Menu

TEST : Online - 6. Sınıf Tam Sayılar Testi

• 679 defa çözüldü.

Online 6. Sınıf Matematik Tam Sayılar Testi Çöz

1

Aşağıdakilerden hangisi negatif bir sayı ile ifade edilemez?

A-)Havanın sıfırın altındaki sıcaklığı
B-)Denizin derinliği
C-)Apartmanın 3. katı
D-)Ağacın kök derinliği

2

Aşağıdaki sayılardan hangisine karşılık gelen nokta, 0 (sıfır) başlangıç noktasına en uzakta yer alır?

A) 11      B) 7
C) -10     D) -12

3

Ufuk’un 80 TL’si vardır. 18 TL’ye kravat, 25 TL’ye gömlek ve 60 TL’ye takım elbise almak istiyor. Bunları alabilmesi için en az kaç TL’ye daha ihtiyacı vardır?

A) 13    B) 23
C) 27    D) 37

4

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) |+18| > |-8|       B) |+21| = |-21|
C) |-140| < 140      D) |-18| < |-20|

5

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) En büyük negatif tam sayı -1 ‘dir.
B) En küçük pozitif sayı + 1’ dir.
C) -8 sayısının mutlak değeri 8’ dir.
D) Tam sayılar kümesi N ile gösterilir.

6

52 YTL alacağı ve 125 YTL borcu olan bir adamın borcu ve alacağı işaret kullanılarak tam sayılarla nasıl gösterilir?
      Borç     Alacak
A) (+125) (-52)
B) (-125) (+52)
C) (-125) (-52)
D) (+125) (+52)

7

–4 ile +4 arasında olan tam sayıların oluşturduğu küme hangisidir?

A) {–4, 0, +4}
B) {–3, –2, –1, 0, 1, 2, 3}
C) {0, 1, 2, 3}
D) {–3, –2, –1, 1, 2, 3}

8

-12, -5, +4, 0 sayılarının mutlak değerleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

A) -12, -5, +4, 0
B) +12, +5, +4, 0
C) +12, +5, -4, 0
D) -12, +5, -4, 0

9

|-100|, -90, 0, +15, |+50|, -75 sayıları sayı doğrusu üzerine yerleştirilirse en solda hangi sayı olur?

A) |+50|     B) -75
C) -90        D) +15

10

Rakamları farklı üç basamaklı en büyük tam sayı ile rakamları farklı üç basamaklı en küçük pozitif tam sayının toplamı kaçtır?

A) 1099    B) 1089
C) 999      D) 900

11

(-101) + (+100) + (-15) + (+20) işleminin sonucu kaçtır?

A) -5    B) -4
C) 4     D) 9

12

[(+5) + (-4)] + [(-10) + (-11) + (+25)] işleminin sonucu kaçtır?

A) +13   B) +8
C) +5     D) +3

13

a = 5, b = 3 için;
[(-a) + (-b)] + [(a)+(b)] işleminin sonucu kaçtır? 

A) -16      B) -8
C) 16       D)  0

14

[(+17) – (+25)] + [(–12) – (+21)] işleminin sonucu hangisidir?

A) –41     B) –25
C) 25       D) 41

üst