Menu

TEST : Online - 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ülkemiz ve Dünya Testi 3

• 1555 defa çözüldü.

Online - 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ülkemiz ve Dünya Testi 3

1

Ülkeleri birbirine yaklaştırmak için uluslar arası alanda sanat ve kültür festivalleri, bilimsel çalışmalar ile ilgili organizayonlar ve spor yarışmaları düzenlenmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi bu organizasyonlardan birisi değildir?


A) Uluslar arası Türkçe Olimpiyatları
B) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
C) F1 Grand Prix Yarışları
D) Ziraat Türkiye Kupası Maçları


2

Uluslararası alanda yapılan organizasyonların faydaları olarak hangisini göstermeliyiz?


A) Yapılan etkinlikler ülkeleri birbirine yaklaştırır
B) Ülkelerarası dostluğun ve iletişimin gelişmesini sağlar
C) Ülkelerarası rekabetin artmasını sağlar
D) Ülkelerarası ticaretin gelişmesine etki eder.


3

Ülkemizde 2005 yılından beri Formula 1 yarışları düzenlenmektedir
Bu yarışların ülkemizde düzenlenmesi sonucunda;
I. Ülkemizin tanıtımında önemli bir rol oynamıştır.
II. Uluslararası büyük etkinliklerin ülkemizde yapilabileceğini göstermiştir.
III. Formula 1 yarışı için ülkemize gelen turistler ülkemize ekonomik katkı sağlamıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?


A) I ve II           B) I ve III
C) II ve III        D) I, II ve III


4

1896 yılında başlayan olimpiyatlar 4 yılda bir yapılmakta ve bir çok ülkeden çok sayıda sporcunun ve seyircinin katılımı olmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi olimpiyatların sağlayacağı yararlar arasında gösterilemez?


A) Düzenlenen ülkenin örf adetlerinin benimsenmesini sağlar
B) Düzenlenen ülkenin uluslar arası alanda tanınmasını sağlar
C) Düzenlenen ülkenin ekonomisine katkı sağlar
D) Ülkeler arası dostluk ilişkilerini geliştirir5

Dünyada bir çok uluslar arası spor organizasyonları yapılmaktadır. Değişik ülkelerden bir çok kişi tribünlerden izlerken canlı yayınlarla da anında milyonlarca kişi izlemektedir.
Bu tür organizasyonların faydaları arasında;
I. Ülkeler arasında kaynaşmanın artması
II. Ticari etkinliklerin artması
III. Toplumların birbirlerinin kültürlerini öğrenmesi
Yargılarından hangileri sayılabilir?


A) I ve II        B) I ve III
C) II ve III     D) I, II ve III


6

Formula 1 Eurovision Müzik Yarışması ve Olimpiyatlar gibi aktiviteler, Dünya çapında pek çok ülkeyi ve insanı bir araya getirmektedir.
Dünya da gerçekleşen yukarıdaki organizasyonların ortak özelliği olarak hangisi gösterilemez?


A) Uluslararası etkinliklerdir.
B) İnsanları bir araya getiren etkinliklerdir.
C) Tamamen sportif amaçlı yapılan etkinliklerdir
D) Toplumsal kaynaşma ve etkileşim sağlayan etkinliklerdir.


7


Uluslar arası alanda yapılan bu tür çalışmaların faydaları arasında hangisi gösterilemez?


A) Ekonomik gelir artar.
B) İş imkanı artar, ticaret canlanır.
C) Toplumlararası çatışmalara yol açar
D) Ülkelerin birbirine karşı önyargıları yıkılır.


8

İstanbul Park pistinde düzenlenen Formula 1 yarışını değişik ülkelerden çok sayıda kişi izledi ve yarışın bilet gelirinin 20 trilyon lirayı aşmış bulunmaktadır.
Bu habere dayanarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


A) Formula 1 yarışlarına en çok Avrupa'dan izleyici geldiği
B) Uluslararası yarışmaların ekonomiye önemli katkılar sağladığı
C) Uluslararası yarışmaların daha çok İstanbul'da düzenlendiği
D) İstanbul'un bir bilim ve sanat merkezi olduğu


9

Aşağıdakilerden hangisi dünyaca ünlü Formula 1 yarışının İstanbuda yapılmış olmasının Türkiye açısından faydalarından biri arasında yer almaz?


A) Yoğun trafik akışının olması
B) Turizm açısından tanınması
C) Ekonomik gelir sağlaması
D) Farklı ülke insanlarının katılması


10


EXPO Fuarının ülkemizde yapılması için yoğun bir çaba gösterilmektedir.
Komite'nin, fuarın ülkemizde yapılmasını istemekle aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenemez?


A) Turizm gelirimizi artırmak
B) Uluslararası etkileşim ve iletişime katkı sağlamak
C) Katılımcı ülkelerde demokratik yönetimlerin kurulmasını sağlamak
D) Kültürümüzü, doğal ve tarihi zenginliklerimizi dünyaya tanıtmak


11

Uluslararası Üniversite Spor Oyunları'nın 23.'sü İzmir'de düzenlendi. Birçok ülkenin basın yayın organları ülkemize gelerek, ülkemiz ve oyunlarla ilgili çok sayıda haber yaptı.
Buna göre, bu oyunların ülkemizde yapılmasının aşağıdakilerin hangisinde doğrudan etkili olduğu söylenemez?


A) Üniversitelerimizde bilimsel çalışmaların azalmasında
B) Üniversitelerimizde sporun gelişmesinde
C) Gençlerimizin farklı kültürleri tanımasında
D) Ülkemizin dünyaya tanıtılmasında


12

Ülkeler kendi çıkarlarını düşünmekle birlikte, uluslarası ilişkilerin geliştirilmesine ve dünya barışının korunmasına da çalışmalıdır.
Yukarıdaki görüşte olan bir devlet adamının aşağıdakilerden hangisini yapması beklenemez?


A) Turizm faaliyetlerini geliştirmek
B) Teröre destek vermek
C) Olimpiyatlara katılımı sağlamak
D) Uluslarası fuarların açılmasını sağlamak


üst