusların konuştuğu farklı dillerde bir uyum ve birlik yaratma amaçlarıyla


7

Büyük Selçuklu Devleti, döneminin en güçlü Türk-İslam Devleti olmasına rağmen, Haçlı saldırılarına doğrudan karşı koyamamış, ancak bazı Selçuklu Atabeyleri Haçlılar'a karşı savaşabilmiştir.
Bu durumun temel nedeni, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?


A) Batiniler'in zararlı faaliyetlerde bulunması
B) Merkezi güç ve otoritenin zayıflamaya başlaması
C) Doğu' da Moğol tehlikesinin başlaması
D) Anadolu'nun fethine öncelik tanınması


8

Halifelik kurumunu korumaları altına alıp yaşatmalarına rağmen, siyasallaştırmayan ve hükümdarları halifelik yetki ile ünvanını kullanmayan Türk-İslam Devleti, aşağıdakilerden hangisidir?


A) Harzemşahlar
B) Memluklar
C) Eyyubiler
D) Osmanlılar


9

XI. yüzyılda Anadolu'ya akınlar yapmaya başlayan Türkler, XIII. yüzyılda Anadolu'yu tam bir Türk Yurdu haline getirmişlerdir.
Aşağıdakilerden hangisi, bu oluşumun Anadolu'da ortaya çıkardığı sonuçlardan biri olarak söylenemez?


A) Dinsel yapının köklü değişikliğe uğraması
B) Sosyal yapıda Töre' nin egemen olması
C) "Türkiye" kavramının anılmaya başlaması
D) Türklerin telam Dünyası'nın lideri haline gelmesi


10

Bizans, Anadolu'da kurulmaya başlanan Türk Siyasi Birliği'ne varlığı için tehlikeli gördüğünden engel olmak istemiştir.
Bizans'ın bu amaçla yaptığı savaş, aşağıdakilerden hangisidir?


A) Miryokefalon
B) Malazgirt
C) Pasinler
D) Koyunhisar


üst