Menu

TEST : Online - 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Yeryüzünde Yaşam Testi 2

• 1598 defa çözüldü.

Online - 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Yeryüzünde Yaşam Testi 2

1

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır ?


A) Dünya'yı iki eşit parçaya bölen çizgiye Ekvator denir
B) Kutup Noktaları'ndan eşit uzaklıkta bulunan çizgilere Meridyen denir
C) Meridyenler arası uzaklık,Ekvator'dan Kutuplar'a doğru gidildikçe daralır
D) Ekvator'dan Kutuplar'a doğru gidildikçe paralellerin uzunlukları kısalır


2

Türkiye'nin Matematiksel Konumu ile ilgili olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır ?


A) Türkiye,enlem olarak Kuzey Yarımküre'de yer alır
B) Türkiye,26-45 Doğu Boylamları ile 36-42 Kuzey Enlemleri arasında yer alır
C) Türkiye'nin en batısı ile en doğusu arasında 19 Boylam yer almakta ve bu da 76 Dakikalık zaman farkı demektir
D) Türkiye'nin en kuzeyi ile en güneyi arasında 6 Paralel (Enlem) yer almakta ve bu da 24 Km uzaklığa denk gelmektedir


3

Dünya'da kara ve denizlerin dağılışı ile ilgili olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır ?


A) Dünyadaki büyük su kütlelerine Okyanus, kara parçalarına ise Kıta denir
B) Dünya'da en büyük okyanus Büyük Okyanus, en küçük okyanus ise Hint Okyanusu'dur
C) Dünya'da 3 Büyük Okyanus ve 6 Büyük Kıta yer almaktadır
D) Dünya üzerinde Türkiye,Avrupa,Asya ve Amerika Kıtaları arasında yer alır


4

Türkiye'de görülen İklim Tipleri ile ilgili olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır ?


A) Türkiye'de üç iklim tipi yaygındır ve en geniş alana sahip olan iklim ise Akdeniz İklimi'dir
B) Karadeniz İklimi,her mevsim yağışlı ve ılıktır.En fazla yağış Sonbahar'da düşer
C) Akdeniz İklimi,yazları sıcak ve kurak;kışları ise ılık ve yağışlıdır
D) Karasal İklim,yazları sıcak ve kurak,kışları ise soğuk ve kar yağışlıdır


5

1-Haritalarda küçültme oranına KROKİ denir
2-Kibele FRİGLER 'in bereket ve çoğalmayı temsil eden tanrısıdır
3-Ticaret yapmak amacıyla Kral Yolu'nu kuran medeniyet,LİDYALILAR ' dır
4-Büyük Sahra'da göçebe hayvancılık yapan topluluk EVENLER dir.
Yukarıda verilen ve büyük harflerle yazılmış olan kelimelerden hangisi veya hangileri,bulundukları cümlede yanlış bilgiyi içermektedir ?


A) 1 ve 2         B) 3 ve 4     
C) 1 ve 4         D) 2 ve 3


6

Zuhal, yaşadığı beldenin bir haritasını yapmak istiyordu. Bunun için harita ile ilgili bir kısım bilgilere ihtiyacı vardı.
Zuhal’e yapacağı harita hakkında bilgi veren birisi aşağıdakilerden hangisini söylerse Zuhal’i yanıltmış olur ?


A) Harita bir düzleme aktarılmış olmalıdır
B) Haritada gösterilecek yer, belirli bir ölçek dahilinde küçültülmüş olmalıdır
C) Haritada gösterilecek yerin, tam tepeden görünüşü (Kuşuçuşu) sağlanmış olmalıdır
D) Haritada belli noktalarda kroki gibi taslak çizimler olabilir


7

                                            Deniz        Kara
Kuzey Yarımküre                     % 61      % 39
Güney Yarımküre                     % 81      % 19
Yukarıda Kuzey ve Güney Yarımkürelerde Kara ve Denizlerin kapladığı alanlar verilmiştir.
Buna göre,yukarıdaki bu bilgilerden yararlanılarak, aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşamayız ?


A) Kuzey ve Güney Yarımkürelerde denizlerin kapladığı alan daha geniştir
B) Kuzey Yarımküre’deki karalar, Güney Yarımküre’deki karaların iki katından daha fazladır
C) Güney Yarımküre'de denizlerin fazla olması,turizmin yoğunlaşmasına etki etmiştir
D) Güney Yarımküre’de karaların kapladığı alanın oranı ’nin altındadır


8

Haritadaki küçülme oranına ÖLÇEK denir.
Büyük ölçekli haritalar ile küçük ölçekli haritalar karşılaştırıldığında, büyük ölçekli haritalar ile ilgili ne söylenemez ?


A) Paydadaki rakam küçüktür.
B) Yerşekilleri daha ayrıntılı gösterilir.
C) Küçük alanları gösterir.
D) İki yer arasındaki gerçek uzaklık daha fazladır


9

Ege Bölgesi’nin fiziki haritasında,aşağıdaki ölçeklerden hangisinin kullanılması durumunda yer şekilleri daha ayrıntılı gösterilir?


A) 1 / 100.000 
B) 1 / 800.000
C) 1 / 1.250.000 
D) 1 / 500.000


10

** Türkiye’nin güneyinde bulunan Mersin’de yıllık sıcaklık ortalaması 19°C’dir ve yazları sıcak geçer.
** Türkiye’nin kuzeyinde bulunan Zonguldak’ta ise yıllık sıcaklık ortalaması 13°C’dir ve yazları serin geçer.
Buna göre, bu iki kentteki sıcaklık farkının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


A) Mersin’in önemli bir limana sahip olması
B) Mersin’in deniz kenarında olması
C) Zonguldak’ın başlangıç meridyenine daha yakın olması
D) Zonguldak’ın ekvatora daha uzak olması


11

Tarih öncesi dönemle ilgili yapılan araştırmalarda insanların mağaralarda yaşadıkları ve bu mağaraların duvarlarına avladıkları hayvanların resimlerini yaptıklarını biliyoruz. Bu insanların, taş ve madenden yaptıkları alet ve araçları kullandıkları ; çanak-çömlek yapımında ileri gittikleri bilinmektedir.
Yukarıdaki bilgilerden aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşılamaz?


A) Tarih öncesi insanları daha çok mağara ve ağaç kovuklarında yaşarlardı
B) Maden ve taşları işleyerek çeşitli alet ve araçlar yaparlardı
C) Duvar resimlerinin üzerinde, resmi yapan kişilerin isim ve kişiliklerine ait yazılar bulunurdu
D) Topraktan çanak-çömlek yapmayı geliştirmişlerdi


12

Anadolu medeniyetlerinden Frigyalıların ordusu genellikle yaya askerlerden oluşuyordu ve sistem olarak Hitit ordusuna benziyordu, Frigyalılarda öküz kesmenin ve saban kırmanın cezası ölümdü. Ayrıca tiftik keçisinin kılından üretilen dokumalar ile tapates adını taşıyan halı ve kilim üretimi yaygındı.
Buna göre, Frigyalılarla ilgili olarak;
I. Askeri alanda farklı uygarlıklardan etkilendikleri,
II. Tarımı korumak için ağır kanunlar koydukları,
III. Dokumacılık alanında ürünler oluşturdukları
yargılarından hangisine ya da hangilerine ulaşılabilir?


A) Yalnız I  B) I, II ve III  C) I ve III  D) Yalnız II


13

Aşağıdaki diyagramda İlk Çağda Lidyalıların gerçekleştirdiği bazı gelişmeler verilmiştir:
** Kral Yolu'nu yapmışlardır.
** Takas Usulü'ne son vermişlerdir.
** İlk Kez Altın Para'yı kullanmışlardır.
Buna göre,yukarıdaki diyagramdan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdaki hangisidir ?


A) Bilimsel çalışmalarda öncülük etmişlerdir.
B) Ticaretin gelişmesine katkıda bulunmuşlardır.
C) Kral Yolu sayesinde zengin olmuşlardır.
D) En önemli yeraltı kaynağı altın madenidir.


14

Aşağıda Urartularla ilgili gelişmeler verilmiştir.
Hangi seçenekte ikinci gelişmenin gerçekleşmesi birinci gelişmeye bağlı değildir ?


    Birinci Gelişme                    İkinci Gelişme
    ---------------------------------------------------------
A) Hayvancılığın Gelişmesi........Dericilik
B) Sulama Kanalları.....................Tarım
C) Ahiret İnancı..........................Ölüleri eşya ile gömme
D) Ticaretin Gelişmesi...............Çok tanrılı din


15

Hititlerde suçlu bir kişi için şiddetli cezalar verilmiyor, onun yerine zarar gören bir malın parası suçluya ödetiliyordu.
Bu uygulamadan yola çıkarak Hititlerle ilgili hangi yargıya varılabilir ?


A) İnsan haklarına değer verirlerdi
B) Halka ceza vermekten çekinirlerdi
C) Dini inançları cezayı istemezdi
D) Ticareti ön planda tutarlardı


16

İlk Çağ’da Anadolu’da kurulan uygarlıklardan biri olan İyonyalılar döneminde;
- Hipokrat, tıp alnında çalışmalar yapmış,
- Diyojen, felsefe alanında önemli eserler yazmış,
- Tales güneş tutulmasını önceden hesaplamış,
- Pisagor, matematiği bilim haline getirmiştir,
Buna göre, İyonyalılar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir ?


A) Pozitif bilimlerde çeşitli çalışmalar yaptıkları
B) Farklı uygarlıklardan etkilendikleri
C) Doğu ve batı uygarlıklarını kaynaştırdıkları
D) Güçlü bir merkezi otoriteye sahip oldukları


17

Hititler Anallarda;
I. Sümer çivi yazısını kullanmışlardır.
II. Tanrılara hesap verme anlayışındadırlar.
III.  Yalın bir dil kullanmışlardır.
IV. Kralların başarıları yanında başarısızlıklarını da yazmışlardır.
Yukarıdakilerden hangileri, Analların doğru ve tarafsız tarih yazıcılığını başlattığının kanıtıdır ?


A) I ve II    B) II ve IV    C) I ve III   D) III ve IV


18

İlkçağda Anadolu’da yaşayan toplumlar farklı ekonomik alanlarda faaliyet göstermişlerdir. ..
Örneğin, verimli topraklarda yaşayan Frigyalılar ve Hititler tarım ve hayvancılıkla, deniz kıyısında kurulan İyonyalılar denizcilikle, yeraltı kaynakları zengin bir yerde kurulan Urartular da madencilikle uğraşmışlardır...
Bu bilgilere göre toplumların ekonomik hayatlarında aşağıdakilerden hangisinin daha büyük etkisinin olduğu söylenebilir ?


A) Yönetim şekillerinin
B) Kültürel farklılıklarının
C) Kuruldukları coğrafyanın özelliklerinin
D) Sık sık savaş yapmalarının


19

Tarihte çağların tüm insanlığı ilgilendiren, etkileyen  önemli olaylarla başladığı ve sona erdiği kabul edilir.
Buna göre, aşağıda verilen çağların başlangıç olaylarından hangisi yanlıştır ?


A) ilkçağ - Yazının İcadı 
B) Yeniçağ - İstanbul’un Fethi
C) Yakınçağ - Sanayi Devrimi 
D) Ortaçağ - Kavimler Göçü


20

** Tarım toplumu olan Friglerin en büyük tanrısı toprak ve bereket tanrıçası ‘Kibele’dir...
** Savaşçı bir toplum olan Urartuların en büyük tanrıları savaş tanrısı ‘Haldi’dir...
Yukarıdaki bu  bilgilere göre, İlk Çağ Anadolu toplumları için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir ?


A) Ekonomilerin temeli tarıma dayanır
B) Sürekli savaş halindedirler
C) Toplumların yaşam tarzları, dini inanışları etkilemiştir
D) Dinin toplum üzerindeki etkisi azalmıştır


üst