Menu

TEST : Online - 6. Sınıf Türkçe Cümlede Anlam Testi

• 1730 defa çözüldü.

Online - 6. Sınıf Türkçe Cümlede Anlam Testi

1

Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerden hangisi, diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır?


A) Kuşkusuz, bizim köyde olanları duymuşsunuzdur.
B) Elbette, bütün çabalarımız onun içindir.
C) Tabiî ki, orada seni koruyacağım.
D) Sanırım, işimiz akşama kadar biter.


2

“Ahlâkın en temel ilkesi; sana yapılmasını istemediğin bir şeyi sen de başkasına yapma.”
Aşağıdaki sözlerden hangisi bu cümleyle doğrudan ilgilidir?


A) Ya olduğun gibi görün; ya göründüğün gibi ol.
B) İğneyi kendine, çuvaldızı başkasına batır.
C) Uzaktan davulun sesi hoş gelir.
D) Düğün seyirciye kolay gelir.


3

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı yoktur?


A) Acaba hangi gün tiyatroya gitse
B) Bütün güzelliği iyiliği midir
C) Ateş olmayan yerden duman çıkmaz
D) Saçınızdaki tokayı çıkaracak mısınız


4

"Büyük" kelimesi aşağıdakilerin hangisinde "üstün niteliği olan" anlamında kullanılmıştır?


A) O ayrıldığı için büyük üzüntü duyduk.
B) Büyükbabasını görünce boynuna sarıldı.
C) Cümle başlarında büyük harf kullanılır.
D) Her zaman, "Ahmet Bey büyük adamdır." der.5

Aşağıdakilerin hangisinde "Ucu bucağı olmayan bu topraklarda bir an için kaybolduğunu sandım." cümlesindeki altı çizili sözün yerini tutabilecek bir kelime kullanılmıştır?


A) İnsan buraya gelir de bir haber vermez mi?
B) Gördüğüm kadarıyla orada hiç ağaç yoktu.
C) Böyle geniş bir çiftliğimin olmasını isterdim.
D) Sonsuz gökyüzüne bakınca çocukluğunu hatırladı.


6

I. bazıları sonradan büyüklük kazanır
II. bazılarını da
III. zorla büyük
IV. bazıları da büyük olarak doğar
V. yaparlar
Yukarıdaki cümle parçacıklarının anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturan sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?


A) I - IV - II - III - V
B) IV - II - I - III – V
C) III - II - V - IV - I
D) IV - I - II - III - V


7

"Mevsimlere .......... olmayan, yağmurların dilinden .......... " cümlesi en uygun olarak hangisiyle doldurulabilir?


A) ilgisi - bilir
B) meyli – anlayamaz
C) hasret - çeker
D) saygılı - dönmez


8

"Her şeyin eskisi ortadan kalkar, kaybolur, piyasadan çekilir, fakat kitabın böyle değil." cümlesinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?


A) Kitap her zaman önemlidir.
B) Kitaplar hiçbir zaman değerini kaybetmez.
C) Kitaplar etkisini yitirmez.
D) Kitaplarda anlatılanlar yenilenmelidir.


9

Aşağıdaki dizelerin hangisinde "neden- sonuç" ilişkisi vardır?


A) Akşamüstüne doğru, kış vakti
    Bir hasta odasının penceresinde
B) Kızılırmak parça parça olaydın
    Her parçan bir yerlerde kalaydın.
C) Kalbim yine üzgün seni andım da derinden
    Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden.
D) Ekin biçtim tarlalarında demet demet
    Kaval çaldım, koyun güttüm yaylalarında


10

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yorum söz konusudur?


A) Bahar yine insanın gönlünü ferahlatan güzelliklerle kapımızı çaldı.
B) Ülkemizde hemen her yıl basılan kitapların sayısı üzerinde araştırma yapılıyor.
C) Son yıllarda ülkemizde çok fazla şiir kitabı yayınlanıyor ve satılıyor.
D) Bir kitap beş binden fazla basılamıyor ülkemizde.


11

"Tabak tabak yemek yedi; ama yine de doymadı." cümlesindeki altı çizili sözün kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?


A) Çocuklar onar onar saymayı öğrendiler.
B) Kırlarda kucak kucak çiçek topladık.
C) İstasyona koşa koşa gelmişler.
D) Onlar tatlı tatlı sohbet ediyorlar.


12

"Bu iş beni hiç sarmadı." tümcesinde geçen "sarmadı" sözcüğünün anlamı nedir?


A) kaplamadı            B) ilgilendirmedi
C) hoşuma gitmedi    D) tatmin etmedi


13

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme vardır?


A) Tek başına yaşamın zorluklarına karşı direniyor.
B) Ansızın ağlamaklı bir adam gördü.
C) Şakir Efendi derin bir sessizliğe gömüldü.
D) Eve hırsız gibi sessizce girdi.


14

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartma söz konusudur?


A) Soruyu hemen cevaplayıverdi.
B) Suyun sıcaklığı 80 dereceye ulaştı.
C) Dünyalar kadar iş yaptı.
D) Akşama kadar dinlenmeden çalıştı.


15

Aşağıdakilerin hangisinde “sıcak” sözcüğü, “içten, samimi” anlamında kullanılmıştır?


A) Sıcak suya iyice alışmış olmalısınız.
B) Sıcak savaş artık yerini soğuk savaşa bıraktı.
C) Sıcak, çiftçileri kara kara düşündürüyor.
D) Burada sıcak karşılanacağımızı ummuyordum.


16

“Kısa zamanda büyük bir............. ulaştı; ama bu onu asla.........” cümlesinde boş bırakılan yerlere, aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisinin getirilmesi uygun olur?


A) zenginliğe - sarsmadı
B) güzelliğe - korkutmadı
C) üne - şımartmadı
D) başarıya - yıldırmadı


17

Aşağıdaki sözcük çiftleri arasında bir anlam ilişkisi vardır. Buna göre hangisi diğerlerinden farklıdır?


A) Çalışkan – Tembel       B) Vasıta – Araç
C) Savurgan – Tutumlu    D) Sert – Yumuşak


18

“Süt gibi beyaz elbisesini giyerek arkadaşlarının yanına gitti.” Cümlesinde benzeyen aşağıdakilerden hangisidir?


A) Süt B) beyaz C) elbisesini D) arkadaşlarının


19

Aşağıdakilerden hangisi cümle değildir?


A) Uzun bir ayrılık
B) Ağaç yaş iken eğilir.
C) Koşuyor.
D) Okuma fırsatını iyi kullanmalıyız.


20

"Pabucun burnu delinmişti." Tümcesindeki burun sözcüğü hangi anlamda kullanılmıştır?


A) yan B) temel C) mecaz D) terim


üst