Menu

TEST : Online - 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Yeryüzünde Yaşam Testi 1

• 1945 defa çözüldü.

Online - 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Yeryüzünde Yaşam Testi 1

1


Şekilde verilen X ve Y noktaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


A) İkisi de batı boylamlarındadır.
B) İkisi de Kuzey Yarımküre'dedir.
C) Aralarında 90° lik meridyen farkı vardır.
D) İkisinin de güneşe uzaklığı aynıdır.


2


Yukarıda P noktasının coğrafi koordinatları verilmiştir. Aşağıda coğrafi koordinatları verilen noktalardan hangisi P noktasının güneybatısında yer alır?


A) 36° Kuzey 30° Doğu              B) 41° Kuzey 28° Doğu
C) 39° Kuzey 26° Doğu              D) 37° Kuzey 44° Doğu


3

Kaan yaşadığı yeri daha ayrıntılı görebilmek için, aşağıdaki ölçeklerden hangisiyle çizilen haritayı kullanması gerekir?


A) 1/ 50 000                  B) 1/ 100 000            
C) 1/ 500 000                 D) 1/ 1 000 000


4

Bir çizimin harita sayılabilmesi için;
I. Ölçeğinin olması
II. Geniş alanları göstermesi
III. Kuşbakışı çizilmesi
IV. Ayrıntılı olması
gibi özelliklerinden hangileri gerekli değildir?


A) I-II             B) II-IV 
C) III-IV          D) II-III5


Atmosferdeki nem oranı arttıkça sıcaklık farkı azalır.
Buna göre, haritada işaretlenmiş noktaların hangilerinde sıcaklık farkı daha fazladır?

A) I, II B) II, III    C) III, IV   D) II, IV


6

Akdeniz Bölgesinde seracılığın daha kolay yapılabilmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


A) Kışların ılık geçmesi
B) Sulamaya elverişli olması
C) Yazların kurak geçmesi
D) "Boyuna Kıyı" tipinin görülmesi


7

Aşağıda, Türkiye'nin yıllık yağış dağılışını gösteren harita verilmiştir.

Bu haritayla ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?


A) Yağışın en fazla olduğu yerler genelde kıyı bölgeleridir.
B) En az yağış alan yerler arasında Tuz Gölü çevresi ve Iğdır Ovası bulunur.
C) Güney kıyılardan kuzey kıyılara doğru gidildikçe yağış düzenli olarak azalır.
D) Marmara Bölgesi'nde yağış ortalaması 300-500 mm.yi bulan alanlarda vardır.


8

Aşağıdaki diyagramda İlk Çağda Lidyalıların gerçekleştirdiği bazı gelişmeler verilmiştir.

Buna göre, diyagramdaki “?” yerine getirilebilecek en kapsamlı yargı aşağıdaki hangisdir?


A) Bilimsel çalışmalarda öncülük etmişlerdir.
B) Ticaretin gelişmesine katkıda bulunmuşlardır.
C) Kral Yolu sayesinde zengin olmuşlardır.
D) En önemli yeraltı kaynağı altın madenidir


9

Tarih öncesi dönemlere ait aşağıdaki gelişmelerden hangisi yerleşik hayata geçildiğinin kesin kanıtıdır?


A) Mağara duvarlarına hayvan resimlerinin çizilmesi
B) Kesici, kazıcı ve delici aletlerin kullanılması
C) Ateşin, ısınma ve yemek pişirme amacıyla kullanılması
D) Göl ve nehir kenarlarında tarımsal faaliyetlerle uğraşılması


10

Ekvatoral iklimin görüldüğü yerlerde her mevsim yağış vardır. Toprak sürekli ıslak olduğu için evler ahşap direkler üzerine yapılır. Evlerin malzemesi de çevrede bolca bulunan bitki türleridir.
Yukarıdaki parçaya göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?


A) Nemli bölgelerde ev yapımında ahşap kullanın yaygındır.
B) Çevredeki bitki örtüsü evlerin yapı malzemelerini etkiler.
C) Ekvatoral bölgelerde susuzluğa dayanıklı bitkiler yaygındır.
D) İnsanların yerleşme ve yaşam alanları iklim şartlarına bağlıdır.


11

Aşağıdakilerden hangisi iklimi etkileyen faktörlerden değildir?


A) Güneş ışınlarının geliş açısı         B) Bitki örtüsü
C) Rüzgarlar                                 D) Yükselti


12

Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde dağlar denize paralel uzanır. Bu nedenle bu bölgelerde deniz etkisi içerlere kadar giremez. Akdeniz ve Karadeniz ikliminin etkisi daralır. Ege bölgesinde ise dağlar denize dik olarak uzanır. Bu nedenden dolayı deniz etkisi iç kesimlere kadar girer.
Yukarıda verilen bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?


A) Ege bölgesinde denizin ılımanlaştırıcı etkisinin daha dar alanda etkili olduğuna.
B) Deniz etkisinin iç kısımlara ulaşabilmesinin dağların uzanış doğrultusuna bağlı olduğuna.
C) Karadeniz bölgesinin iç kesimlerinin kıyı kesimlerine göre daha ılık olduğuna
D) Ege ve Akdeniz bölgesinde dağların uzanış yönünün aynı olduğuna.


13


Yukarıda yıllık yağış ve sıcaklık grafiği hangi iklimin özelliklerini taşımaktadır.
Yukarıda aylık sıcaklık ve yağış grafiği verilen bölgeyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


A) Doğal bitki örtüsü makidir.
B) Akdeniz iklimi görülmektedir.
C) Yağışlar en çok kış aylarında görülür
D) Yazlar sıcak ve kurak, kışlar uzun ve çok soğuktur.


14

Hititler Anallarda;
I. Sümer çivi yazısını kullanmışlardır.
II. Tanrılara hesap verme anlayışındadırlar.
III. Yalın bir dil kullanmışlardır.
IV. Kralların başarıları yanında başarısızlıklarını da yazmışlardır. 
Yukarıdakilerden hangileri, Analların doğru ve tarafsız tarih yazıcılığını başlattığının kanıtıdır ?


A) I ve II  B) II ve IV  C) I ve III    D) III ve IV


15

Aşağıda Urartularla ilgili gelişmeler verilmiştir. Hangi seçenekte ikinci gelişmenin gerçekleşmesi birinci gelişmeye bağlı değildir?

 
A) Hayvancılığın gelişmesi    --->   Dericilik
B) Sulama kanalları             --->   Tarım
C) Ahiret inancı                   --->   Ölüleri eşya ile gömme
D) Ticaretin gelişmesi          --->   Çok tanrılı din


üst