Menu

TEST : Online - 6. Sınıf Türkçe İsimler ( Adlar ), İsim Tamlamaları Testi

• 3054 defa çözüldü.

Online - 6. Sınıf Türkçe İsimler ( Adlar ), İsim Tamlamaları Testi

1

Kültür ve Edebiyat: Kaya - Gül
Müzik: Cengiz - Sezen
Resim: Emre - Nazan
Fen ve Teknoloji: Gülay - Berk
Hacer Öğretmen, kulüplerdeki öğrencilerin yerlerini değiştirmek istiyor. İsimleri tür adı olarak da kullanılan öğrencileri farklı kulüplerde görevlendirecektir.
Buna göre Hacer Öğretmen’in hangi kulübün üyelerini değiştirmesi gerekir?


A)Kültür ve Edebiyat       B)Müzik
C)Resim                        D)Fen ve Teknoloji


2

Tren gelir öterek
Kömürünü dökerek
Ben anamdan ayrıldım
Gözüm yaşın dökerek
Bu manideki altı çizili tamlamanın dil kurallarına uygun yazılışı hangi seçenekte verilmiştir?


A)Gözüm yaşı
B)Göz yaşın
C)Gözümün yaşın
D)Gözümün yaşını


3


Tilki, etrafında sadece topluluk adlarının yazılı olduğu üzüm salkımını almak istiyor.
Buna göre tilki kaç numaralı üzüm salkımını almalıdır?


A)I   B)II   C)III   D)IV


4


Okan, yukarıdaki gibi bir resim yapmış ve bu resme dört tane isim düşünmüştür. Bu dört isimden “belirtisiz isim tamlaması” biçiminde olanını seçmiştir.
Buna göre Okan bu tabloya hangi ismi vermiştir?


A)Kaplumbağa Sevgisi
B)Kaplumbağaların  Yaşamı
C)Çocuk ve Kaplumbağa
D)Sevimli Çocuğun Kaplumbağası5

I. Cam
II. Sileceği
III. Ülkenin
IV. Okulun
V. Yönetimi
Akın, yukarıda verilen kelimelerden iki tanesini yan yana getirip anlamlı bir “belirtili isim tamlaması” oluşturmak istiyor.
Buna göre Akın kaç numaralı kelimeleri yan yana getirmelidir?


A)I ve II            B)II ve III
C)III ve IV        D)IV ve V


6

LEYLEK
Leylek leylek havada,
Yumurtası tavada,
Gel bizim hayata,
Hayat kapısı kilitli,
Leyleğin başı bitli.
Yukarıdaki tekerlemede kaç tane isim tamlaması vardır?


A)1    B)2    C)3    D)4


7

Aşağıdakilerden hangisinde tamlayan, tamlananın hangi maddeden yapıldığını bildirmez?


A)Alüminyum tencere     B)Tahta kaşık
C)Çay bardağı               D)Sünger yastık


8

Belirtili İsim Tamlaması
I. Altın kafes
II. Ev kirası
III. Yılın sonu
IV. İpek saç
Emel isim tamlamaları ile ilgili bir etkinlik hazırladı. Ancak, bir tanesi dışında tüm örnekleri yanlış yazdı.
Buna göre Emel’in tek doğru örneği hangisinde yer almaktadır?


A)I   B)II   C)III   D)IV


9


Güneş’in bulunduğu yere göre gölge boyunun en kısa olduğu konumdaki sözcüğün özelliği aşağıdakilerden hangisidir?


A)Soyut anlamlı tekil bir isimdir.
B)Somut anlamlı çoğul bir tür ismidir.
C)Somut anlamlı bir topluluk ismidir.
D)Somut anlamlı tekil bir tür ismidir.


10


Keloğlan, düşündüğü eklerden hangilerini kullanırsa yandaki kutucuklardaki sözcüklerin hepsiyle belirtili isim tamlamaları kurar?


A)I   B)II    C)III    D)IV


11

I. Bütçem
II. Okul Harcamaları
III. Yaz Tatili Harcamaları
IV. Ailemin Bütçesi
Çağdaş, evdeki ekonomik durumu kontrol etmek için dört tane defter açmıştır.
Bu dört defterden hangisinin ismi belirtisiz isim tamlamasının başka bir ismin tamlayanı olarak kullanılmasıyla oluşmuştur?


A)I  B)II  C)III  D)IV


12

Aşağıdakilerden hangisinde tamlayanı ile tamlananı yer değiştirmiş bir isim tamlaması vardır?


A)Bir yaz günü geçtik Tuna’dan kafilelerle.
B)Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik.
C)Umurunda değildi kimsenin yenilmemiz.
D)Bir köşede öylece kalakaldı kimsesiz.


13

Aşağıdakilerden hangisinde arasına sıfat girmiş bir isim tamlaması vardır?


A)Çobanın yalan dünyasını anlatırdı bize.
B)Kuş kafesinin tellerini gördük çok sonra.
C)Ağacın dallarına asılıyorduk salıncak niyetine.
D)”İş güç zamanı dert çıkarmayın başımıza.”derlerdi.


14

”Bu yurt; Kanunilerin, Fatih Sultan Mehmetlerin yurdu.” cümlesinde “-ler” ekinin kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?


A)Kanlar içinde yatan yaralıya kimse yardım etmiyordu.
B)Sabahlara kadar çalıştım, ama kimse teşekkür etmedi.
C)Göktürkler, “Türk” adını kullanan ilk devlettir.
D)Konuşmacı, “Mustafa Kemaller ölmez!” deyince bir alkış tufanı koptu.


15

Aşağıdaki birleşik sözcüklerden hangisi belirtisiz isim tamlaması biçiminde oluşmuştur?


A)Gökkuşağı        B)Gecekondu
C)Dalgakıran       D)Bilgisayar


16

”Av sezonun…. açılmasıyla birlikte, şehr…. dışındaki ağaçlık alan…. avcılar kapladı. El kadar kuşlar…. onlara ne faydası olacaksa?”
Bu cümlelerde boş bırakılan yerlere sırasıyla getirebileceğimiz ekler, aşağıdaki balonların hangisinde vardır?


A) -ün, -i, -nin, -u
B) -un, -in, -ı, -ın
C) -u, -i, -nın, -un
D) -nun, -nün, -ı, -u


17

I. Tekir
II. Türkçe
III. Karadeniz
IV. Tepe
Buna göre verilenlerden hangisi tür adıdır?


A)I    B)II   C)III   D)IV


18

”Bencil insanlar, koskoca denizde tek başına yüzmek isteyen balinalar gibidir.”
Bu cümlede kaç tane çoğul isim vardır?


A)1    B)2    C)3     D)4


19


Yukarıdaki tabloda hangi tamlamanın türü yanlış işaretlenmiştir?


A)I         B)II
C)III       D)IV


20


Yukarıdaki tabloda hangi ismin özelliği yanlış işaretlenmiştir?


A)I         B)II
C)III       D)IV


üst