Menu

TEST : Online - 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ülkemizin Kaynakları Testi 2

• 1404 defa çözüldü.

Online - 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ülkemizin Kaynakları Testi 2

1

Ülkemiz tarım ürünü çeşidi bakımından zengindir.
Buna göre ülkemizde çaydan fındığa, muzdan fıstığa, buğdaydan şekerpancarına kadar ürünler yetiştirilmesinin nedeni hangisidir?


A) Nüfusun fazla olması
B) İklim çeşitliliğinin fazla olması
C) Çeşitli türdeki toprakların bulunması
D) Asya ve Avrupa kıtaları arasında bulunması


2

Tarımda verimi artırmak için modern tarım yöntemleri kullanılır.
Bir yıl içinde aşağıdakilerden hangisini yaparsak aynı yıl tarımda verim ve üretim artmaz?


A) Gübreleme
B) Sulama
C) Nadasa bırakma
D) Kaliteli tohum kullanma


3

Tarım ile sanayi arasında ilişki vardır.
- Adana'daki pamuk üretimi dokuma sanayini geliştirmiştir.
- Trakya'daki ayçiçeği üretimi yağ sanayini geliştirmiştir.
- Güney Marmara'daki ipek böcekçiliği, tekstil sanayini geliştirmiştir.
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?


A) Türkiye'de sanayi sadece tarıma dayanır.
B) Farklı bölgelerde farklı faaliyetler yapılmaktadır.
C) Güneyde tekstil sanayinin ham maddesi pamuktur.
D) Marmara'da tekstil sanayinde ipeğin önemli bir yeri vardır.


4

Mevsimi dışında ürün yetiştirme faaliyetlerine seracılık denir. Seracılık kış mevsimi ılık olan bölgelerde daha yaygındır.
Buna göre ülkemizde hangi bölgemizde seracılık en yaygın olabilir?


A) Ege Bölgesi
B) Marmara Bölgesi
C) İç Anadolu Bölgesi
D) Akdeniz Bölgesi


5

Dokuma sanayinin ham maddesi olan pamuk alüvyon toprakları sever gelişme döneminde bol su, olgunlaşma döneminde ise sıcaklık ve kuraklık ister.

Ülkemizde görülen iklim tipleri göz önüne alındığında numaralı yerlerden hangisinde dokuma sanayinin gelişmesi beklenemez?


A) I        B) II
C) III      D) IV


6

Eskiden sadece buğday ve arpa üretilen bir yörede son yıllarda pamuk, mısır, ayçiçeği gibi ürünlerde üretilmeye başlanmıştır.
Buna göre, bu yörede ürün çeşitlerinin artması aşağıdakilerin hangisinde oluşan değişmeyle açıklanabilir?


A) Nüfus yoğunluğunda
B) Ulaşım faaliyetlerinde
C) Sulama imkanlarında
D) Sanayi faaliyetlerinde


7

Şekerpancarı tarladan söküldükten sonra uzun süre bekletilmeden işlenmesi gereken bir sanayi bitkisidir.
Aşağıdakilerden hangisi bu duruma karşı alınabilecek bir önlemdir?


A) Şekerpancarı üretimini devletin desteklemesi
B) Şekerpancarının sulak alanlarda yetiştirilmesi
C) Şekerpancarı üretiminin sınırlandırılması
D) Şeker fabrikaları ile üretim alanlarının yakın olması


8

Aşağıdaki tabloda ülkemizde bazı tarım ürünlerinin 1995-1998 yılları arasındaki üretim miktarları verilmiştir.

Tabloya göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?


A) Tütün en fazla 1997 yılında üretilmiştir
B) Bütün ürünlerde yıl geçtikçe üretim artmıştır
C) En fazla üretim değeri buğdaya aittir.
D) Pamuk üretimi her zaman tütünden fazla olmuştur


9

Kış sıcaklıklarının 0°C nin altına düştüğü yerlerde zeytin tarımı yapılamaz.

Buna göre, yukarıdaki haritada işaretli yörelerden hangisinde zeytin tarımı yapılamaz?


A) I        B) II
C) III      D) IV


10

Zeytin ve bağcılık bakımından Akdeniz bölgesi uygundur. Buna rağmen Akdeniz bölgesinde zeytin ve bağ faaliyeti azdır.
Akdeniz bölgesindeki çiftçiler neden zeytin ve bağcılık ile fazla uğraşmamaktadır?


A) Çiftçilerin daha fazla gelir getiren ürünler ekmesi
B) Halkın bu bitkilerin tarımını yapmak için yeterli bilgi sahibi olmaması
C) Buğday tarımının öncelik kazanması
D) Üretimine elverişli alanların darlığı


11

Ben bir devlet kurumunda çalışıyorum Çalıştığım kurum; kurduğu baraj, gölet ve sulama kanalları ile ülkemiz tarımına önemli katkılar sağlamaktadır.
Bu sözleri söyleyen kişi, hangi devlet kurumunda çalışmaktadır?


A) Ziraat Bankası
B) Devlet Su İşleri
C) Devlet Malzeme Ofisi
D) Tarım Kredi Kooperatifleri


12

Ülkemizde tarımsal verimi artırmak için çeşitli kurum ve kuruluşlar vardır.
Aşağıdakilerden hangisi tarımı destekleyen bu tür kurum ve kuruluşlardan birisi olduğu söylenemez?


A) Fisko birlik
B) Devlet su işleri
C) Toprak mahsulleri ofisi
D) Ticaret ve sanayi odaları


üst