Menu

TEST : Online - 6. Sınıf Türkçe İsimler, İsim ( Ad ) Tamlamaları Testi 1

• 2720 defa çözüldü.

Online - 6. Sınıf Türkçe İsimler, İsim ( Ad ) Tamlamaları Testi 1

1

”Bazı isimler kullanıldığı cümleye göre hem cins hem de özel isim olabilir.”
1. Kaya
2. Pamuk
3. Beyin
4. Arzu
Kaç numaralı kelebekte yazılı olan sözcük yukarıdaki kurala örnek olarak gösterilemez?


A)1    B)2    C)3   D)4


2

Mavi: Çokluk
Kırmızı: Somut
Beyaz: Topluluk
Sarı: Özel
Pembe: Cins
”Kitaplar” isminin özellikleri renklerin hangilerinde doğru olarak verilmiştir?


A)Mavi – kırmızı – pembe
B)Beyaz – kırmızı – sarı
C)Mavi – beyaz – kırmızı
D)Kırmızı – sarı – pembe


3

-lık, -lik eki eklendiğinde soyut isim olacak dört tane sözcük yazınız.
1. Çocuk
2. Arkadaş
3. İnsan
4. Korku
Yukarıdaki etkinlikte kaç numaralı sözcüğün yanlış olarak verildiği söylenebilir?


A)1   B)2   C)3   D)4


4

İçinde topluluk adı bulunan birer cümle yazınız?
Cem: Ali, bu yıl da kurul kararıyla geçti.
Muhsin: Meclis, bu hafta bu konuyu görüşecek.
Çiğdem: Sınıfta öğrenci olmadığı için ders işlenmedi.
Arzu: Çoban, sürüyü karşıya geçirmeye çalıştı.
Yukarıdaki öğrencilerden hangisi öğretmenin sorduğu soruyu yanlış cevaplamıştır?


A)Cem             B)Muhsin
C)Çiğdem        D)Arzu5

Aşağıdakilerden hangisinde “yol” sözcüğü somut bir isim olarak kullanılmamıştır?


A)Patika yolları geçerek köye vardık.
B)Otobüse binmek için yola kadar yürüdük.
C)Sahile bir de yürüyüş yolu yapacaklar.
D)Bir yolunu bulup onu ikna etmeliyiz.


6

Yol boyunca başı dumanlı dağları seyrettim. Gökyüzü birden kapkara bulutlarla kaplandı ve bu arada gökyüzünün güzelliği dikkatimi çekti.
Yukarıdaki parçada kaç tane ad tamlaması vardır?


A)1  B)2  C)3  D)4


7

İki ya da daha çok sözcüğün, birbirini değişik ilgilerle tamamladığı söz gruplarına tamlama denir. Türkçede “Sıfat tamlaması” ve “İsim tamlaması” olmak üzere iki tür tamlama vardır.
I.Yaşlı çınar, gölgesiyle insanları serinletiyordu.
II.Bu okulun bizim hatıralarımızda yeri büyüktür.
III.Sen benden ayrı, ben sana yasak.
IV.Bahar gelince kırlar, sarı papatyalarla dolar.
Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde veya hangilerinde isim tamlaması vardır?


A)Yalnız I          B)II – III
C)I – IV            D)Yalnız II


8

Tamlayanın ve tamlamanın tamlama eklerini aldığı tamlamalara belirtili isim tamlaması denir.
Aşağıdakilerden hangisinde bu tanıma uyan bir tamlama yoktur?


A)Odanın kapısı açık kalınca üşüdüm.
B)Şehrin sokakları benim tek gezinti yerimdir.
C)Daha günün ortasında yorulduğunu söyledi.
D)Baharatları, mümkünse cam kavanoza koy.


9

”Biz yıllar boyunca eğitimin önemini anlayamadığımız için çok iyi seviyelere gelemedik.”
Bu cümlede altı çizili söz grubunda bulunan tamlamanın benzeri aşağıdakilerden hangisinde vardır?


A)Yeşil bir yerde suyun sesini dinlemek o kadar güzel ki.
B)Toplumdaki yaşama sevincini artırmak gerekir.
C)Bahar gelince kırmızı güller açar buralarda.
D)Bugün sınıf başkanımızı seçtik.


10

I.Şehrin su sıkıntısı hala devam ediyor.
II.Çayın tadı kötü olduğu için içmek istemedim.
III.İstanbul’un en önemli geçim kaynağı sanayidir.
IV.Buranın bizim hatıralarımızda önemli bir yeri vardır.
Numaralanmış cümlelerde aşağıdaki tamlamalardan hangisiyle ilgili örnek verilmemiştir?


A)Belirtili ad tamlaması               B)Belirtisiz ad tamlaması
C)Zincirleme ad tamlaması         D)Takısız ad tamlaması


11

Bazı ad tamlamaları tamlananın neyden yapıldığını bildirir.Bu tür tamlamalara takısız ad tamlaması denir.
Bu açıklamaya uygun kullanım aşağıdakilerden hangisinde vardır?


A)Kömür gözlüm nerelerdedir acaba şimdi?
B)Edirne’deki taş köprü ilgimi çok çekti.
C)Yıkılmış umutların arkasından ağlamak yersiz.
D)Bebeğin ipek saçları vardı.


12

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşısında verilen tamlamaya uygun bir örnek kullanılmamıştır?


A)Belirtili ad tamlaması: Sanatın değerini her geçen gün daha iyi anlıyoruz.
B)Belirtisiz ad tamlaması: Picasso’nun eserleri herkesin ilgisini çeker.
C)Zincirleme ad tamlaması: Evin elektrik kablolarında sıkıntı vardı.
D)Takısız ad tamlaması: Karşımızda onlarca ahşap ev duruyordu.


13

”İsim tamlamalarında tamlayan ile tamlanan yer değiştirebilir.”
Bu açıklamaya uygun kullanım aşağıdakilerden hangisinde vardır?


A)Bu güzel çiçeğin yaprakları dökülüyordu bir bir.
B)Havanın ayaz soğuğuydu bizi üşüten.
C)Maviliği rahatlatıyordu bu gökyüzünün.
D)İstanbul’un en güzel ilçelerinden birisidir burası.


14

1. orman           2. -i
3. -lik               4. -ler
5. -ın                6. derin
Yukarıdaki verilen kelimeler ve ekler hangi sırayla birleştirildiğinde belirtili bir isim tamlaması olur?


A) 6 - 3 - 4 - 2 - 1 - 5
B) 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 2
C) 1 - 5 - 6 - 3 - 4 - 2
D) 1 - 4 - 5 - 6 - 3 - 2


15

”Bu kitab….. yazma….. önce konuy….. ilişkin ne varsa okudum.Okudukça ne kadar geri…. olduğum… hissettim. Ama işin sonun….. çok şey öğrendim.”
Paragrafta eksik bırakılan yerlerdeki hal eklerini gösteren seçenek aşağıdakilerden hangisidir?


A) -ı, -dan, -a, -de, - u, -da
B) -a, -dan, -u, -den, -a, -u
C) -a, -dan, -a, -de, -a, -dan
D) -ı, -a, -a, -den, -u, -da


16

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili ek sözcüğe farklı bir anlam katmıştır?


A)Onun sözü her zaman doğrudur.
B)Gözü dönmüş, kimseyi görmüyor.
C)Tuzu ilk kullananlar Anadolu’da yaşamış.
D)O adamın yolu, iyi yol değilmiş.


17

Aşağıdaki altı çizili eklerden hangisi sözcüğe belirtme anlamı katmamıştır?


A)Paslı çiviyi elinden düşürmüyordu.
B)Dalı kıran çocuk telaşla kaçıyor.
C)Çerçevesi oldukça eski görünüyor.
D)Nevşehir’i hiç görmemiş.


18

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel isim yoktur?


A)Küçük Ağa okuduğum en iyi romanlardandı.
B)Kimse onun söylediklerine inanmıyordu.
C)İstanbul, tarihin kalbinin attığı bir şehir.
D)Çıtır isimli muhabbet kuşumuz evden kaçtı.


19

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-ı, -i, -u, -ü” eki cümleye “sahiplik anlamı katmıştır?


A)Arabayı almak istemiyormuş.
B)Karşısına çıkınca aklı karışmış.
C)O oyuncağı başkasına vermişler.
D)Büyük balığı tuttuğunu zannetti.


20

Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili tamlamada, tamlayan tamlananın neye benzediğini ifade eder?


A)Tiftik keçisi bu yörede en çok yetiştirilen hayvandır.
B)Annem bugün yine sigara böreği yapmış.
C)Lahana sarmasını hiçbir zaman sevmedi.
D)At nalının uğur getirdiğine inanılır.


üst