Menu

TEST : Online - 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ülkemizin Kaynakları Testi 3

• 2077 defa çözüldü.

Online - 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ülkemizin Kaynakları Testi 3

1

Turizm faaliyetleri ülkemizde en çok hangi bölgemizde yapılmaktadır?


a. Akdeniz bölgesi
b. Karadeniz bölgesi
c. İç Anadolu bölgesi
d. Marmara bölgesi


2

Ahmet Bey köyüne meyve suyu fabrikası açmaya karar verir. Bankadan büyük miktarda kredi alarak fabrikayı açar. Hem köyünde iş imkânlarının artması hem de köyünün kalkınmasını amaçlamaktadır. Fakat işler umduğu gibi gitmez. Üretilen mallar ulaşım zorluğundan dolayı tüketiciye zamanında ulaşamamakta ve fazla maliyet tutmaktadır. Bu da işlerin kötüye gitmesine sebep olur.
Yukarıdaki paragrafta bir yatırım yapmadan önce, neye dikkat edilmesi vurgulanmaktadır?


a. Kredi imkanı     b. İklim
c. Ulaşım              d. Sermaye


3

Konya tahıl bakımından zengin bir yer olduğu için Mehmet Bey burada bir bisküvi fabrikası açar. Konya’da ürettiği bisküvileri Almanya’ya satmaktadır. Bu işten çok iyi kazanç sağlamaktadır.
Yukarıda Mehmet Beyin yaptığı iş aşağıdakilerden hangisine girer?


a.ithalat   b.sermaye   c.yatırım   d.ihracat


4

Devletin vatandaşına daha iyi hizmet sunması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?


a.Askerlik yapmak     b.Seçimlerde oy kullanmak
c.Vergi vermek          d.Fabrika kurmak5

Aşağıdakilerden hangisi nitelikli bir insanın ülkesine sağladığı faydalardan biri değildir?


a. Zaman ve paradan tasarruf sağlar
b. Ülke ekonomisine katkıda bulunur
c. Çevresindeki insanları zarara uğratır
d. Geliştirdiği fikirlerle topluma örnek olur.


6

Bir mesleği seçerken aşağıdakilerden hangisine en az dikkat edilir?


a. İlgi ve yeteneklere
b. Kişisel becerilere
c. Mesleğe duyulan sevgi
d. Arkadaş tavsiyesine


7

Aşağıda verilen illerimizin hangisinde küçükbaş hayvancılık daha az yapılır?


a. Rize b. Ankara c. Konya d. Adana


8

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde bulunan doğal kaynaklar arasında yer almaz?


a. Tuz gölü           b. Taş kömürü
c. Atatürk barajı   d. Karadeniz ormanları


9

Ülkemizde bulunan bazı canlı türlerinin yok olmaması için aşağıdakilerde hangisini yapılmamalıdır?


a. Devlet bu türleri koruma altına almalıdır.
b. Bu canlı türlerinden koleksiyon yapılmalıdır.
c. Basın ve yayın yoluyla halk bu konuda bilinçlendirilmelidir.
d. Özel yerlerde bu türler çoğaltılmalıdır.


10

Doğal kaynakların tükenmemesi için aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygun olmaz?


a. Diş fırçalarken çeşmesi sürekli açık bırakmamak
b. Bulaşıkları biriktirerek yıkamak
c. Çevremizi kirletmemek
d. Çiftçiye destek için tarla orman alanlarından açmak


11

I- Küçükbaş – İç Anadolu
II- Büyükbaş - Marmara
III- Arıcılık – Doğu Anadolu
IV- Balıkçılık – Karadeniz
Yukarıda verilen bölge-hayvancılık türü eşleşmelerinden hangisi yanlıştır?


a. I  b. II  c. III  d. IV


12

Aşağıdaki grafikte bazı yıllarda ülkemizde çıkan yangınların sebepleri verilmiştir.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?


a. Ülkemizdeki yangınlar en fazla 1994 yılında çıkmıştır.
b. Yangınların en büyük nedeni dikkatsizliktir.
c. Son yıllarda yapılan çalışmalar yangınların sayısını azaltmıştır.
d. Yangın sayılarında her yıl düşme yaşanmıştır.


13


Yukarıda verilen numaralı yerlerin hangisinde pamuk tarımı yapılamaz?


a. I  b. II  c.III  d.IV


14


Yukarıdaki haritada verilen arı hangi numaralı yere gittiğinde bal yapma olasılığı en azdır?


a. I  b.II  c.III  d.IV


15


Yukarıda verilen numaralı yerlerden hangisinde sanayi faaliyetleri yoğunlaşmıştır?


a. I  b. II  c. III  d.IV


üst