Menu

TEST : Online - 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ülkemiz ve Dünya Testi

• 1382 defa çözüldü.

Online - 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ülkemiz ve Dünya Testi

1

Dünya nüfus dağılımını gösteren harita incelendiğinde, nüfusun her yerde eşit bir şekilde dağılmadığı görülür.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi nüfusun dağılını etkileyen unsurlardan birisi olarak gösterilemez?


A) İklim         B) Yerşekilleri
C) Ticaret      D) Yerçekimi kuvveti


2

İlk nüfus sayımında ülkemizin nüfusu 13.6 milyonken günümüzde 70 milyonu geçmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi, bir ülkenin nüfusunun artmasında bir etken olarak gösterilemez?


A) İç göçlerin artması
B) Doğum oranının artması
C) Ölüm oranının azalması
D) Sağlık alanındaki gelişmeler


3

Her yaz farklı bir yere gidiyoruz Bu sene yağışın bol, tarımın yaygın olduğu ve nüfusun çok kalabalık oduğu bir yere gidiyoruz.
Bu iki turist nereye gezmeye gidiyor olabilir?


A) Nil vadisi                 B) Hindistan
C) Amazon ormanları   D) İspanya


4

Çok soğuk, çok sıcak, çok nemli ve kurak bölgelerle, yüksek dağlık alanlar dünyanın tenha nüfuslu alanlarıdır.
Buna göre dünya üzerinde yer alan aşağıdaki alanlardan hangisinde nüfusun tenha olması beklenmez?


A) Sibirya Bölgesi
B) Afrika’daki çöl alanları
C) Batı Avrupa ülkeleri
D) Ekvatoral bölgedeki ormanlık alanlar


5

Hangi özelliklere sahip yerlerde nüfus seyrek olur?
Öğretmenin sorduğu bu soruya hangi cevabı verirsek yanlış yapmış oluruz?


A) Yükseltinin ve engebenin fazla olduğu
B) İklim koşullarının ılıman ve iş olanaklarının fazla olduğu
C) Yağış miktarının çok az ve sıcaklığın çok fazla olduğu
D) Sıcaklığın yıl boyunca düşük olduğu ve buzulların geniş alan kapladığı
6) Bazı seyrek nüfuslu bölgeler sarı ile gösterilmiştir.


6

Bazı seyrek nüfuslu bölgeler sarı ile gösterilmiştir.

Bu bölgelerin seyrek nüfuslanmasında temel etken aşağıdakilerden hangisidir?


A) Bitki örtüsünün seyrek olması
B) Yer şekillerinin engebeli olması
C) İklim koşullarının elverişsiz olması
D) Yer altı kaynaklarının yetersiz olması


7

Dünya'da nüfusun dağılışına baktığımızda Asya'nın güneyi ve güneydoğusu, Güney ve Batı Avrupa kıyıları, ABD'nin doğu ve batı kıyıları, Mısır'da Nil nehrinin çevresi kalabalık nüfuslu bölgelerdir.
Bu bölgelerde nüfusun kalabalık olmasına yol açan etkenler arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?


A) Sık ormanların bulunması
B) Tarım alanlarının verimli olması
C) Yeterli su kaynaklarının bulunması
D) Sanayi, ulaşım ve turizm bakımından gelişmiş olması


8

Dünya'da geçmişten beri tarım önemli bir ekonomik faaliyet olduğu için insanlar su kaynaklarına yakın yerlerde yaşamışlardır, buralarda nüfus yoğundur.

Buna göre, harita üzerinde verilen yerlerinden hangisi bu duruma örnek olarak gösterilemez?


A) I B) II C) III D) IV


9

Dünya üzerindeki;
- Amazon ve Kongo Havzaları
- Antarktika, Grönland ve Kanada'nın kuzeyi
- Kuzey Sibirya ve Himalayalar
Yukarıda verilen bölgelerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?


A) Yüksek dağların bulunduğu bölgeler olmaları
B) Yer altı kaynakları bakımından zengin olmaları
C) Nüfusu az bölgeler olmaları
D) Dünyanın en fazla yağış alan bölgeleri olmaları


10


Yukarıdaki harita üzerinde işaretlenmiş yerlerden hangisinde nüfusun seyrek olması, yağışın fazla olmasına bağlı olarak sık ormanlarla kaplı olması ve nemin yüksek olmasından kaynaklanmaktadır?


A) I B) II C) III D) IV


11

Dünyada nüfus dağılımını etkileyen çeşitli faktörler vardır. Örneğin, yer şekillerinin sade, ulaşımın kolay, iklim koşullarının elverişli ve sanayinin gelişmiş olduğu alanlarda nüfus yoğunluğu fazladır.
Buna göre, Türkiye'deki coğrafi bölgelerden hangisi bu duruma en iyi örnektir?


A) Güneydoğu Anadolu      B) Doğu Anadolu
C) Karadeniz                    D) Marmara


12


Aşağıda haritada gösterilen illerin ve nüfusun kalabalık olmasını sağlayan özelliklerden hangisi doğru bir şekilde eşleştirilmemiştir?


A) İzmir-Ticaret         B) Zonguldak-İklim
C) Konya-Tarım         D) Antalya-Turizm


üst