Menu

TEST : Online - 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ülkemizin Kaynakları Testi

• 1343 defa çözüldü.

Online - 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ülkemizin Kaynakları Testi

1

Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi yükünün dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır. Vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır.
Anayasamızın bu maddesine göre hangisine ulaşamayız?


A) Herkesin gelirine göre vergi alınır.
B) Devlet vatandaşlardan eşit miktarda vergi alması gerekir
C) Verginin konulması, değiştirilmesi ve kaldırılmasına devlet karar verir.
D) Vergi, devletin eğitim, sağlık ve güvenlik giderlerini karşılamak için kullandığı kaynaklardan birisidir.


2

Aldığımız ürünlere ödediğimiz paranın bir kısmı katma değer vergisi (KDV) olarak devlete ödenmektedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisini yaparsak devlete dolaylı vergi kazandırmış oluruz?


A) Eğitim ve öğretimi aksatmayarak
B) Yardım derneklerine bağışta bulunarak
C) Yapılan alışverişler sonucunda fiş ya da fatura alarak
D) Nakit olarak alışveriş yapıp fiş almadan indirim yaptırmak.


3

Vergi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


A) Vergiyi yalnızca kurumlar öder.
B) Vergi vermek bir vatandaşlık borcudur.
C) Devletin en önemli gelir kaynaklarından biri vergilerdir.
D) Vergiler yasalarla belirlenir, değiştirilebilir veya kaldırılabilir.


4

Devlet, giderlerinin büyük bir kısmını vergiler yoluyla halktan temin eder.
Aşağıdakilerden hangisi devletin vatandaşlardan topladığı vergiler karşılığında yaptığı hizmetlerden biri değildir?


A) Yol okul baraj yapılması
B) İş yeri açma belgesi vermesi
C) Güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesi
D) Sağlık hizmetlerinin yerine getirilmesi


5

Anayasal süreçte, vatandaş olarak bazı haklarımız olduğu gibi, vatandaşlık görevlerimiz de vardır. Bunlardan biri de vergi vermektir. Anayasamızın 73. maddesi vergi ile ilgilidir, vergi kaçırmak ve evrakta sahtecilik yapmak, bir suçtur.
Vergi verme oranının düşük, vergi kaçırma oranının fazla olduğu bir devlet hakkında aşağıdakilerden hangisinin yaşanması beklenmez?


A) Sosyal dayanışmanın güçlü olması
B) Devletin gelirlerinin az olması
C) Devletin yaptığı yatırımların azalması
D) Devlet ekonomisinin güçsüz olması


6

Vergi, devlet tarafından yapılan kamu hizmetlerinin maliyetlerini karşılamak üzere, devlete kaynak aktarılmasıdır. Vatandaşlar devletin kanunlarla zorunlu tuttuğu vergileri ödemekle yükümlüdür. Ödenmemesi hâlinde devlet zorla tahsil eder ya da cezalandırma yoluna gider.
Bu bilgilerden yararlanılarak vergiyle ilgili aşağıdakilerden hangi yargıya ulaşılamaz?


A) Kişilerin isteğine bağlı alınır
B) Vatandaşlık görevlerindendir
C) Kamu harcamaları için kullanılır.
D) Kanunlarla ödenmesi zorunlu tutulmuştur.


7

Vatandaş olan bir insanın verginin kalkabileceği hakkında fikir edinmesi ve buna sevk edilmesi bu toplumun çökmesini ve devletin batmasını istemekle birdir.
M. Kemal Atatürk, bu sözü ile aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır?


A) Vergisini vermeyen kişi ve kurumların anlayışla karşılanması gerektiğini
B) Devletin kalkınması için toplanan vergi oranlarının sürekli artırılması gerektiğini
C) Türkiye Cumhuriyeti gelişmiş ülkeler arasında yer aldığında, tüm vergilerin kalkması gerektiğini
D) Toplumun ve devletin ayakta kalmasını sağlayan en büyük dayanaklardan birinin vatandaşlardan toplanan vergiler olduğunu


8

Aşağıdakilerin hangisinde devletin bir vergi geliri olmamaktadır?


A) Ayşe'in alışveriş sonrası fiş alması
B) Öğretmenin bir siteden daire satın alması
C) Mehmet'in babasının okul aile birliğine bağışta bulunması
D) Betül’ün abisinin yurt dışından otomobil getirmesi


9

Bir ülkede vergi gelirlerinin azalması, aşağıdakilerden hangisine öncelikle neden olur?


A) Enflasyonun artmasına
B) Trafik kazalarının artmasına
C) İç ve dış ticaretin azalmasına
D) Devletin vatandaşlarına getirdiği hizmetlerde aksamaların olmasına


10

Vergi vermek, devleti karşı olan vatandaşlık görevlerimizden biridir.
Ödediğimiz vergilerin, aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesinde bir etkisi yoktur?


A) Yeni okullar yapılır.
B) Sağlık hizmetleri gelişir.
C) Askere giden kişi sayısı azalır.
D) Ülke ekonom isine gelişme sağlanır.


11

Askerlik nasıl bir vatan borcu ise vergi de vatandaşın ödemesi gereken borcudur. Biz ekonomik genişliğin temelini de ancak her milletin refah içinde yaşamaya ve ilerlemeye hakkı olduğunu kabul eden bir zihniyetle, bütün milletlerin birlikte çalışmaları yolunun bulunmasında görüyoruz.
Atatürk'ün bu sözlerine göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?


A) Vergi vermek askerlik yapmaktan daha önemlidir.
B) Atatürk vatandaşlık görevlerine önem vermiştir.
C) Milletin refahını artırmak için diğer devletlerden ekonomik yardım alınması gereklidir.
D) Devlet sadece dolaylı vergileri almalıdır


12

Devletimiz eğitim, sağlık, güvenlik ve adalet gibi temel hizmetleri yerine getirmek için harcadığı paraların önemli bir bölümünü vatandaşlarından topladığı vergilerden sağlar.
Buna göre, bir öğrencinin devletin topladığı vergilere katkı sağlaması, aşağidakilerden hangisiyle olur?


A) Trafik kurallarına uymasıyla
B) Sık sık alışveriş yapmasıyla
C) Devlete ait malları korumasıyla
D) Yaptığı alışverişlerin sonunda satıcıdan fiş veya fatura almasıyla


üst