Menu

TEST : Online - 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ülkemiz ve Dünya Testi 2

• 1176 defa çözüldü.

Online - 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ülkemiz ve Dünya Testi 2

1

Mustafa Kemal 1933 yılında "Sovyetler Birliği bugün için dostumuz, müttefikimizdir. Ama şartlar ve koşullar değiştikçe tıpkı Osmanlı, tıpkı Avusturya ve Macaristan gibi parçalanıp dağılabilir. Kendisine bağlı milletler avucundan kaçabilir. Türkiye ne yapacağını bilmelidir. Bizim bu dostluğumuzda dili bir, inancı bir, özü bir kardeşlerimiz vardır. Onlara sahip çıkmaya hazır olmalıyız." demiştir.
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün bahsettiği ve 1991 yılında kurulan "kardeş devletler" arasında gösterilemez?


A) Gürcistan         B) Kırgızistan
C) Kazakistan       D) Azerbaycan


2

Kafkasya ve Orta Asya ile ilişkilerine hız veren Türkiye, 7 yıl aradan sonra ilk kez bir Türkmen Cumhurbaşkanı'nı Ankara'da ağırladı. Berdimuhammedov'un çantasında dipomatik ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi var.
Bu bilgilerde, Türkiye ile Türkmenistan arasında hangi alanlarda olumlu gelişmelerin yaşanacağı vurgulanmıştır?


A) Hukuki - Ticari       B) Ticari – Siyasi
C) Siyasi – Hukuki     D) Sosyal – Kültürel


3

Türkiye Orta Asya Türk cumhuriyetlerini bağımsızlığını ilan ettiklerinde ilk tanıyan ülkelerden biridir. Bununla birlikte pek çok ekonomik, kültür, eğitim ve spor alanlarında ilişkiler geliştirilmiştir.
Buna göre Türkiye’nin amacı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?


A) Bu ülkelerle birleşip güçlü bir askeri güç olmak
B) Bu devletler ile birleşip tek bir ülke olmak
C) Bu ülkelerde var olan değerli madenleri ele geçirmek
D) Ekonomik ve kültürel alanlarda işbirliği yaparak ikili ilişkileri geliştirmek.


4

Azeri petrolünün yanı sıra Kazak petrolünün dünyaya akmasını sağlayacak olan Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) boru hattı 1770 km uzunluğundadır. Bu boru hattı Türkiye'nin stratejik önemini artıracağı gibi ekonomik gücüne de önemli katkılar yapacaktır.
Buna göre Baku - Tiflis - Ceyhan boru hattı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


A) Türk ekonomisine katkı sağlayacağı
B) Türkiye'nin enerji geçiş güzergâhı olacağı
C) Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerini geliştireceği
D) Türkiye'nin sınırlarını genişletmesine neden olacağı


5

Türkiye'nin Türk Cumhuriyetlerine ihracat olarak gıda sanayi, dokumacılık, kimya ve makine sanayi sektörlerine dayanan ürünler satarken, ithalat olarak ise pamuk, demir-çelik, demir dışı metaller ve ham deriye dayanan ürünleri alır.
Bu bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?


A) Türkiye'nin Türk Cumhuriyetleri ile ticari ilişkilerinin sınırlı olduğu
B) Türkiye'nin Türk Cumhuriyetleri ile ekonomik ilişkide bulunduğu
C) Türkiye'nin Türk Cumhuriyetlerini ekonomik olarak baskı altına aldığı
D) Türk Cumhuriyetlerinin Türkiye'nin ihracatında ilk sıralarda yer aldığı


6

Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattının açılması Türkiye'nin aşağıdaki Türk Cumhuriyetlerinden hangisiyle olan ticari ilişkisinin gelişmesini sağlamıştır?


A) Kazakistan      B) Kırgızistan
C) Azerbaycan    D) Özbekistan


7

Türkiye'nin Orta Asya Türk Devletleri ile ticareti;

Bu grafiğe bakıldığında Türkiye'nin Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile olan ticari ilişkileri hakkında yargılarından hangisine ulaşılamaz?


A) Türkiye sürekli dış ticaret açığı vermiştir
B) Türkiye'nin en çok dış satım yaptığı ülke Kazakistan'dır
C) Türkiye'nin en çok mal ve hizmet aldığı ülke Kazakistan'dır.
D) Türkiye ile ekonomik ilişkilerinin en az olduğu ülke Kırgızistan'dır.


8

Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin özellikleri arasında yer almaz?


A) Sanayileri oldukça gelişmiştir
B) Tarım ve hayvancılık yapılmaktadır
C) Zengin doğalgaz ve petrol yataklarına sahiptir
D) Sovyetler Birliğinden ayrılarak kurulmuşlardır


9


Türkmen Türkçesi İle Anadolu Türkçesinde ortak olan atasözlerinden yola çıkılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?


A) Ortak dil Türkçe'nin farklı şiveleri vardir.
B) Anlatımdaki kültürel varlıgımız korunmuştur.
C) Türkmenistan Asya'da kurulmuş bir Türk devletidir
D) Dildeki ortaklık, düşüncedeki ortaklığın bir sonucudur


10

Aşağıdaki tabloda Türk Cumhuriyetleri ile 2001 - 2004 yılları arasındaki ihracat ve ithalat oranlarımız verilmiştir.

Buna göre;
1. İhracat oranı, ithalat oranından fazladır.
2. En fazla ihracat Azerbaycan'a yapılmaktadır.
3. Her sene ihracat ve ithalatımız artmıştır
yargılarından hangisi yada hangilerine ulaşılabilir?


A) I ve II          B) I ve III
C) II ve III       D) I, II ve III


11

Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinden;
- Dünyanın en çok pamuk üreten ülkesidir.
- Zengin petrol ve doğal gaz yataklarına sahiptir.
- Başkenti Taşkent'tir.
Özelliklerine sahip olan devlet hangi seçenekte verilmiştir?


A) Tacikistan             B) Azerbaycan
C) Türkmenistan        D) Özbekistan


12

Ülkemiz ile Türk Cumhuriyetleri arasında gelenek ve göreneklerde benzerliklere rastlanmaktadır.
Bu benzerliklerin temel nedeni aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?


A) İletişim olanaklarının gelişmesiyle
B) Benzer coğrafi bölgelerde bulunmalarıyla
C) Ortak kültür temellerine sahip olmalarıyla
D) Kültürlerin evrensel değerler taşımasıyla


üst