Menu

TEST : Online - 6. Sınıf Türkçe Cümlede Anlam Testi 1

• 2011 defa çözüldü.

Online - 6. Sınıf Türkçe Cümlede Anlam Testi 1

1

Aşağıdaki yargılardan hangisi nesneldir?


A) Resim sanatı kişilik gelişimini olumlu etkiler.
B) Tiyatro oldukça eğlendirici bir sanat dalıdır.
C) Peyami Safa, ülkemizin yetiştirdiği en büyük yazardır.
D) “Yalnız Efe” öyküsü Ömer Seyfettin’e aittir.


2

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, eylemin nedeni belirtilmemiştir?


A) Dili sade olduğu için insanlar onun yazılarını okuyordu.
B) İnsanları kitap okur durumda görmek beni mutlu eder.
C) Kitap satışlarının artması yazarları sevindirmişti.
D) Bize bu eserleri ulaştıran şahısları saygıyla anıyoruz.


3

“-ce” eki, aşağıdakilerden hangisinde “Bu yaz gönlümce eğlenemedim.” cümlesindekine benzer bir anlam vermiştir?


A) Önerimi kibarca reddetti.
B) Bana kaygısızca davranma.
C) Kendimce kararlar aldım.
D) Beni sessizce dinler, sanırdım.


4

“O, başkalarına hatta yakınlarına dahi iç dünyasının kapılarını açmaktan kaçınan biridir.” Cümlesinde altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?


A) Senin gibi ağzında bakla ıslanmayan adama nasıl güvenebilirim?
B) Oğluma, duygu ve düşüncelerimi anlatmak istiyorum; ama pek kolay olmuyor bu.
C) Sorumluluklarını yine birine yıkmaya çalışıyorsun galiba.
D) Bildiklerim bunlardan ibaret; artık beni rahat bırakın, üstüme gelmeyin.5

I. Sözünü tutmaman sadece sana zarar verir.
II. İşler planlandığı gibi gitmezse gitmesin, bana ne?
III. Beklediğim para gelmezse ev kirasını nasıl öderim?
IV. Sınav yaklaştıkça öğrencilerde heyecan da artıyordu.
Yukarıdaki cümlelerin hangisinde “kaygılanma” söz konusudur?


A) I B) II C) III D) IV


6

“Çok beceriklidir, tuttuğunu koparır, elinden………..” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi daha uygun olur?


A) uçan kuş kurtulmaz
B) bir şey gelmez
C) neler çektik
D) kaza çıktı


7

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yakınma” vardır?


A) Bizim oğlan kendi başına oynuyor; hiç arkadaş aramıyor.
B) Dikkatli ol, Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olursun.
C) Yaşam çok güzel; ama kimilerinin düzeysiz düşünceleri yaşamı karartıyor.
D) Kişinin yalnızlığı sevebilmesi için, arkasında ona güven verecek anılarının olması gerekir.


8

Aşağıdakilerden hangisi “Ne sinemaya, ne de tiyatroya gitmeyi ihmal ederim.” cümlesiyle aynı anlamdadır?


A) Sinemaya da tiyatroya da gitmeyi ihmal ederim.
B) Ya sinemaya ya tiyatroya gitmeyi ihmal ederim.
C) Hem sinemaya hem tiyatroya gitmeyi ihmal etmem.
D) Sinemaya ve tiyatroya gitmeyi ihmal ederim.


9

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi yoktur?


A) Geç uyandığından otobüsü kaçırdı.
B) Sınavı kazandığı için mutluluktan uçuyordu.
C) Aldıklarını evde unutunca geri dönmek zorunda kaldı.
D) Ders çalışmak için uygun saati bekliyor.


10

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "yakınma" anlamı vardır?


A) Çalışmayı sevdiğim gibi gezmeyi de severim.
B) Geldikleri gibi gidecekler, başka çareleri yok.
C) Çukuru kazdıkları gibi bir de örtmesini öğrenseler.
D) Kimseyi dinlemiyor gibi.


11

Hangi tümcede yansıma niteliği taşıyan bir sözcük vardır?


A) Konya’daki teyzem bize geldi.
B) Okuldakiler beni hep üzüyor.
C) Evdeki hesap çarşıya uymadı.
D) Sular şırıl şırıl akıyordu.


12

"Matematik sınavında boyunun ölçüsünü aldı." sözüyle anlatılmak istenen nedir?


A) Matematik dersinde herkes başarılı olamaz.
B) Matematik dersinden yetersiz olduğunu anladı.
C) Matematik boy ölçmeye yarayan bir derstir.
D) Matematik sınavında az da olsa başarılı oldu.


13

(1)Bütün kültürleri var eden ve yaşatan, dildir. (2)Herkesin anadilinde eğitim görmeye hakkı vardır. (3)Bu hak her türlü yayını kapsayacak boyutta tutulmalıdır. (4)Anadil eğitimini yasaklamak, bir kültürü eritmekten başka anlam taşımaz.
Numaralanmış cümlelerden hangileri yakın anlamlıdır?


A)1. ve 2.     B)1. ve 4.
C)2.ve 3.      D)2.ve.4


14

Aşağıdakilerden hangisi küçültme anlamı veren sözcüktür?


A) upuzun B) simsiyah C) tozluca D) mosmor


15

Aşağıdaki sözlerden hangisinde fiziksel ve ruhsal özellik birlikte verilmiştir?


A) Annem yeşil gözlü, uzun boyludur.
B) Kardeşim heyecanlı heyecanlı anlatıyordu.
C) Kadının iç rahatlığı yüzündeki pembeliğe yansıyordu.
D) Babam telâşla eve girdi.


16

“Oturmak” kelimesi, aşağıdaki cümlelerin hangisinde “uygun gelmek” anlamında kullanılmıştır?


A) Demokrasi ülkemizde artık yerine oturdu.
B) Yeni diktirdiği takım elbise, üzerine oturdu.
C) Çocuk büyük bir iştahla sofraya oturdu.
D) Bütün gün hiçbir iş yapmadan oturdu.


17

Aşağıdakilerden hangisi anlamca en geniş kapsamlıdır?


A) tahıl B) buğday C) ekmek D) arpa


18

Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır?


A) cümle-tümce
B) samimi-içten
C) küçük-ufak
D) israfçı-tutumlu


19

"Selvi boylu kızım gözlerini başka yöne çevirmişti." cümlesindeki benzetmede benzeyen aşağıdakilerden hangisidir?


A) Selvi B) Boy C) Kız D) Gözler


20

“vurma-at-köpeğe-kendini-sanır-gem”
Yukarıdaki sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda baştan üçüncü sözcük hangisi olur?


A) Vurma B) Kendini C) Gem D) At


üst